10 อันดับ เมล็ดพันธุ์ ต้นอะไร ซื้อที่ไหนดี ปี 2023

เมล็ดพันธุ์ คืออะไร?

บ้านเราเป็นเมืองเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรค่ะ แม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ แต่จากสถานการณ์สงครามของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาดอย่าง โควิด-19 นั้น น่าจะทำให้เราค้นพบได้ว่า การเกษตรที่อาจมีคนเคยคิดว่าเป็นเรื่องล้าสมัย แต่เอาเข้าจริง ๆ ในสถานการณ์เหล่านั้น มันกลับทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสะดวกและสบาย เดือดร้อนน้อยลง ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น รวมไปถึงหากเรามีการนำความทันสมัยเข้าไปทำเกษตรร่วมด้วย เช่น การทำโรงเรือนปลูกผัก, การใช้ไฟถนนโซล่าเซลล์, สปริงเกอร์, การใช้อุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ เชื่อแน่ว่าจะทำให้เราสามารถทำเป็นเกษตรยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขกันเลยทีเดียว

เมื่อเอ่ยถึงการเกษตร เรามักนึกถึงการปลูกผัก ทำนา โดยหากคุณไม่ได้ทำเป็นอาชีพอยู่ดั้งเดิม หรือแม้แต่ทำเป็นอาชีพอยู่แล้วก็ตาม สิ่งเริ่มต้นของการปลูกผักก็คือการต้องมีต้นกล้า ซึ่งก็จะต้องได้มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ หรือหากแม้ต้องการจะปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับ ก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์เช่นกัน

เมล็ดพันธุ์ (Seed) คือ เมล็ดพืชของต้นไม้ที่เราต้องการปลูก โดยเป็นเมล็ดพันธุ์ดี เมื่อนำไปปลูก สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ตรงตามพันธุกรรมของตน โดยปัจจัยในการงอกของเมล็ดก็ขึ้นกับหลายอย่างร่วมด้วย เช่น ดินดี น้ำเหมาะสม สภาพอากาศ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพร่วมด้วยเช่นกัน

เมล็ดพันธุ์ มีกี่ประเภท?

เมล็ดพันธุ์เอง มีด้วยกันหลากหลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. เมล็ดพันธุ์คัด ก็คือต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คัดเลือกนั่นเอง ว่ามีคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นไปตามที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ไว้ตามที่กำหนดหรือไม่โดยนักปรับปรุงพันธุ์ เมื่อได้เมล็ดพันธุ์คัดแล้วก็จะส่งต่อเป็นเมล็ดพันธุ์หลักในปีถัดไปนั่นเอง
 2. เมล็ดพันธุ์หลัก เป็นการนำเมล็ดพันธุ์คัดจากนักปรับปรุงพันธุ์ของทางกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันวิชาการฯ มีความบริสุทธิ์และเป็นไปตามสายพันธุ์ตามที่ต้องการ ภายในการควบคุม มาเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์หลักในการปลูกเพื่อขยายผลต่อไปนั่นเอง
 3. เมล็ดพันธุ์ขยาย คือการนำเมล็ดพันธุ์หลักมาปลูกเพาะโดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก นำเมล็ดพันธุ์หลักมาปลูกขยาย โดยอยู่ภายใต้การดูแล แนะนำ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
 4. เมล็ดพันธุ์จำหน่าย ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ขยายนั่นเอง ซึ่งก็จะพร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต่อไป

เมล็ดพันธุ์ วิธีการขยายพันธุ์?

โดยทั่วไปแล้วเมล็ดพันธุ์ได้รับความนิยมในการขยายพันธุ์อยู่ 3 วิธี ดังนี้

 1. การขยายพันธุ์ในภาชนะหรือแปลงเพาะ เป็นการเตรียมพืชหรือที่เรามักเรียกว่า ต้นกล้า โดยมีการจำกัดพื้นที่ในการปลูกให้มีความแคบก่อน จนเมื่อพืชหรือต้นกล้าโตพอสมควร ก็จะทำการย้ายที่ปลูกจากภาชนะหรือแปลงเพาะไปลงพื้นที่ที่ต้องการปลูกจริงอีกครั้ง โดยหากเมล็ดที่ขึ้นในหลุมเดียวกันมากกว่า 1 ต้น ควรถอนให้เหลือต้นเดียว ไม่เช่นนั้นจะทำให้ต้นไม้แย่งอาหารกัน และเติบโตได้ไม่เต็มที่ เหมาะกับพืชผักสวนครัว ไม้ล้มลุก ไม้ดอก ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มที่มีขนาดเล็ก และมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างช้า โดยการปลูกในภาชนะจะทำให้เคลื่อนย้ายง่าย สะดวก เหมาะกับการปลูกจำนวนไม่มาก แต่หากมีจำนวนมากก็นิยมปลูกในแปลงเพาะแทน โดยมักทำการหว่านเมล็ด เหมาะสำหรับแปลงเพาะที่มีขนาดใหญ่ ควรมีการเตรียมดินให้พร้อมก่อนการหว่าน โดยหว่านปุ๋ยคอกลงไปก่อน จากนั้นรดน้ำเพื่อให้ปุ๋ยดังกล่าวมาอุดหน้าดิน เมื่อเราทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ หากเมล็ดมีขนาดเล็ก ก็จะได้ตกลงไปในดินที่ไม่ลึกนัก ยังสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้
 2. การขยายพันธุ์แบบปลูกเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก โดยเริ่มต้นควรมีการเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อน จะใช้วิธีการหว่าน หรือหยอดเมล็ดลงหลุมตามที่กำหนดก็ได้ ซึ่งเมื่องอกแล้ว ต่อหลุมก็ควรให้เหลือเพียงหลุมละ 1 ต้นเช่นกัน เพื่อป้องกันการแย่งอาหารกันเอง การปลูกวิธีนี้ เหมาะกับพืชที่มีราคาขายในตลาดต่ำ เพราะวิธีนี้ลงทุนน้อยและขยายพันธุ์ง่าย เช่น ละหุ่ง, ฝ้าย, ข้าวโพด เป็นต้น
 3. การขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ดเดี่ยว คล้ายกับแบบแรกที่เพาะในภาชนะ แต่แทนที่จะเพาะในภาชนะเดียวหลาย ๆ ต้น ก็จะเพาะเพียงต้นเดียว เมื่อต้นกล้าเติบโตดี จึงย้ายไปลงปลูกในพื้นที่ที่กำหนดต่อไป ซึ่งเมล็ดที่จะหยอดลงปลูกจะใช้เพียง 1-2 เมล็ดเท่านั้น โดยมากนิยมใช้ถุงพลาสติก 1 ถุงต่อ 1 ต้นเพื่อความสะดวกในการย้ายหรือดูแลต้นกล้า เหมาะกับพืชที่มีการตั้งตัวช้า รากขาดง่าย

คงพอได้ไอเดียในการปลูกต้นกล้าของคุณกันบ้างแล้วนะคะ อยากจะศึกษาหรือทดลองปลูกพืชชนิดใด มาเลือกเมล็ดพันธุ์ที่คุณต้องการที่ด้านล่างนี้ค่ะ

1. รวมผักเจียไต๋ ผักซอง เจียไต๋ 100กว่าชนิด

เมล็ดพันธุ์

รวมผักเจียไต๋ ผักซอง เจียไต๋ 100กว่าชนิด

 • มีเมล็ดพันธุ์ให้เลือกกว่า 100 ชนิด
 • สามารถเลือกคละชนิดได้
 • มีคำแนะนำปลูกผัก
 • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

รวมผักเจียไต๋ ผักซอง เจียไต๋ 100กว่าชนิด

รวมผักเจียไต๋ ผักซอง เจียไต๋ 100กว่าชนิด • มีเมล็ดพันธุ์ให้เลือกกว่า 100 ชนิด อาทิ มะเขือ พริก ผักบุ้ง ข้าวโพด ผักชี คะน้า กะเพรา • สามารถเลือกคละชนิดได้ • มีคำแนะนำปลูกผัก • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

2. ผักซอง เจียไต๋ ผักกินผล มีให้เลือกกว่า 28 ชนิด

เมล็ดพันธุ์

ผักซอง เจียไต๋ ผักกินผล มีให้เลือกกว่า 28 ชนิด

 • ผักกินผล มีให้เลือกกว่า 28 ชนิด
 • สามารถเลือกคละชนิดได้
 • มีคำแนะนำปลูกผัก
 • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

ผักซอง เจียไต๋ ผักกินผล มีให้เลือกกว่า 28 ชนิด

ผักซอง เจียไต๋ ผักกินผล มีให้เลือกกว่า 28 ชนิด • ผักกินผล มีให้เลือกกว่า 28 ชนิด เช่น แตง มะละกอ พริก ฟักทอง มะเขือ เป็นต้น • สามารถเลือกคละชนิดได้ • เพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด • มีคำแนะนำปลูกผัก • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

3. เมล็ดพันธุ์ผักชีไทย แบ่งขาย 10 กรัม

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ผักชีไทย แบ่งขาย 10 กรัม

 • ขนาด : 10 กรัม ประมาณ 700 เมล็ด
 • ซื้อ 5 แถม 1
 • ปลูกง่าย โตเร็ว
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45 วัน
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

เมล็ดพันธุ์ผักชีไทย แบ่งขาย 10 กรัม

เมล็ดพันธุ์ผักชีไทย แบ่งขาย 10 กรัม • ขนาด : 10 กรัม ประมาณ 700 เมล็ด • ซื้อ 5 แถม 1 • ปลูกง่าย โตเร็ว • อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45 วัน • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

4. ผักซอง เจียไต๋ ผักบุ้งจีน เรียวไผ่ O006

เมล็ดพันธุ์

ผักซอง เจียไต๋ ผักบุ้งจีน เรียวไผ่ O006

 • ผักบุ้งจีน เรียวไผ่
 • น้ำหนักสุทธิ : 20 กรัม
 • จำนวนเมล็ด (ประมาณ) : 400 เมล็ด
 • เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด
 • จัดส่งรวดเร็ว

ผักซอง เจียไต๋ ผักบุ้งจีน เรียวไผ่ O006

ผักซอง เจียไต๋ ผักบุ้งจีน เรียวไผ่ O006 • ผักบุ้งจีน เรียวไผ่ • น้ำหนักสุทธิ : 20 กรัม • จำนวนเมล็ด (ประมาณ) : 400 เมล็ด • ข้อแนะนำ: เพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีความงอกและอายุการเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม จึงควรรีบใช้เพาะปลูกทันที • เพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด • จัดส่งรวดเร็ว

5. รวมดอกไม้ เจียไต๋ กว่า 20 ชนิด

เมล็ดพันธุ์

รวมดอกไม้ เจียไต๋ กว่า 20 ชนิด

 • ดอกไม้ซอง เจียไต๋ 23 ชนิด
 • จาก 40 อันดับขายดี
 • สามารถคละชนิดได้
 • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

รวมดอกไม้ เจียไต๋ กว่า 20 ชนิด

รวมดอกไม้ เจียไต๋ กว่า 20 ชนิด • ดอกไม้ซอง เจียไต๋ 23 ชนิด • จาก 40 อันดับขายดี • สามารถคละชนิดได้ • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

6. รวมผัก ผักซอง เจียไต๋ กินฝัก 12 ชนิด

เมล็ดพันธุ์

รวมผัก ผักซอง เจียไต๋ กินฝัก 12 ชนิด

 • รวมผัก กินฝัก 12 ชนิด
 • สามารถเลือกคละชนิดได้
 • มีคำแนะนำปลูกผัก
 • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

รวมผัก ผักซอง เจียไต๋ กินฝัก 12 ชนิด

รวมผัก ผักซอง เจียไต๋ กินฝัก 12 ชนิด • รวมผัก กินฝัก 12 ชนิด เช่น บวบ มะระ ถั่ว กระเจี๊ยบ • สามารถเลือกคละชนิดได้ • มีคำแนะนำปลูกผัก • ราคาถูก เลือกได้หลากหลาย • เพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

7. ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 5-200 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์

ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 5-200 เมล็ด

 • ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 5-200 เมล็ด
 • อัตราการงอกดี
 • ทานได้อร่อย สุขภาพดี
 • ซื้อ 10 แถม 1
 • เก็บเกี่ยวผลผลิต ภายใน 40-45 วัน

ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 5-200 เมล็ด

ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 5-200 เมล็ด • ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสลัด 5-200 เมล็ด • อัตรางอกดี • ทานได้อร่อย • สุขภาพดี • ซื้อ 10 แถม 1 • เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากเพาะเมล็ด ภายใน 40-45 วัน

8. เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5-500 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5-500 เมล็ด

 • ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5-500 เมล็ด
 • มีให้เลือกเกือบ 50 ชนิด
 • อัตรางอกดี
 • มีคู่มือการปลูก
 • ซื้อ 10 แถม 1

เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5-500 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5-500 เมล็ด • ชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 5-500 เมล็ด • มีให้เลือกเกือบ 50 ชนิด • อัตรางอกดี • มีคู่มือการปลูก • ซื้อ 10 แถม 1

9. เมล็ดพันธุ์พริกยักษ์หวาน 20 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์พริกยักษ์หวาน 20 เมล็ด

 • เมล็ดพันธุ์พริกยักษ์หวาน 20 -200 เมล็ด
 • ปลูกง่าย โตไว ให้ผลดก
 • เติบโตได้ดี ในดินร่วน เเดดรำไร
 • เป็นเมล็ดแบบไม่เคลือบ
 • ปลูกได้ทั้งแบบดินและแบบไฮโดร

เมล็ดพันธุ์พริกยักษ์หวาน 20 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์พริกยักษ์หวาน 20 เมล็ด • เมล็ดพริกยักษ์หวาน พริกหวานยักษ์ ขนาด 20 – 200 เมล็ด (มีให้เลือก) คละสี • ถูกที่สุด • สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อได้ • เมล็ดพริกหวานยักษ์ ปลูกง่าย โตไว ให้ผลดก • เติบโตได้ดี ในดินร่วน เเดดรำไร งอกดี โตไวงอกดี โตไว • เป็นเมล็ดแบบไม่เคลือบ • ปลูกได้ทั้งแบบดินและแบบไฮโดร • เมล็ดใหม่ คัดพิเศษอัตราการงอกดี รับประกันการงอก

10. เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแคระ10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแคระ10 เมล็ด

 • เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแคระ10-200 เมล็ด
 • งอกง่าย
 • ลูกดก ทานอร่อย
 • มีคำแนะนำในการปลูก
 • จัดส่งรวดเร็ว

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแคระ10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแคระ10 เมล็ด • เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศแคระ 10-200 เมล็ด • งอกง่าย • ลูกดก ทานอร่อย • มีคำแนะนำในการปลูก • จัดส่งรวดเร็ว

บทส่งท้าย

การปลูกผัก หากเป็นผักสวนครัวประเภทต่าง ๆ เมื่อได้ผลผลิตก็ทำให้เราสามารถเก็บมาทำกินได้ ถือได้ว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทานได้อย่างสบายใจ เพราะมั่นใจในการปลูกว่าปลอดสารพิษจริง ๆ อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นสิ่งดี 2 ต่อที่ได้รับจากการปลูกผักทานเองได้ง่าย ๆ เลยค่ะ