10 อันดับ ปั๊มน้ํา ยี่ห้อไหนดี ราคาถูกที่สุด ปี 2024

ปั๊มน้ํา คืออะไร?

ปัจจุบันประชากรในประเทศเรามีมากค่ะ ทำให้มีการผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้บริการมากมายหลายอย่างเพื่อเป็นการผ่อนแรง หรือทำให้เราสบายมากยิ่งขึ้น เช่น มีเครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่เครื่องใช้ดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความจำเป็นต้องใช้น้ำร่วมด้วย เมื่อคนมีมาก แม้จะมีสิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานบ้านเหล่านั้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในเวลาที่ใช้น้ำพร้อม ๆ กัน เช่น น้ำไหลอ่อน หรือคุณพักอยู่ในที่สูงอย่างคอนโด น้ำก็มีแรงดันไม่พอที่จะดันขึ้นไปเก็บยังแท็งก์น้ำ ดังนั้นการหาตัวช่วยเพื่อให้น้ำมีแรงดันที่มากขึ้น และส่งน้ำให้คุณได้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงในภาคการเกษตร ก็มีความจำเป็นเช่นกัน จึงต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่ชื่อว่า “ปั๊มน้ํา

ปั๊มน้ํา (Water pump) หรือบางทีในภาคการเกษตรก็เรียก เครื่องสูบน้ำ โดยปั๊มน้ําจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านน้ำหรือของเหลวผ่านท่อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีทั้งแบบใช้ไฟฟ้า และแบบใช้น้ำมัน โดยแบบใช้ไฟฟ้านั้นนิยมใช้ตามบ้านเรือน คอนโด หรือที่พักอาศัย ส่วนแบบน้ำมัน นิยมใช้ในภาคการเกษตร ปัจจุบันมีการนำปั๊มน้ํามาใช้ประโยชน์มากมายหลายส่วน โดยเลือกประเภทการใช้งานให้เหมาะสมร่วมด้วย

ปั๊มน้ํา มีกี่ประเภท?

ปั๊มน้ําสามารถจัดประเภทได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในที่นี้ขอแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งาน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

 1. ปั๊มน้ําแบบแรงเหวี่ยง หรือแบบอาศัยแรงกลไกการเหวี่ยงหนีศูนย์กลางในการพาของเหลว เป็นปั๊มที่สามารถผลิตเฮดน้ำ โดยการหมุนใบพัดเพื่อเป็นการเพิ่มความเร็วของน้ำ ซึ่งอัตราการไหลของน้ำก็จะผันแปรตามความดันขาออก
 2. ปั๊มน้ําแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก หรือแบบอาศัยการแทนที่ในการพาของเหลว คือปั๊มแบบให้น้ำเข้าไปอยู่ในเรือนปั๊มอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความดันขาออกจะแปรผันก็ตาม ก็ยังทำให้ปริมาณการไหลของน้ำคงที่ ซึ่งยังสามารถแบ่งออกได้อีก 4 ประเภทย่อย ๆ คือ
 • ปั๊มน้ําแบบแรงดันคงที่ ปั๊มชนิดนี้เหมาะใช้งานตามบ้านพักอาศัย เป็นระบบที่มีการควบคุมแรงดันน้ำให้คงที่ ปล่อยน้ำอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับบ้านที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
 • ปั๊มน้ําแบบอัตโนมัติ ปั๊มชนิดนี้เหมาะใช้งานตามบ้านพักอาศัยเช่นกัน โดยจะทำงานด้วยระบบสวิตซ์เปิด-ปิดแบบอัตโนมัติ จึงทำให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี มีกำลังส่งไปยังจุดต่าง ๆ ภายในบ้านพักดี เหมาะกับบ้านที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำหลากหลาย เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องซักผ้า, ก๊อกน้ำต่าง ๆ
 • ปั๊มน้ําแบบหอยโข่ง เหมาะใช้งานทางการเกษตร หรือความต้องการในการสูบน้ำขึ้นที่สูง เช่น คอนโด เป็นต้น มีแรงส่งน้ำที่ดี และสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณที่มาก
 • ปั๊มน้ําแบบจุ่ม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการสูบน้ำออก เช่น บ่อน้ำพุ, การระบายน้ำท่วม เป็นต้น แม้จะมีกำลังส่งที่ต่ำ แต่ทว่าสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณที่มาก

ปั๊มน้ํา วิธีเลือกซื้อ?

เมื่อต้องการเลือกซื้อปั๊มน้ํามาไว้งาน เรามีคำแนะนำในการเลือกซื้อมาฝากดังนี้

1.ความต้องการในการใช้งาน พิจารณาว่าต้องการนำปั๊มน้ำมาใช้งานกับพื้นที่ใด เช่น นำมาใช้งานในบ้านพักอาศัย หรือนำมาใช้งานทางการเกษตร หรือตึกสูง เป็นต้น เพื่อจะเลือกประเภทของปั๊มน้ำที่เหมาะสม

2. ขนาดมอเตอร์ โดยมีหน่วยวัดเป็นวัตต์ (Watt) การใช้ขนาดมอเตอร์สูง ๆ นั้นไม่จำเป็นเสมอไป เพราะหากมีใหญ่เกินความต้องการในการใช้งานก็อาจทำให้เกิดการเปลืองไฟโดยไม่จำเป็น สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ลักษณะของที่พักที่ต้องการนำอุปกรณ์ไปติดตั้ง, จุดรับน้ำมีกี่จุด, ความเป็นไปได้ที่จะใช้น้ำพร้อมกันกี่จุด เป็นต้น แล้วจึงนำมาคำนวณขนาดมอเตอร์ ซึ่งหากเป็นบ้านพักอาศัย เรามีตัวอย่างในการเลือกขนาดมอเตอร์ ดังนี้

 • บ้านไม่เกิน 2 ชั้น มีการใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 2 จุด ขนาดมอเตอร์ 100-150 วัตต์
 • บ้านไม่เกิน 2 ชั้น มีการใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 2 จุด มีเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง ขนาดมอเตอร์  150-200 วัตต์
 • บ้านไม่เกิน 3 ชั้น มีการใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 2 จุด มีเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง ขนาดมอเตอร์  200-300 วัตต์
 • บ้านไม่เกิน 4 ชั้น มีการใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 3 จุด มีเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง ขนาดมอเตอร์  250-350 วัตต์
 • บ้านไม่เกิน 4 ชั้น มีการใช้น้ำพร้อมกันไม่เกิน 3 จุด มีเครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง ขนาดมอเตอร์  350-400 วัตต์

3. ฟังก์ชันในการปรับแรงดัน โดยปกติจะมี 2 แบบคือ

 • ชนิดแรงดัน รูปทรงจะเป็นทรงกระบอก ใช้น้ำเข้าไปแทนที่อากาศ แล้วใช้อากาศดันน้ำออกไปจ่ายยังจุดต่าง ๆ ซึ่งหากใช้พร้อม ๆ กันก็อาจทำแรงดันน้ำของแต่ละที่ไม่เท่ากัน แต่ก็จะมีความทนทานสูง อะไหล่หาง่าย ราคาไม่แพง
 • ชนิดแรงดันคงที่ รูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยม ให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ และบางรุ่นก็จะมีฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ เข้ามาอีกด้วย เช่น ระบบตรวจสอบแรงดันน้ำ, ระบบควบคุมปริมาณการไหลของน้ำ เป็นต้น มีความทันสมัย สวยงาม แรงดันน้ำคงที่ เสียงเงียบ แต่ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง

4. ได้มาตรฐาน โดยจุดสังเกตก็คือ ต้องได้รับเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานเครื่องหมายอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นตัวช่วยตรวจสอบคุณภาพของปั๊มน้ำว่าเป็นไปตามมาตรฐานได้ระดับหนึ่ง

5. วัสดุแข็งแรง ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มักติดตั้งไว้ภายนอกตัวบ้าน จึงมักต่อเจอต่อสภาพอากาศ ร้อน หนาว ฝน ซึ่งควรเลือกวัสดุที่แข็งแรง มีคุณภาพ ทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นสนิม ไร้รอยต่อหรือตะเข็บเพื่อป้องกันการผุกร่อน

6. เสียงไม่รบกวนจนเกินไป ปั๊มน้ำมักมีเสียงในระหว่างการปั๊มหรือการใช้งาน อยู่ที่ประมาณ 50-60 เดซิเบล ซึ่งหากเราต้องการที่เงียบกว่านี้และงบประมาณถึง ก็สามารถเลือกแบบปั๊มน้ำชนิดแรงดันคงที่มาใช้งานได้

หวังว่าข้อมูลที่เรามีให้ข้างต้น คงเป็นประโยชน์ต่อคุณในการเลือกซื้อปั๊มน้ํามาใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย และหากพร้อมแล้ว เรามาเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณกันที่ด้านล่างนี้ค่ะ

1. TOMA JAPAN ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

TOMA JAPAN ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

 • ปริมาณน้ำสูงสุด 45 ลิตร/นาที
 • ระยะส่งสูงสุด 45 เมตร
 • ระยะดูดสูงสุด 10 เมตร
 • ความเร็วรอบหมุน 3,550 รอบ/นาที
 • ใช้ไฟบ้าน 220V เสียบปลั๊ก ต่อท่อใช้งานได้เลย

TOMA JAPAN ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

TOMA JAPAN ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ TOMA JAPAN รุ่นใหม่ล่าสุด PS-180 Gold • ขนาดท่อ 1″ x 1″ (ท่อเข้า 1 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว) 1HP 750W • ใช้ไฟบ้าน 220V เสียบปลั๊ก ต่อท่อใช้งานได้เลย • ปริมาณน้ำสูงสุด 45 ลิตร/นาที • ระยะส่งสูงสุด 45 เมตร • ระยะดูดสูงสุด 10 เมตร • ความเร็วรอบหมุน 3,550 รอบ/นาที • ปั๊มจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำ และจะหยุดทำงานเมื่อปิดก็อก • ขดลวดคอยล์ทองแดง พร้อมใบพัดและฝาครอบทองเหลืองแท้ 100% • มีระบบ Thermal Overload ป้องกันมอเตอร์ไหม้ • แข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนได้ดี • เหมาะสำหรับติดตั้งภายในที่พักอาศัย เช่น อาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ฯลฯ

2. ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ไฟฟ้า

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ไฟฟ้า

 • กำลังมอเตอร์ : 450W / 0.5HP
 • กำลังไฟฟ้า : 220V 3A / 50Hz
 • ความเร็วรอบ : 2,950 rpm
 • อัตราการไหล : 110L/min
 • แรงส่งสูง : 18M

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ไฟฟ้า

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ไฟฟ้า • ข้อมูลจำเพาะ • ขนาดท่อ : 1 นิ้ว (25 มม.) • กำลังมอเตอร์ : 450W / 0.5HP • กำลังไฟฟ้า : 220V 3A / 50Hz • ความเร็วรอบ : 2,950 rpm • อัตราการไหล : 110L/min • แรงส่งสูง : 18M • สายไฟยาว : 10M

3. Tomitsu เครื่องสูบน้ำ 2” 3” 8.5แรงม้า ปั๊มใหม่

Tomitsu เครื่องสูบน้ำ 2” 3” 8.5แรงม้า ปั๊มใหม่

 • ระยะดูด 18 เมตรโดยใช้หัวกระโหลก
 • ระยะดูด 10 เมตรโดยไม่ใส่หัวกระโหลก
 • ระยะส่งไกล 1000 เมตร
 • ระยะส่งสูง 30 เมตร
 • Flowrate 800ลิตร / นาที

Tomitsu เครื่องสูบน้ำ 2” 3” 8.5แรงม้า ปั๊มใหม่

Tomitsu เครื่องสูบน้ำ 2” 3” 8.5แรงม้า ปั๊มใหม่ • ระยะดูด 18 เมตรโดยใช้หัวกระโหลก • ระยะดูด 10 เมตรโดยไม่ใส่หัวกระโหลก • ระยะส่งไกล 1000 เมตร • ระยะส่งสูง 30 เมตร • Flowrate 800ลิตร / นาที • ชุดสตาร์ท วัสดุไนล่อนซิกซ์ ทนทาน • ระบายความร้อนด้วยอากาศ • ระบบกรองน้ำมัน ช่วยกรองความชื้น ไอน้ำ ฝุ่นและละอองต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่อง

4. Tomitsu ปั๊มหอยโข่ง 2”2 แรงม้า ดูดลึก น้ำเยอะ

Tomitsu ปั๊มหอยโข่ง 2”2 แรงม้า ดูดลึก น้ำเยอะ

 • ระยะดูด ( สูงสุด ) ไม่เกิน 18 เมตร
 • ระยะส่ง สูง 30 เมตร
 • ส่งไกล 800 เมตร
 • ปริมาณน้ำสูงสุด(ลิตร/นาที) 500 ลิตร
 • ขนาดท่อน้ำเข้า 2 นิ้ว ท่อน้ำออก 2 นิ้ว

Tomitsu ปั๊มหอยโข่ง 2”2 แรงม้า ดูดลึก น้ำเยอะ

Tomitsu ปั๊มหอยโข่ง 2”2 แรงม้า ดูดลึก น้ำเยอะ • ระยะดูด ( สูงสุด ) ไม่เกิน 18 เมตร • ระยะส่ง สูง 30 เมตร • ส่งไกล 800 • ปริมาณน้ำสูงสุด(ลิตร/นาที) 500 ลิตร • ขนาดท่อน้ำเข้า 2 นิ้ว ท่อน้ำออก 2 นิ้ว • สามารถใช้กับงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานชลประทาน งานเกษตร • การรับประกัน 6 เดือน • มอเตอร์ 6เดือน อะไหล่ 3เดือน • ตัวปั๊มจะต้องมีน้ำผ่านตลอดเวลา • วัสดุ : เรือนปั๊มเหล็กหล่อ ใบพัดทองเหลือง ดูดน้ำบาดาล / ส่งน้ำเข้าสวน / ส่งน้ำขึ้นแทงค์ / ต่อสปริงเกอร์ (ถ้าสินค้าหมดทางร้านขอส่งสินค้าที่สเปกเหนือกว่าให้นะครับ)

5. HITACHI ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX

HITACHI ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX

 • มอเตอร์ : 150 วัตต์
 • ระยะดูด : 8 เมตร, ระยะส่ง : 13 เมตร
 • ผ่านมาตรฐาน ประสิทธิภาพ เบอร์ 5, RoHS
 • รับประกันมอเตอร์ นาน 10 ปี
 • สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 ปี

HITACHI ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX

HITACHI ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX • ปั๊มอัตโนมัติHITACHI รุ่น WM-P150XX สำหรับบ่อน้ำตื้น กำลังไฟ 150 วัตต์ • ปั๊มน้ำสมรรถนะสูง ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความต้านทานน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำมากขึ้น • ให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป สามารถใช้กับก๊อกน้ำได้หลายจุด เพียงพอกับการใช้งาน ตรงกับความต้องการและสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย • น้ำไหลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เสียงจากการทำงานเบาลง 20% เมื่อเทียบกับรุ่นอื่น • แรงดันคงที่ด้วย Life-Entending Pressure-stabilized Unitที่ออกแบบพิเศษ ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานและสร้างแรงดันอย่างต่อเนื่อง • ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน ให้แรงดันคงที่ ไม่ต้องเติมก๊าซตลอดอายุการใช้งาน หมดปัญหาเรื่องสนิม • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ ป้องกันการเสียรูปทรงของชิ้นส่วนอื่นๆ • การออกแบบปั๊มน้ำให้มีขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงประสิทธิภาพ ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและประหยัดพื้นที่ • ปั๊มน้ำฮิตาชิทุกรุ่นได้รับการติดฉลากประสิทธิภาพในระดับ 5 และยังมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม • ชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษ ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานและสร้างแรงดันอย่างต่อเนื่อง • ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะเฟรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน ให้แรงดันคงที่ ไม่ต้องเติมก๊าซตลอดอายุการใช้งาน หมดปัญหาเรื่องสนิม • การออกแบบปั๊มให้มีขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงมีประสิทธิภาพทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง และประหยัดพื้นที่ • วางใจได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม • ปั๊มน้ำอัตโนมัติฮิตาชิทุกเครื่องผ่านมาตรฐาน ประสิทธิภาพ เบอร์ 5, RoHS, การจัดการคุณภาพโรงงาน ISO 9001 และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คุณจึงเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพที่เหนือกว่า • มั่นใจในความปลอดภัยตลอดการใช้งาน • มอเตอร์แข็งแรง ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปถึงความทนทานที่เหนือกว่า ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม พร้อมการรับประกันยาวนานถึง10 ปี • ตัวตรวจจับอุณหภูมิมอเตอร์ Themal Relay ช่วยป้องกันมอเตอร์ไม่ให้ร้อน โดยจะตัดการทำงานทันทีหากมอเตอร์ร้อนเกินไปและจะกลับมาทำงานต่อได้โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง • พัดลมระบายอากาศ ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่อง ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ • อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ เพิ่มความมั่นใจขึ้นด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิป้องกันชิ้นส่วนอื่นๆ ไม่ให้เสียรูปทรงจากความร้อน • เช็ควาล์วโลหะผสมพิเศษ ผลิตจากโลหะผสมชนิดพิเศษ จึงหมดปัญหาเรื่องสนิม เพิ่มความทนทานให้กับปั๊มน้ำ • น๊อตสเตนเลส หัวเรือนปั๊มไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ช่วยในการดูแลรักษาได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น • รุ่น : WM-P150XX • ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสุดระดับเบอร์ห้า 3 ดาว • มอเตอร์ : 150 วัตต์ • ระยะดูด : 8 เมตร • ระยะส่ง : 13 เมตร • ความจุที่ระยะ 12 เมตร : 37-50 ลิตรต่อนาที • ความจุที่ระยะ 14 เมตร : 36.28 ลิตรต่อนาที • สวิตซ์ความดัน On : 1.4 กก./ซม. • สวิตซ์ความดัน Off : 1.8 กก./ซม. • ท่อดูด : 1 นิ้ว • ท่อจ่าย : 1 นิ้ว • จำนวนก๊อกน้ำที่ใช้พร้อมกัน (เฉลี่ยต่อจุด) : 4-5 • ความแตกต่างระดับความสูง : 2 เมตร

6. MITSUBISHI ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ ปั้มออโต้ ปั้มบ้าน แบบอัตโนมัติ (ถังกลม) รุ่น WP-105R

MITSUBISHI ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ ปั้มออโต้ ปั้มบ้าน แบบอัตโนมัติ (ถังกลม) รุ่น WP-105R

 • ขนาด : ฐาน(กว้างxลึก) : 365×365 / รวม(สูง) : 530
 • ขนาดปั้มน้ำ(วัตต์) : 100 วัตต์
 • ระยะดูด : 8 เมตร
 • ระยะส่ง : 12 เมตร
 • ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : สูงสุด : 45 / ระยะ12ม.

HITACHI ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX

HITACHI ปั๊มน้ำออโต้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ HITACHI WM-P150XX ปั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติ • รุ่น :  WP-105R • ขนาดปั้มน้ำ(วัตต์) : 100 วัตต์ • ระยะดูด : 8 เมตร • ระยะส่ง : 12 เมตร • ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : สูงสุด : 45 / ระยะ12ม. : 33 / ระยะ14ม. : 31.18 • จุดที่ใช้น้ำ : 1-3 • สวิตซ์แรงดัน(กก./ชม.) : เปิด : 1.4 /  ปิด : 1.9 / แรงดันสูงสุด : 1.9 • ท่อดูด มม.(นิ้ว) : 20(3/4″) • ท่อจ่าย มม.(นิ้ว) : 20(3/4″) • น้ำหนัก(กก.) : 13 กก. • ขนาด : ฐาน(กว้างxลึก) : 365×365 / รวม(สูง) : 530 • ลักษณะบ้าน : 1-2 ชั้น • มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน • กล่องเก็บสายไฟ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ( Condenser ) จากน้ำ แมลงและหนู เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยกล่องเหล็กพิเศษสำหรับครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าภายใน • มอเตอร์รับประกัน 5 ปี มี Thermostat ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ • ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดง ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม • ระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ โดยเช็ควาล์วแบบแผ่นกลม เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งจึงปิดน้ำได้สนิทตลอดเวลา • เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน • ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกป้องกันสนิม ปลอดสารพิษ • ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ ทนทุกสภาวะ พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย

7. Divo ปั๊มแช่ 1 นิ้ว ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ขั้นเทพ

Divo ปั๊มแช่ 1 นิ้ว ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ขั้นเทพ

 • มอเตอร์ทองแดงแท้ คลือบวานิชทนความร้อนอย่างดี
 • ใช้งานต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง
 • ใบพัดทองเหลืองแท้ 100%
 • ห้องเครื่องใหญ่ อลูมิเนียม ทน
 • สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก

Divo ปั๊มแช่ 1 นิ้ว ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ขั้นเทพ

Divo ปั๊มแช่ 1 นิ้ว ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ขั้นเทพ • มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%เคลือบวานิชทนความร้อนอย่างดี พร้อมซีลยางกันน้ำอย่างดี • ใช้งานต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง โดยตัวเครื่องจะต้องแช่อยู่ในน้ำเต็มตัวและมีน้ำให้สูบตลอดเวลา • หากปริมาณน้ำต่ำกว่าเครื่อง ตัวของปั๊มแช่ เปิดทำงานต่อเนื่องได้นาน 6 ชั่วโมงและต้องหยุดพัก • สายไฟยาวพิเศษ 8 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก สามารถสูบน้ำได้ลึก อีกทั้งยังมีตัวหนีบกาวสายดิน กันไฟดูด • ใบพัดทองเหลืองแท้ 100% • ชนิดใบพัดปิด สามารถส่งได้ไกล และปริมาณน้ำมาก • ห้องเครื่องใหญ่ อลูมิเนียม (ทน และระบายความร้อนได้ดี) • เหมาะกับสถานที่ก่อสร้าง ที่มีน้ำขัง งานชลประทาน สระว่ายน้ำ ทำน้ำพุ หรือบ่อเลี้ยงปลาใช้ในการเกษตร ได้ทั้งดูดน้ำในบ่อหรือในทุ่งนา

8. HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์ รุ่น WMP150GX2

HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์ รุ่น WMP150GX2

 • ขนาดสินค้า : ก 34.0 x ล31.0 x ส32.0 ซม.
 • ใช้กำลังไฟ 150 วัตต์
 • ผลิตจากเหล็กหล่อที่มีคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม
 • ทำงานตามจังหวะการเปิดปิดของก๊อกน้ำ
 • ให้แรงดันน้ำคงที่ด้วยอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน

HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์ รุ่น WMP150GX2

HITACHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 150 วัตต์ รุ่น WMP150GX2 • ปั๊มอัตโนมัติ HITACHI รุ่น WMP150GX2 ใช้กำลังไฟ 150 วัตต์ • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ(AUTOMATIC PUMP) ผลิตจากเหล็กหล่อที่มีคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม • สะดวกในการใช้งานด้วยสวิตช์อัตโนมัติ ทำงานตามจังหวะการเปิดปิดของก๊อกน้ำ • ให้แรงดันน้ำคงที่ด้วยอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน(Pressure Stabilized Unit) • Water Temp Relay ช่วยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินปกติ • ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความต้านทานน้ำ • น้ำไหลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เสียงจากการทำงานเบา • ขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงประสิทธิภาพ ทำให้สะดวกต่อการติดตั้งและประหยัดพื้นที่ • ถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะเฟรม พร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจน ให้แรงดันคงที่ • ขนาดสินค้า : ก 34.0 x ล31.0 x ส32.0 ซม.

9. SOBO ปั๊มน้ำประหยัดไฟ ปั๊มตู้ปลา น้ำพุน้ำตก

SOBO ปั๊มน้ำประหยัดไฟ ปั๊มตู้ปลา น้ำพุน้ำตก

 • ขนาด 22x12x14cm
 • ใช้กำลังไฟ 70 วัตต์
 • สามารถปั๊มน้ำได้ 9000 ลิตร/1ชั่วโมง
 • สามารถปั๊มน้ำได้สูง 5.2 เมตร
 • ให้กำลังน้ำแรง และสม่ำเสมอ

SOBO ปั๊มน้ำประหยัดไฟ ปั๊มตู้ปลา น้ำพุน้ำตก

SOBO ปั๊มน้ำประหยัดไฟ ปั๊มตู้ปลา น้ำพุน้ำตก • ปั๊มน้ำ SOBO BO-9000A ปั๊มจุ่มน้ำ เปิดได้ตลอด 24 ชม. (ห้ามใช้โดยไม่จุ่มน้ำ) • ขนาด 22x12x14cm น้ำหนักเครื่อง 2.5กก. • สายไฟยาว 2.80เมตร (สเปคจากโรงงาน ทดสอบกรณีต่อท่อ) • ใช้กำลังไฟ 70 วัตต์ (ประเภท AC ใช้ไฟ 220V) • สามารถปั๊มน้ำได้ 9000 ลิตร/1ชั่วโมง • สามารถปั๊มน้ำได้สูง 5.2 เมตร • แกนใบพัดเซรามิค • สินค้ารับประกัน 7 วัน (นับตั้งแต่ถึงมือลูกค้า) • ให้กำลังน้ำแรง และสม่ำเสมอ • เหมาะสำหรับบ่อกรอง ทำน้ำตก ทำน้ำพุ และปั๊มน้ำในตู้ปลา • มีข้อต่อสายยาง ขนาด 4 หุน และ 1 นิ้วแถมในกล่อง • ห้ามตัดสายไฟโดยเด็ดขาด การตัดสายไฟทางบริษัทขอสงวนสิทธิการคืนสินค้าและการส่งซ่อมทุกกรณี

10. MITSUBISHI ปั๊มอัตโนมัติ 350 วัตต์ รุ่น EP-355R

MITSUBISHI ปั๊มอัตโนมัติ 350 วัตต์ รุ่น EP-355R

 • มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน
 • ออกแบบใหม่ปิดผนึกป้องกันสัตว์ หรือ แมลง
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบอีเล็คทรอนิค
 • สวิทซ์ควบคุมแรงดัน ทำงานโดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

MITSUBISHI ปั๊มอัตโนมัติ 350 วัตต์ รุ่น EP-355R

MITSUBISHI ปั๊มอัตโนมัติ 350 วัตต์ รุ่น EP-355R • ปั๊มอัตโนมัติ MITSUBISHI EP-355 Q5 350W • ปั๊มอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ รุ่น EP-355 Q5 • มอเตอร์พลังสูง ส่งกำลังน้ำได้แรง ทนทาน • ออกแบบใหม่ปิดผนึกโดย Frame Aluminium Cooling Fan และ มีครีบช่วยระบายความร้อน ที่ปิดป้องกันสัตว์ หรือ แมลง เข้าไปในมอเตอร์ • ควบคุมการทำงานด้วยระบบอีเล็คทรอนิค (Flow Switch) นวัตกรรมล่าสุด ตรวจวัดการใช้น้ำได้อย่างแม่นยำ • เคลือบซิลิโคนที่แผงวงจรภายในอีกชั้นเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นละออง • สวิทซ์ควบคุมแรงดัน ควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัด-ต่อ การทำงานได้เงียบสนิท ลดปัญหาเสียงรบกวน • เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วย กล่องเก็บสายไฟ ทำจากเหล็กพิเศษ ปกป้องชุดสายไฟและอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้า ภายใน • ระบบเพิ่มแรงดันน้ำโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดใช้น้ำ ส่งน้ำอย่างต่อเนื่อง และรักษาปริมาณน้ำสม่ำเสมอ • เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องทำน้ำร้อน หรือ เครื่องทำน้ำอุ่น ภายในบ้าน • ถังแรงดัน บรรจุก๊าซไนโตรเจน พร้อมแผ่นยางไดอะแฟรม ทนทาน ปลอดสนิม ให้แรงดันได้สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน • ตัวเครื่องขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ฐานรองออกแบบเฉพาะ ป้องกันน้ำขัง ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนแดด ทนฝน • ชุดหัวปั๊มทำจากทองแดงผสม ทำให้ทนทาน และไม่เป็นสนิม • ฝาครอบทำจากพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ไม่ลามไฟ ทนทาน พร้อมน็อตยึดฝาครอบ เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย • เพิ่ม Thermostat สำหรับตัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นหรือกรณีที่ไม่มีน้ำเข้าในตัวเครื่อง • เพิ่มสายดิน เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องเมื่อใช้งาน • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 และ ISO 14001

บทส่งท้าย

ปั๊มน้ํา เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยลำเลียงและแจกจ่ายน้ำไปยังจุดจ่ายตามที่เราต้องการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ทั้งการใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานทางภาคการเกษตร จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ดังนั้น การเลือกประเภทของเครื่องให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานให้คุณได้เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดนั่นเอง