10 อันดับ หนังสือสอบท้องถิ่น เล่มไหนดี ซื้อที่ไหน ปี 2023

สารบัญ

หนังสือสอบท้องถิ่น คืออะไร?

หลายคนมีความใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม อาจจะด้วยหลายสาเหตุ เช่น ทำให้ได้ทำงานใกล้บ้าน, สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือมีสวัสดิการให้ตนเองและครอบครัว, การมีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณ ซึ่งแต่ละคนก็ย่อมมีเหตุผลของตนเอง ดังนั้นการจะเข้าไปทำงานได้ก็ต้องผ่านการสอบในหลาย ๆ รอบ เพื่อไปให้ถึงฝันที่ตั้งใจ แต่การจะไปถึงจุดนั้นต้องอาศัยความพยายาม ความตั้งใจอย่างมากมาย ไม่ว่าจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง การอ่านหนังสือและทบทวนอย่างเข้มข้น การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งทุกแหล่งที่ค้นคว้าได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ก หรือหนังสือ ซึ่งก็มีผู้ที่ทำบทสรุป หรือแนวข้อสอบที่น่าสนใจมากมาย ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่คุณจะเพิ่มพูนความรู้ได้ไม่ยากเลยค่ะ

หนังสือสอบท้องถิ่น คือ หนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบ สำหรับการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะปฏิบัติราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ได้แก่ องค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.), องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.), เทศบาล ซึ่งการสอบจะมีเปิดรับในหลายตำแหน่งทั่วประเทศ ประมาณ 10 เขต ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ว่างตามเขตนั้น ๆ

หนังสือสอบท้องถิ่น ต้องสอบอะไรบ้าง?

สำหรับการสอบท้องถิ่นนั้น ประกอบไปด้วยการสอบใน 3 ส่วน ดังนี้ คือ

 1. การสอบภาค ก. เป็นการสอบข้อเขียนในเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. การสอบภาค ข. เป็นการสอบข้อเขียนในเรื่องความรู้ความสามารถที่ใช้ในตำแหน่งนั้น ๆ เช่น วิศวกรรม บัญชี สาธารณสุข นิติ เป็นต้น
 3. การสอบภาค ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อตำแหน่ง

โดยปกติการสอบภาค ก. และ ภาค ข. จะกระทำในวันเดียวกัน โดยอาจแบ่งเป็นรอบเช้า รอบบ่าย แต่สำหรับภาค ค. นั้น ผู้จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ต้องผ่านเกณฑ์ทั้งภาค ก. และภาค ข. แล้วเท่านั้น

โดยทั้ง 3 ส่วน ผู้สอบจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% จากนั้นจะมีการขึ้นบัญชีเตรียมบรรจุตามตำแหน่ง และเรียงตามลำดับคะแนนของการสอบจากทั้ง 3 ภาค รวมกัน

หนังสือสอบท้องถิ่น ที่น่าสนใจ?

จากข้อมูลข้างต้นนั้น เริ่มแรกคุณต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบทั้ง ภาค ก. และภาค ข. ให้ดี ซึ่งหนังสือสอบท้องถิ่นจะถือได้ว่าเป็นคู่มือที่คุณจะต้องศึกษาให้เยอะ และทบทวนให้มากค่ะ โดยเรามีหนังสือที่น่าสนใจมาแนะนำดังนี้

 • หนังสือเตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก เป็นหนังสือที่มีการปรับปรุงล่าสุด ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น สรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ เก็งข้อสอบตรงจุด
 • แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับ ภาค ก ทุกวิชา มาพร้อมแนวข้อสอบล่าสุดถึง 590 ข้อพร้อมเฉลย
 • หนังสือสอบท้องถิ่น สานฝันราชการท้องถิ่น ภาค ก อัปเดตล่าสุด เนื้อหาครบทั้ง 4 วิชา พร้อมแผนการอ่านแบบขั้นบันได
 • เจาะประเด็น เนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก. รายละเอียด ข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2565
 • หนังสือKEY MAP ท้องถิ่น ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำใน key words สำคัญ ครบทุกเนื้อหา
 • หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับสอบผ่านจริง เล่มนี้ ได้รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ
 • คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ เนื้อหาครบครัน
 • คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แนวข้อสอบ สาธารณสุข 3 ชุด พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือคู่มือการสอบภาค ข. อีกมากมาย ซึ่งก็ต้องเลือกตามตำแหน่งที่ตนเองมีความสามารถและสนใจที่จะสมัครร่วมด้วยนะคะ สามารถเลือกได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

1. แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • สรุปเนื้อหาเข้มข้น ภาค ก ทุกวิชา
 • พร้อมแนวข้อสอบล่าสุดถึง 590 ข้อพร้อมเฉลย
 • ให้คุณพร้อมสอบอย่างมั่นใจ 100%
 • เขียนโดย ดร.วรวัติ กิติวงศ์
 • หนังสือใหม่สภาพ 85-90 เปอร์เซ็นต์

แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบปีล่าสุดข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น • 1.สรุปเนื้อหาเข้มข้นสำหรับสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นภาค ก ทุกวิชา ได้แก่ วิชาความสามารถในการศึกษา, วิชาวิเคราะห์และสรปุเหตุผล, วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, วิชากฎหมายท้องถิ่น • 2.พร้อมแนวข้อสอบล่าสุดถึง 590 ข้อพร้อมเฉลยเพื่อให้คุณพร้อมสอบอย่างมั่นใจ 100% เขียนโดย ดร.วรวัติ กิติวงศ์ (ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของร้านซีเอ็ด) อ.กษิติ์เดช สุนทรานนท์ และ อ.ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์]

2. เจาะประเด็น เนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น

เจาะประเด็น เนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น

 • ข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
 • รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงาน บัณฑิตวิชาการ
 • จำนวนหน้า 230 หน้า ขนาด A4
 • รูปแบบ : ชีทเอกสาร เย็บแม็ก เข้าเล่ม
 • ปีที่พิมพ์ : 2565

เจาะประเด็น เนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น

เจาะประเด็น เนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น • เจาะประเด็น เนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด • รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงาน บัณฑิตวิชาการ • ปีที่พิมพ์ : 2565 • จำนวนหน้า 230 หน้า • รูปแบบ : ชีทเอกสาร เย็บแม็ก เข้าเล่ม • ขนาด A4 • ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล • 2. แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ • 3. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย • 4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ • ภาคผนวก • โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • ทิศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ • ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น • รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

3. BC-36149 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

BC-36149 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ
 • ความรู้ด้านบัญชีทั่วไป
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

BC-36149 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

BC-36149 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ • รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว • สารบัญ • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 • แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 • หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ • แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 • ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 • ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2. ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 • การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน • ความรู้ด้านบัญชีทั่วไป • แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1 • แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2 • แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3

4. หนังสือสอบท้องถิ่น สานฝันราชการท้องถิ่น ภาค ก.

หนังสือสอบท้องถิ่น สานฝันราชการท้องถิ่น ภาค ก.

 • ปกอ่อน ขนาด 19 x 25.5 cm.
 • เนื้อหาครบทั้ง 4 วิชา
 • พร้อมแผนการอ่านแบบขั้นบันได
 • 4 สีสวยงามทั้งเล่ม
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

หนังสือสอบท้องถิ่น สานฝันราชการท้องถิ่น ภาค ก.

หนังสือสอบท้องถิ่น สานฝันราชการท้องถิ่น ภาค ก. • หนังสือเตรียมสอบเข้าราชการท้องถิ่นอัปเดตล่าสุด • เนื้อหาครบทั้ง 4 วิชา พร้อมแผนการอ่านแบบขั้นบันได • ไม่มีพื้นฐานก็ติดราชการท้องถิ่นชัวร์ •
รายละเอียดหนังสือ • ปกอ่อน ขนาด 19 x 25.5 cm. • จำนวน 448 หน้า • 4 สีสวยงามทั้งเล่ม • แบ่งการอ่านแบบขั้นบันได คละวิชา จำไว เข้าใจเร็ว • สรุปครบทั้ง 4 วิชา อธิบายละเอียด ไม่มีพื้นฐานอ่านเข้าใจ 100% • มีตัวอย่างโจทย์พร้อมเฉลยละเอียด • มีจุดเน้น “ต้องจำออกชัวร์” และ TIPS เคล็ดลับการทำข้อสอบ • พร้อมผ่านราชการท้องถิ่นแน่นอน

5. BC-34091 คู่มือเตรียมสอบ สายงานผู้บริหาร

BC-34091 คู่มือเตรียมสอบ สายงานผู้บริหาร

 • เจาะข้อสอบตรงประเด็น
 • พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
 • สรุปเนื้อหาตรงตามแนวข้อสอบงานราชการ
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

BC-34091 คู่มือเตรียมสอบ สายงานผู้บริหาร

BC-34091 คู่มือเตรียมสอบ สายงานผู้บริหาร • คู่มือเตรียมสอบสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • เจาะข้อสอบตรงประเด็นพร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด • สรุปเนื้อหาตรงตามแนวข้อสอบงานราชการ • สินค้าจัดส่ง ฟรี

6. BC-36347 คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

BC-36347 คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
 • เจาะข้อสอบประเทศไทย 4.0
 • เจาะข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สาระสำคัญนโยบายที่รัฐควรทราบ
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

BC-36347 คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

BC-36347 คู่มือ+ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป • รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว • สารบัญ • วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคระห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน) • เจาะข้อสอบประเทศไทย 4.0 • เจาะข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 • สาระสำคัญนโยบายที่รัฐควรทราบ • นโยบายกระทรวงมหาดไทย • เราชนะที่ควรทราบ • เงื่อนไขภาษา • เงื่อนไขสัญลักษณ์ • อุปมา-อุปไมย • อนุกรม • การวิเคราะห์ข้อมูล • คณิตศาสตร์ ทั่วไป • การหาค่าที่อยู่ระหว่างกลางของคำ แบบจัดเข้าพวก แบบไม่เข้าพวก • แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์ • มิติสัมพันธ์ • และข้อมูลอื่น ๆ

7. หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • เล่มนี้ รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ
 • เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อย
 • สรุปเนื้อหาวิชาวิชาต่าง ๆ ครบครัน
 • มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์

หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือ คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง • เล่มนี้ ได้รวบรวม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) สำหรับการสอบไว้ครบทุกฉบับ • พร้อมอัพเดตกฎหมายปี 2562 ครบทุกฉบับ • อีกทั้งได้เน้นมาตราสำคัญที่ออกสอบบ่อยเพื่อให้ง่ายในการจดจำ • ตลอดจนสรุปเนื้อหาวิชาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน • มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์สอบผ่านจริง และมีประสบการณ์ติวมากว่า 10 ปี

8. หนังสือKEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบ

หนังสือKEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบ

 • เตรียมพร้อมผังมโนภาพความจำใน key words สำคัญ
 • ครบทุกเนื้อหาการสอบ
 • อัพเดท พรบ/พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ และอื่น ๆ
 • ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด
 • สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

หนังสือKEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบ

หนังสือKEY MAP ท้องถิ่น แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบ • เตรียมพร้อมก่อนสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก สอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล • ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำใน key words สำคัญ • ครบทุกเนื้อหาการสอบ อัพเดท พรบ/พรก. กฏกระทรวง/ระเบียบ คำสั่ง สถ. และอื่น ๆ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด • สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

9. คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 • รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
 • แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล
 • แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น • คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 65 BB-227 • รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว • สารบัญ • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7.พ.ศ. 2562 แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 • และ อื่น ๆ อีกมากมาย

10. หนังสือเตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

หนังสือเตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

 • ครบทุกเนื้อหาการสอบ
 • พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น
 • มีเนื้อหาทั้งหมด 5 ส่วน
 • สรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ
 • ปรับปรุงครั้งที่ 3

หนังสือเตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก

หนังสือเตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก • สารบัญ • Part 1 ความรู้ ความสามารถทั่วไป • Part 2 ความรู้ ด้านภาษาไทย • Part 3 ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ • Part 4 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม • Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ • เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ • พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็นสรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ เก็งข้อสอบตรงจุด

บทส่งท้าย

การสอบ มักเป็นเรื่องเครียดสำหรับทุกคนเลยทีเดียวค่ะ เพราะเราต้องคาดหวังกับผลสอบที่ต้องมาดี ได้คะแนนสูงกันทุกคน แต่ทว่าเรื่องผลสอบมันเป็นผลลัพธ์ไปแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่เราสามารถควบคุมได้ และทำต้นเหตุให้ดี ก็คือเราต้องเตรียมตัวกับการสอบให้มาก พยายามหาหนังสือ, ข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาให้ได้มากที่สุด อ่านแต่เนิ่น ๆ หมั่นทบทวน ท่องจำให้ขึ้นใจ เมื่อถึงเวลาทำข้อสอบอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ พร้อมมูลแล้ว แต่ผลลัพธ์จะออกมาดีหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันค่ะ