10 อันดับ หลวงพ่อพัฒน์ ค่านิยมสูง เช่าที่ไหนดี ปี 2024

หลวงพ่อพัฒน์ ท่านคือใคร?

ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล หากเป็นชาวพุทธแล้ว นอกเหนือไปจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แต่ละท่านก็มักมีหลวงปู่ หลวงพ่อ ที่เคารพนับถือแตกต่างกันไป อาทิเช่น หลวงพ่อกวย, หลวงพ่อรวย, หลวงปู่ทิม, หลวงปู่หมุน, หลวงพ่อเงิน เป็นต้น และยังมีหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งที่ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเช่นกัน ก็คือ หลวงพ่อพัฒน์ แห่งวัดธารทหาร (ชื่อเดิม วัดห้วยด้วน) จังหวัดนครสวรรค์ นั่นเอง

หลวงพ่อพัฒน์ หรือชื่อตามสมณศักดิ์คือ พระราชมงคลวัชราจารย์ ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ชื่อในปัจจุบัน) ถือได้ว่าท่านเป็นพระเกจิดังแห่งจังหวัดนครสวรรค์เลยทีเดียว โดยในช่วงที่ท่านบวชเรียนแรก ๆ นั้นได้เรียนทั้งคันถะธุระ และพุทธาคมมากมายจากพระอาจารย์ และท่านได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งที่เข้ามาฟังธรรม ประพรมน้ำมนต์ ตลอดจนท่านมักได้รับการนิมนต์ให้ไปปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งวัตถุมงคลเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับของเซียนพระและนักสะสมมาโดยตลอด

หลวงพ่อพัฒน์ ประวัติ?

หลวงพ่อพัฒน์ ชื่อเดิมก่อนอุปสมบทคือ พัฒน์ ก้อนจันเทศ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 บิดาชื่อ พุฒ มารดาชื่อ แก้ว ที่บ้านสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทางบ้านมีอาชีพทำนา แต่ในช่วงท่านเด็ก ๆ นั้น หมู่บ้านที่ท่านอยู่เกิดภัยแล้ง ครอบครัวจึงย้ายมาทำนาที่บ้านหนองหลวง และได้พบกับหลวงพ่อเดิมที่ท่านสร้างเสนาสนะให้กับวัดหนองหลวงอยู่ บิดาท่านจึงเข้ามาช่วยงาน ทำให้ท่านได้เล่าเรียน ตลอดจนฝึกท่องคาถาสั้น ๆ จากหลวงพ่อเดิม เรียนภาษาไทย และภาษาขอมกับหลวงตาน้อย และยังได้หัดนั่งสมาธิกับหลวงอินอีกด้วย นับว่าเป็นพื้นฐานที่ดีของท่านเลยทีเดียว

พออายุ 13 ปี ก็ได้กลับมาที่บ้านสระทะเล เรียนหนังสือจนจบประถมศึกษาปีที่ 4 และมีโอกาสได้เรียนวิทยาคมต่าง ๆ จากหลวงพ่อเทศ เป็นเวลาหลายปี จวบจนอายุครบเกณฑ์ก็เข้าเป็นทหารกองประจำการ แต่ก่อนจะปลดก็เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้นเสียก่อน ท่านจึงต้องเป็นทหารต่อ และได้ปลดประจำการเมื่อ พ.ศ. 2489 ขณะที่มีอายุ 24 ปี จากนั้นท่านจึงเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดสระทะเล โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงพ่อยอด) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชั้ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า “ปุญฺญกาโม”

หลังบวชท่านก็ได้ศึกษาในคันถะธุระ ทั้งนักธรรมตรี และนักธรรมโท จนทราบว่าหลวงพ่อเดิมไปสร้างอุโบสถและเสนาสนะที่วัดอินทราราม ท่านจึงเดินทางเพื่อไปขอพุทธาคมเพิ่มเติม โดยต้องเดินทางไปกลับระหว่างวัดอินทรารามกับวัดเขาแก้ว เนื่องมาจากการพำนักที่วัดอินทรารามไม่สะดวก ท่านได้ใช้ความพากเพียรอยู่ถึง 2 ปีจึงเรียนจนจบ

ท่านได้ออกธุดงค์ จนไปพำนักกับหลวงพ่อชุบ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ ท่านก็เมตตาถ่ายทอดวิชาเมตตามหานิยมให้แก่หลวงพ่อพัฒน์ และให้เป็นคู่เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา จนระยะเวลาผ่านมาพอสมควร ท่านก็จะขอลากลับ แต่หลวงพ่อชุบท่านได้ขอให้หลวงพ่อพัฒน์เป็นเจ้าอาวาสแทน เนื่องจากตัวท่านต้องไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคล หลวงพ่อพัฒน์อยู่ดูแลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งอยู่ถึง 6 ปี

ต่อมา ครอบครัวของท่านได้ย้ายบ้านมาที่ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน ครอบครัว และชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนิมนต์ให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาที่วัดห้วยด้วน (วัดธารทหาร ในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

เมื่อท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดห้วยด้วนแล้ว ชาวบ้านต่างก็ให้ความเคารพนับถือ และศรัทธาต่อหลวงพ่อเป็นอย่างมาก ทั้งเข้ามาฟังธรรม และขอให้หลวงพ่อประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล จนชื่อเสียงของท่านเลื่องลือออกไป ก็ยิ่งทำให้มีผู้คนจากที่ต่าง ๆ เข้ามากราบไหว้ท่านเป็นจำนวนมาก

จนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หลวงพ่อพัฒน์ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลวัชราจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และถือได้ว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีพรรษามาก ตลอดจนมีพลังจิตกล้าแข็ง ปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งใด ก็ได้รับการยอมรับจากเซียนพระ ตลอดจนนักสะสมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

หากใครเคารพนับถือในหลวงพ่อพัฒน์ คุณต้องไม่ควรพลาดเครื่องราง ของสะสม ซึ่งเราได้คัดเลือกมาฝากที่ด้านล่างนี้ค่ะ

1. เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3 ป๋อง สุพรรณ การันตี

หลวงพ่อพัฒน์

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3 ป๋อง สุพรรณ การันตี

 • รุ่นเจริญพร 3 วัดแตก
 • วางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ 100 ปี
 • วัดโคก หลวงพ่อพัฒน์ จ.นครรสวรรค์ 2565
 • ป๋องสุพรรณการันตี
 • เอพุทธศิลปจัดสร้าง

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3 ป๋อง สุพรรณ การันตี

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3 ป๋อง สุพรรณ การันตี • รุ่นเจริญพร 3 วัดแตก • วางศิลาฤกษ์ พระมหาเจดีย์ 100 ปี • วัดโคก หลวงพ่อพัฒน์ จ.นครรสวรรค์ 2565 • ป๋องสุพรรณการันตี • เอพุทธศิลปจัดสร้าง

2. เหรียญวาระเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์

หลวงพ่อพัฒน์

เหรียญวาระเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์

 • รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์
 • ผ่านพิธีพุทธาพิเษก แท้ 100%
 • อาจารย์ ป๋อง สุพรรณ การันตี
 • มี 2 พิมพ์
 • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

เหรียญวาระเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์

เหรียญวาระเลื่อนสมณศักดิ์ รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ • รุ่น เลื่อนสมณศักดิ์ • ผ่านพิธีพุทธาพิเษก แท้ 100% • อาจารย์ ป๋อง สุพรรณ การันตี • มี 2 พิมพ์ • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

3. ยอดนิยม เจริญพรล่าง รับประกันแท้

หลวงพ่อพัฒน์

ยอดนิยม เจริญพรล่าง รับประกันแท้

 • เจริญพรล่าง สร้างโรงเรียน รุ่นปี 63
 • เป็นอีกรุ่นที่มีความนิยมของนักสะสม
 • เป็นรุ่นที่ร่วมบุญจัดสร้างโรงเรียนกับหลวงพ่อ
 • เหรียญสวย ๆ หาบูชาได้ยาก
 • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

ยอดนิยม เจริญพรล่าง รับประกันแท้

ยอดนิยม เจริญพรล่าง รับประกันแท้ • เจริญพรล่าง สร้างโรงเรียน รุ่นปี 63 หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดธารทหาร(วัดห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์ • เจริญพรล่าง สร้างโรงเรียน เป็นอีกรุ่นที่มีความนิยมของนักสะสมลูกศิษย์หลวงพ่อพัฒน์ • เนื่องจากเป็นรุ่นที่ร่วมบุญจัดสร้างโรงเรียนกับหลวงพ่อ • และยังได้เหรียญสวยๆ เป็นที่ระฤกษ์ • ทั้งนี้ด้วยจำนวนลูกศิษย์ที่มีจำนวนมาก ทำให้เหรียญสวยๆหาบูชาได้ยากขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ปี

4. Limited Editon ลิมิตเตด กรรมการพิเศษ!! 120ลังเท่านั้น

หลวงพ่อพัฒน์

Limited Editon ลิมิตเตด กรรมการพิเศษ!! 120ลังเท่านั้น

 • พุทธศิลป์ดี ด้านหน้า ด้านหลัง คมชัดลึก
 • เนื้อดี อัลปากา สัตตะ นวะ เงิน
 • พิมพ์นิยม วัตถุประสงค์สร้างชัดเจน
 • เลขสวย มงคล เดี่ยว เบิ้ล ตอง เรียง หาม โฟร์
 • ลงยาสวย หรืองานมาสเตอร์พีช หน้าหลัง ซาติน

Limited Editon ลิมิตเตด กรรมการพิเศษ!! 120ลังเท่านั้น

Limited Editon ลิมิตเตด กรรมการพิเศษ!! 120ลังเท่านั้น • งานสวย พุทธศิลป์ดี ด้านหน้า ด้านหลัง คมชัดลึก แปลก • เนื้อดี เล่นหาเนื้อบนๆ อัลปากา สัตตะ นวะ เงิน • พิมพ์นิยม ผมเล่นพระสายวัดสร้าง หรือเซียนดังสร้าง เพราะวัตถุประสงค์สร้างชัดเจน • เลขสวย มงคล เดี่ยว เบิ้ล ตอง เรียง หาม โฟร์ • ลงยาสวย หรืองาน มาสเตอร์พีช หน้าหลัง ซาติน • พระลุ้น อาจจะมาแบบยกลัง

5. หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นราชาพยัคฆ์

หลวงพ่อพัฒน์

หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นราชาพยัคฆ์

 • รุ่นราชาพยัคฆ์
 • เนื้อเงินลงยา
 • ตอกโค๊ตหมายเลขกำกับ
 • รับประกันพระแท้ยอดนิยม100%
 • มีหลายแบบ

หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นราชาพยัคฆ์

หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นราชาพยัคฆ์ • เนื้อเงินลงยา • ตอกโค๊ตหมายเลขกำกับ • รับประกันพระแท้ยอดนิยม 100% • มีหลายแบบ

6. เลสขนาด 4 บาท มหาเจดีย์ปุญญกาโม (วัดสร้าง)

หลวงพ่อพัฒน์

เลสขนาด 4 บาท มหาเจดีย์ปุญญกาโม (วัดสร้าง)

 • เลสขนาด 4 บาท มหาเจดีย์ปุญญกาโม
 • ผ่านพิธีพุทธาภิเสก
 • เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565
 • รับประกันแท้ 100%
 • เนื้อสวย จัดส่งรวดเร็ว

เลสขนาด 4 บาท มหาเจดีย์ปุญญกาโม (วัดสร้าง)

เลสขนาด 4 บาท มหาเจดีย์ปุญญกาโม (วัดสร้าง) • เลสขนาด 4 บาท มหาเจดีย์ปุญญกาโม • ผ่านพิธีพุทธาภิเสก • เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 • รับประกันแท้ 100% • เนื้อสวย จัดส่งรวดเร็ว

7. เลสพันล้าน​ซี​รี่​2​ อัลปาก้าลงยาลายธงชาติ​

หลวงพ่อพัฒน์

เลสพันล้าน​ซี​รี่​2​ อัลปาก้าลงยาลายธงชาติ​

 • เลสพันล้าน​ซี​รี่ ​2​
 • เนื้ออัลปาก้า
 • ลงยาลายธงชาติ​ หน้ากากทองทิพย์
 • เนื้อสวย ถูกใจแน่นอน
 • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

เลสพันล้าน​ซี​รี่​2​ อัลปาก้าลงยาลายธงชาติ​

เลสพันล้าน​ซี​รี่​2​ อัลปาก้าลงยาลายธงชาติ​ • เลสพันล้าน​ซี​รี่ ​2​ • เนื้ออัลปาก้า • ลงยาลายธงชาติ​ หน้ากากทองทิพย์ • เนื้อสวย ถูกใจแน่นอน • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

8. รวมเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นนิยม รุ่นหายาก

หลวงพ่อพัฒน์

รวมเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นนิยม รุ่นหายาก

 • รวมเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์แห่ง วัดห้วยด้วน
 • รุ่นนิยม /รุ่นหายาก
 • มีให้เลือกหลายรุ่น
 • แพ็คสินค้าดี จัดส่งอย่างรวดเร็ว
 • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

รวมเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นนิยม รุ่นหายาก

รวมเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นนิยม รุ่นหายาก • รวมเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์แห่ง วัดห้วยด้วน • รุ่นนิยม /รุ่นหายาก • มีให้เลือกหลายรุ่น • แพ็คสินค้าดี จัดส่งอย่างรวดเร็ว • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

9. เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3

หลวงพ่อพัฒน์

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3

 • รุ่น เจริญพร 3 วัดแตก
 • เนื้อทองแดงพรายเงิน ( หลังเรียบ )
 • No. 7
 • จัดสร้าง โดย ทีมงามป๋อง สุพรรณการันตี
 • รับประกันพระแท้ 100%

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เจริญพร 3 • รุ่น เจริญพร 3 วัดแตก • เนื้อทองแดงพรายเงิน ( หลังเรียบ ) • No. 7 • จัดสร้าง โดย ทีมงามป๋อง สุพรรณการันตี • รับประกันพระแท้ 100%

10. ลุ้นเนื้อเงิน! รุ่นไตรมาส63 ตลับเซอร์ PSGA พระเครื่อง วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์

หลวงพ่อพัฒน์

ลุ้นเนื้อเงิน! รุ่นไตรมาส63 ตลับเซอร์ PSGA พระเครื่อง วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์

 • รุ่นพรหมพัฒน์รัตนมงคล
 • พุทธศิลป์สวยจัด
 • ตลับเซอร์ PSGA ลุ้นเนื้อเงิน
 • รับประกันพระแท้ 100%
 • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

ลุ้นเนื้อเงิน! รุ่นไตรมาส63 ตลับเซอร์ PSGA พระเครื่อง วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์

ลุ้นเนื้อเงิน! รุ่นไตรมาส63 ตลับเซอร์ PSGA พระเครื่อง วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์ • รุ่นพรหมพัฒน์รัตนมงคล • พุทธศิลป์สวยจัด • ตลับเซอร์ PSGA ลุ้นเนื้อเงิน • รับประกันพระแท้ 100% • จัดส่งเหรียญพระ ฟรี

บทส่งท้าย

การสะสมพระเครื่องนั้น ก็เนื่องด้วยที่เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวหลวงพ่อก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อมีการจัดทำวัตถุมงคล จึงไม่พลาดที่จะต้องมีการจับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งก็มีหลากหลายองค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของคุณเอง ในที่นี้ได้นำพระเครื่องหลวงพ่อพัฒน์ มาให้ทุกท่านที่สนใจได้จับจองเป็นเจ้าของ แต่เมื่อได้มาแล้ว พุทธคุณจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวบุคคลร่วมด้วย เพราะการมีสิ่งเป็นมงคลอยู่กับตัว เท่ากับเป็นเครื่องที่คอยเตือนให้คุณยิ่งต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมีความเจริญงอกงาม มีสติที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเอง