10 อันดับ หนังสือสวดมนต์ บทสวดไหนดี ราคาพิเศษ ปี 2024

หนังสือสวดมนต์ คืออะไร?

สำหรับชาวพุทธทั้งหลายแล้ว ในบ้านของทุก ๆ ท่าน ต้องมีโต๊ะหมู่บูชา หรือหากมีพื้นที่จำกัด ก็อาจใช้หิ้งพระติดผนัง แล้วจัดวางพระพุทธรูป ซึ่งมักมีองค์ประธาน เพื่อใช้เคารพกราบไหว้ ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้าน ให้กระทำแต่คุณงามความดี อยู่ในศีลธรรม นอกจากนี้ บางท่านอาจมีความเคารพเลื่อมใสต่อหลวงปู่หลวงพ่อหลาย ๆ ท่าน และนำรูปหล่อขนาดพอสมควรมาตั้งวางร่วมกัน เช่น หลวงพ่อกวย, หลวงพ่อรวย, หลวงปู่หมุน เป็นต้น และเมื่อมีการจัดวางเช่นนี้แล้ว ผู้อาศัยอยู่ในบ้าน ก็ควรมีการสวดมนต์เพื่อเป็นการบูชาเพิ่มเติม หากใครไม่ชำนาญในบทสวดต่าง ๆ ก็สามารถจัดหา หนังสือสวดมนต์ เพื่อมาเป็นตัวช่วยให้คุณได้

หนังสือสวดมนต์ คือ หนังสือที่รวบรวมมนต์ต่าง ๆ ในภาษาบาลีที่นิยมใช้สวดกัน ให้ผู้สวดได้สวดอย่างสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้บางเล่มก็จะมีคำแปลเป็นไทยร่วมด้วย เพื่อให้เราได้ทราบความหมายว่า บทดังกล่าวที่เราสวดเป็นมนต์เกี่ยวกับอะไร มีความหมายอย่างไร เพื่อให้เราซาบซึ้งในมนต์บทนั้น ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

หนังสือสวดมนต์ ควรสวดบทใดบ้าง?

หลายท่านอาจมีบทที่สวดเป็นประจำ หรือบทสวดในใจกันแล้ว แต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสวด และยังไม่ทราบว่าจะเริ่มสวดบทไหนก่อนดี เราแนะนำบทสวดดังนี้ค่ะ

 1. คำนมัสการพระพุทธเจ้า หรือที่เรามักเรียกกันว่า ตั้ง นะโม 3 จบ นั่นเอง แปลความว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์นั้น”
 2. คำบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ คำกล่าวที่ว่า “พุทธัง / ธัมมัง / สังคัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ พุทธัง / ธัมมัง / สังคัง สะระณัง คัจฉามิ, ตติยัมปิ พุทธัง / ธัมมัง / สังคัง สะระณัง คัจฉามิ” แปลความว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ / พระธรรม / พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง, แม้ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ / พระธรรม / พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง, แม้ครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ / พระธรรม / พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง” ดังนี้
 3. บทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ หรือที่เรามักเรียกว่า บทสวด อิติปิโส นั่นเอง เป็นบทที่กล่าวถึง คุณแห่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 4. บทสวดทำวัตรเช้า เป็นบทที่นอบน้อมต่อคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เพิ่มความศรัทธาต่อคุณอันประเสริฐ ตลอดจนให้เห็นความเป็นจริงของขันธ์ 5 นี้ว่าเป็นทุกข์
 5. บทสวดทำวัตรเย็น เป็นบทสรรเสริญคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพื่อเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธา ตลอดจนให้พิจารณา หรือมีสติในการดำเนินชีวิตในตลอดทั้งวัน และขอขมาต่อการกระทำที่อาจพลั้งเผลอล่วงเกิน
 6. บทสวดพระปริตต์ มีด้วยกันหลายบท เช่น มงคลปริตต์, เมตตาปริตต์, ขันธปริตต์ เป็นต้น สามารถเลือกตามความชอบใจของผู้สวด เนื้อหาเป็นบทสวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย ป้องกันความวิบัติ หลักในการประพฤติตน เป็นต้น

นี่เป็นเพียงบางส่วนของบทสวดที่นิยมใช้สวดกัน แต่ยังมีมนต์อีกหลายบทมาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สวดแต่ละท่านเอง

หนังสือสวดมนต์ สวดอย่างไรให้เกิดพลานุภาพ?

การสวดมนต์ เราเองคงเคยได้เรียนรู้ตั้งแต่เราเด็ก ๆ เรียนอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วนะคะ แต่บทความนี้จะแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้การสวดมนต์ของคุณเกิดพลานุภาพมากขึ้น ดังนี้

 1. อาบน้ำ แต่งตัวให้เรียบร้อย การอาบน้ำเป็นกุศโลบายหนึ่งเพื่อให้คุณเกิดความสดชื่น แจ่มใส มีความกระปรี้กระเปร่า สลัดความง่วง ความเพลียออกไป ก็จะทำให้มีจิตใจแจ่มใส พร้อมสำหรับการสวดมนต์
 2. จัดที่นั่งให้เรียบร้อย ท่านั่งต้องเหมาะสม หากนั่งพื้นอาจมีเบาะรองนั่งเพื่อให้นั่งสวดมนต์ได้สบาย ไม่อึดอัด หรือเจ็บปวดร่างกายหากนั่งนาน ๆ สำหรับผู้สูงอายุ สามารถหาเก้าอี้มานั่งได้
 3. ใช้หนังสือในการสวด ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แอดมินไม่อยากให้ตามสมัยนัก เพราะหลายคนอาจมองหา อ่านบทสวดผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้ แต่เราก็จำเป็นต้องใช้สายตาที่มากขึ้นเพื่อสู้กับแสงสีฟ้าของหน้าจอ รวมไปถึงต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการเปิดหาข้อมูล ก็อาจทำให้มีข้อความแจ้งเตือนอื่น ๆ มารบกวนสมาธิในระหว่างการสวดได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้หนังสือสวดมนต์จะดีกว่า
 4. เลือกบทสวดที่ชอบ การจะกระตุ้นให้ตนเองมานั่งสวดมนต์ได้นั้น บางคนต้องอาศัยกำลังใจอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นได้ดีก็คือ เลือกบทมนต์ที่ตนเองชื่นชอบ อาจจะเคยฟังมาแล้วไพเราะ หรือมีความหมายที่ดี เป็นต้น ก็จะทำให้ตัวเรามีความอยากที่จะสวดมนต์มากขึ้นด้วยนั่นเอง
 5. มีใจจดจ่อกับบทสวด มีความตั้งใจสวดมนต์ ไม่วอกแวก ไม่เผลอไผลจากบทสวด แต่ให้มีสติตั้งมั่น และบทสวดมนต์นั้น พยายามหาคำแปลไว้ร่วมด้วย ไม่ว่าจะแปลในระหว่างสวด หรือนำมาอ่านภายหลัง ก็จะทำให้เราเข้าใจในบทสวดนั้นมากขึ้น และจะเกิดความซาบซึ้ง ศรัทธามากยิ่งขึ้นนั่นเอง
 6. ไม่รีบร้อน การสวด ควรสวดไปตามจังหวะ หรือทำนอง หรือสวดไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องรีบร้อนสวดให้จบเร็ว ๆ
 7. สวดเป็นประจำ พยายามทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกวัน อาจไม่ต้องสวดมนต์บทยาว ๆ ยาก ๆ ก็ได้ แต่ขอให้เป็นบทที่ชอบ เข้าใจในความหมาย มีความตั้งใจ และทำเป็นประจำ
 8. รักษาศีล ทำกรรมดี การสวดมนต์จะช่วยให้คุณมีสมาธิ หรือมีจิตที่ตั้งมั่น จดจ่อมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและทำงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การสวดมนต์จะเป็นการเพิ่มความศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยให้มากขึ้น และจะได้อานิสงส์จากการสวดมากขึ้น เมื่อน้อมนำบทสวดเหล่านั้นมาสู่ใจ ให้คุณตั้งมั่นอยู่ในการประกอบคุณงามความดี ให้ทาน และมีศีลงดงามนั่นเอง

มาเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในชีวิต โดยการเริ่มต้นสวดมนต์ โดยเราคัดหนังสือสวดมนต์ที่น่าสนใจมาฝากที่ด้านล่างนี้ค่ะ

1. หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธีพระครูสมุเอี่ยม

หนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธีพระครูสมุเอี่ยม

 • ปก 2 แบบให้เลือก : บาลี, คำแปล
 • มี 4 แบบ : เล็ก, กลาง, ใหญ่, ปกแข็ง
 • โดยพระราชวัชรรังษี
 • เป็นหนังสือที่นิยมใช้สำหรับพระ/บุคคลทั่วไป
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธีพระครูสมุเอี่ยม

หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธีพระครูสมุเอี่ยม • ปก 2 แบบให้เลือก : บาลี, คำแปล • มี 4 แบบ : เล็ก, กลาง, ใหญ่, ปกแข็ง • โดยพระราชวัชรรังษี • เป็นหนังสือที่นิยมใช้สำหรับพระ/บุคคลทั่วไป • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

2. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต)

หนังสือสวดมนต์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต)

 • ขนาดหนังสือ กว้าง 14.5 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม.
 • จำนวนหน้า 64 หน้า
 • ทางร้านมีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ
 • คาถามหาจักรพรรดิ์ พาหุงมหากา และอื่น ๆ
 • จัดส่งรวดเร็ว

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต) • ขนาดหนังสือ กว้าง 14.5 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม. • จำนวนหน้า 64 หน้า • ทางร้านมีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ • คาถามหาจักรพรรดิ์ พาหุงมหากา และอื่น ๆ • จัดส่งรวดเร็ว

3. Book World หนังสือ สวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ

หนังสือสวดมนต์

Book World หนังสือ สวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ

 • ขายเป็นแพ็ค/10 เล่ม
 • ขนาดรูปเล่ม : 10.5 x 14.5 ซม.
 • จำนวนหน้า : 40 หน้า
 • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ : ปอนด์

Book World หนังสือ สวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ

Book World หนังสือ สวดมนต์ คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ • ขายเป็นแพ็ค โดย 1 แพ็ค มี 10 เล่ม • ขนาดรูปเล่ม : 10.5 x 14.5 ซม. • จำนวนหน้า : 40 หน้า • เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ • ชนิดกระดาษ : ปอนด์ • สำนักพิมพ์ : โลกหนังสือ • คู่มือสวดมนต์พร้อมบทเพลงในวันสำคัญต่างๆ บทร้อยกรองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่าน รวมทั้งมีความรู้เรื่องมารยาทไทยและค่านิยม 12 ประการที่เด็กควรรู้ • เหมาะสำหรับนักเรียนเพื่อใช้สวดมนต์ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน บุคคลทั่วไปสามารถใช้สวดไหว้พระที่บ้าน

4. บทสวดมนต์ คำอาราธนา คำถวายทาน

หนังสือสวดมนต์

บทสวดมนต์ คำอาราธนา คำถวายทาน

 • ฉบับกระเป๋า ขนาด 9.5 x 14 ซ.ม.
 • รวบรวมบทสวดมนต์ที่มากด้วยพลานุภาพ
 • คำอาราธนาและคำถวายทานต่าง ๆ
 • ทางร้านมีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

บทสวดมนต์ คำอาราธนา คำถวายทาน

บทสวดมนต์ คำอาราธนา คำถวายทาน • ฉบับกระเป๋า ขนาด 9.5 x 14 ซ.ม. • รวบรวมบทสวดมนต์ที่มากด้วยพลานุภาพ • คำอาราธนาและคำถวายทานต่าง ๆ • ทางร้านมีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

5. พระคัมภีร์บาลี ภิกขุปาฏิโมกข์ (มีทั้งบาลีและคำแปล)

หนังสือสวดมนต์

พระคัมภีร์บาลี ภิกขุปาฏิโมกข์ (มีทั้งบาลีและคำแปล)

 • ขนาด กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 37 ซ.ม. หนา 5 ซ.ม.
 • น้ำหนัก 1,846 กรัม
 • ตัวหนังสือใหญ่ ชัดเจน
 • สำหรับภิกษุผู้สอบทานตามพระทรงปาฏิโมกข์
 • มีบทสวดอื่นๆ ด้วย

พระคัมภีร์บาลี ภิกขุปาฏิโมกข์ (มีทั้งบาลีและคำแปล)

พระคัมภีร์บาลี ภิกขุปาฏิโมกข์ (มีทั้งบาลีและคำแปล) • พระคัมภีร์บาลี ภิกขุปาฏิโมกข์ (มีทั้งบาลีและคำแปล) • ตัวหนังสือใหญ่ ชัดเจน • เหมาะสำหรับภิกษุผู้สอบทานตามท่านพระผู้ทรงปาฏิโมกข์ • มีบทสวดอื่นๆ ด้วย เช่น พระพุทธาภิเศกคาถา • หนังสือคัมภีร์สมุดข่อย/คัมภีร์พับ/เทศน์/บทสวด) • ส.ธรรมภักดี • ขนาด กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 37 ซ.ม. หนา 5 ซ.ม. • น้ำหนัก 1,846 กรัม (1.84 ก.ก.)

6. หนังสือสวดมนต์ รวมบท

หนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์ รวมบท

 • ขนาด 13 x 18.5 ซม.
 • จำนวน 64 หน้า
 • รวมบทสวดมนต์มากมาย
 • ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย สบายตา
 • จัดส่งรวดเร็ว

หนังสือสวดมนต์ รวมบท

หนังสือสวดมนต์ รวมบท • ขนาด 13 x 18.5 ซม. • จำนวน 64 หน้า • รวมบทสวดมนต์มากมาย เช่น ขอขมาพระรัตนตรัย, สมาทานศีล๕, ชุมนุมเทวดา, ไตรสรณคมน์, พาหุงมหากาฯ, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พระคาถาชินบัญชร, เมตตาใหญ่ ฯลฯ • ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย สบายตา • จัดส่งรวดเร็ว

7. แพคคู่ หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธี(บาลี+แปลไทย)

หนังสือสวดมนต์

แพคคู่ หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธี(บาลี+แปลไทย)

 • แพคคู่ หนังสือมนต์พิธี (บาลี+แปลไทย)
 • มี 4 แบบ : เล็ก, กลาง, ใหญ่, ปกแข็ง
 • จำนวน 352 หน้า
 • สำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
 • จัดส่งรวดเร็ว

แพคคู่ หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธี(บาลี+แปลไทย)

แพคคู่ หนังสือสวดมนต์ มนต์พิธี (บาลี+แปลไทย) • แพคคู่ หนังสือมนต์พิธี (บาลี+แปลไทย) • มี 4 แบบ : เล็ก, กลาง, ใหญ่, ปกแข็ง • จำนวน 352 หน้า • สำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป • จัดส่งรวดเร็ว

8. หนังสือสวดมนต์ ปกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

หนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์ ปกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 • ขนาด 13 x 18.5 ซม.
 • ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ น้ำหนักเบา
 • สินค้าแพ็คละ 10 เล่ม
 • กระดาษข้างในสีขาว พิมพ์อักษรดำ
 • ไส้กลางเล่มพิมพ์ภาพพระอาจารย์ 4 สี

หนังสือสวดมนต์ ปกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

หนังสือสวดมนต์ ปกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) • หนังสือสวดมนต์ หน้าปกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คาถาล้อม • รวมบทสวดมนต์ • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก • พระคาถาชินบัญชร • พระคาถาอาการะวัตตาสูตร • เป็นหนังสือบทสวดมนต์ดีๆ เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจศาสนาและส่งต่อบุญให้กับพระภิกษุสงค์ สามเณร ทำบุญถวายวัดได้ • รายละเอียดสินค้า • สินค้าแพ็คละ 10 เล่ม • กระดาษข้างในสีขาว พิมพ์อักษรดำ กระดาษไม่บาง พิมพ์คมชัด • ไส้กลางเล่มพิมพ์ภาพพระอาจารย์ 4 สี พิเศษ สวยงาม • จำนวน 64 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) • ขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ น้ำหนักเบา ขนาด 13 x 18.5 ซม.

9. ชุด หนังสือสวดมนต์สร้างบุญบารมี

หนังสือสวดมนต์

ชุด หนังสือสวดมนต์สร้างบุญบารมี

 • ขนาด 13 x 18.5 ซม.
 • ชุดจำนวน 10 เล่ม
 • คละแบบไม่ซ้ำกัน
 • มีหลากหลายบทสวด
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

ชุด หนังสือสวดมนต์สร้างบุญบารมี

ชุด หนังสือสวดมนต์สร้างบุญบารมี • ขนาด 13 x 18.5 ซม. • ชุดจำนวน 10 เล่ม • คละแบบไม่ซ้ำกัน • มีหลากหลายบทสวด เช่น สวดมนต์มงคลเล่ม 3, คาถาเงินล้าน 108 จบ, ยอดพระกัณฑ์ปกสี, สวดมนต์ขอขมาอโหสิกรรม, สวดมนต์บูชาคาถาท้าวเวสสุวรรณ, สวดมนต์เช้า, รัตนปริตร, สวดมนต์ก่อนนอน, สวดมนต์เช้า, สวดมนต์วันพระก่อนนอน เป็นต้น • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

10. สวดมนต์นักเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

หนังสือสวดมนต์

สวดมนต์นักเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

 • สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
 • พร้อมวิธีการอ่านภาษาบาลีสำหรับนักเรียน
 • บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
 • เนื้อหา ทำไมต้องสวดมนต์ ?
 • ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย

สวดมนต์นักเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

สวดมนต์นักเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น • สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น • พร้อมวิธีการอ่านภาษาบาลีสำหรับนักเรียน • เนื้อหา ทำไมต้องสวดมนต์ ? • สวดมนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด • วิธีฝึกหัดอ่านภาษาบาลี • บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน • บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์ • สูตรคูณ แม่ 2-25 • มาตราชั่งตวงวัด • ประชาคมอาเซียน • ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย

บทส่งท้าย

การฝึกสมาธิในเบื้องต้น เพิ่มความจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีสติกับสิ่งตรงหน้า แสวงหาความสงบทั้งกายและใจ เพิ่มความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยตามวิถีพุทธ คุณสามารถเริ่มต้นได้ที่หนังสือสวดมนต์ พร้อมกันนี้ก็หมั่นประกอบกรรมดี มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม สิ่งดี ๆ จะเข้ามาหาคุณเองค่ะ