Category: สิ่งเคารพบูชา

10 อันดับ พระพุทธรูป องค์ไหนดี ปี 2023

พระพุทธรูป คืออะไร? สำหรับชาวพุทธทั้งหลาย สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีก็คือ การมีได้มีโอกาสกราบไหว้รูปเหมือนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการไปกราบไหว้ตามวัดต่าง ๆ ที่ตนเองชื่นชอบ หรือวัดที่มีผู้แนะนำนำ แต่สำหรับในบ้านของแต่ละท่านเองเชื่อแน่ว่าต้องมีการจัดพื้นที่ไว้เป็น หิ้งพระติดฝาผนัง หรือมีการแบ่งห้องในบ้านให้เป็นห้องพระ แล้วตั้งวางเป็นโต๊ะหมู่บูชา แต่องค์ที่ตั้งเป็นประธานก็คือ พระพุทธรูปซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง นัยว่าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คุณ คนในครอบครัว และแก่บ้านของเราเอง โดยพระพุทธรูปมีด้วยกันหลากหลายปาง และหลากหลายแบบ มาดูกันค่ะว่าคนส่วนใหญ่นิยมพระพุทธรูปแบบใดกันบ้าง พระพุทธรูป ที่นิยมนำมาบูชาในบ้าน? การจัดหิ้งพระที่บ้าน ไม่ว่าหิ้งพระดังกล่าวจะเล็กหรือใหญ่ แต่ต้องมีพระพุทธรูปอย่างน้อย 1 องค์ ตั้งเป็นประธานของหิ้ง ซึ่งก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นที่นิยม และน้อมอัญเชิญมาประดิษฐานที่หิ้งพระของบ้านดังนี้ พระแก้วมรกต ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ทรงเครื่อง 3 แบบ แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ได้แก่ ทรงเครื่องฤดูร้อน, ฤดูฝน และฤดูหนาว...

10 อันดับ หิ้งพระติดผนัง ยี่ห้อไหนดี ราคาถูกที่สุด ปี 2023

หิ้งพระติดผนัง คืออะไร? ทุก ๆ ท่านคงต้องมีสิ่งที่เป็นเครื่องเคารพบูชา หรือยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้คุณมีแรงกายแรงใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่หากบ้านที่พอมีที่ทางก็จะจัดวางโต๊ะหมู่บูชา หรือแบ่งบางห้องทำเป็นห้องพระโดยเฉพาะ แต่หากพื้นที่มีจำกัด ไม่สามารถจัดวางโต๊ะหมู่ได้ แต่คุณก็อยากมีพระพุทธรูปเพื่อการกราบไหว้บูชาล่ะ เรื่องแบบนี้มีทางออกค่ะ โดยการติดตั้งหิ้งพระติดผนัง ก็จะทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างประหยัด และก็ยังมีพระไว้บูชาได้อีกด้วย หิ้งพระติดผนัง คือ ชั้นวางพระพุทธรูปแบบติดผนัง ทำจากวัสดุได้หลากหลายอย่าง อาทิเช่น ไม้, พลาสติก, อะคริลิค หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งก็จะมีความแข็งแรงตามวัสดุที่แตกต่างกันไป ซึ่งการติดตั้ง หิ้งพระติดผนังนี้จะทำให้ประหยัดพื้นที่ หรือทำให้มีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น วิธีการติดตั้ง หิ้งพระติดผนัง ให้ถูกหลัก? การติดตั้งหิ้งพระติดผนัง มีหลักให้ปฏิบัติอยู่บ้าง ทั้งนี้เพื่อความเป็นมงคลในชีวิตของคุณ ดังนี้ค่ะ 1.ติดตั้งในทิศที่เหมาะสม สำหรับการติดตั้ง...

10 อันดับ โต๊ะหมู่บูชา แบบไหนดี ราคาถูกที่สุด ปี 2023

โต๊ะหมู่บูชา คืออะไร สำหรับเราชาวพุทธแล้ว การมีพระพุทธรูปไว้เคารพสักการะ กราบไหว้ บูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงในการทำความดี หรือรู้สึกเหมือนเป็นกำลังใจให้ในยามท้อแท้ แต่เราก็ต้องหาที่ทางจัดวางให้เหมาะสม โต๊ะหมู่บูชาจึงเข้ามามีบทบาทค่ะ บางบ้านไม่มีพื้นที่มากนัก ก็อาจใช้ไม้ติดตั้งฉากกับผนังทำเป็นหิ้งพระ แต่หากบ้านใดที่พอมีที่ทางก็จะมีการจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชา สำหรับจัดวางพระพุทธรูป มีโต๊ะที่มีความสูงลดหลั่นกันลงมา ตลอดจนเครื่องบูชาทั้งหลาย โดยมากนิยมเป็นโต๊ะหมู่ 5 หรือโต๊ะหมู่ 7 หรือโต๊ะหมู่ 9 ค่ะ ความสำคัญในการจัด โต๊ะหมู่บูชา ใช้เป็นที่วางสิ่งที่เราเคารพ สำหรับชาวพุทธแล้ว การมีพระพุทธรูปย่อมเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า มีไว้ให้เรากราบไหว้ ระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน และนำมาเป็นหลักยึดในการประกอบคุณงามความดี อันมี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ประเพณีอันงดงาม การจัดโต๊ะหมู่บูชายังเปรียบได้กับประเพณีอันงดงามของชาวพุทธ ที่เราสามารถสืบสานความดีงามของรุ่นเรา เพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน...