10 อันดับ พระปางเปิดโลก ค่านิยมสูง เช่าที่ไหนดี ปี 2024

พระปางเปิดโลก คืออะไร?

ที่พึ่งทางใจมีความสำคัญอย่างมากกับหลาย ๆ ท่าน การมีตัวแทนไว้สำหรับกราบไหว้บูชาจึงเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางหนึ่ง โดยสำหรับชาวพุทธแล้ว สิ่งเคารพสูงสุดนั่นก็คือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ ซึ่งแต่ละวัดก็มักมีการจัดสร้างพระรูปในขนาดต่าง ๆ เช่น ขนาดเล็กใส่กรอบพระสำหรับห้อยคอบ้าง หรือเป็นพระพุทธรูปขนาดพอสมควร เพื่อตั้งบูชาที่โต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งพระติดผนัง เป็นต้น โดยพระองค์จะมีท่าทางหรือที่เรียกว่าปางแตกต่างกันไป โดยปางหนึ่งที่ได้รับความนิยมนั่นคือ พระปางเปิดโลก ค่ะ

พระปางเปิดโลก คือ พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว โดยพระหัตถ์ทั้งสองข้างห้อยลงข้างพระวรกาย หงายฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลก เพื่อให้เห็นกันหมดทั้ง 3 ภพ นั่นคือ ภพสวรรค์ ภพมนุษย์ และภพสัตว์นรก

พระปางเปิดโลก ประวัติ?

สำหรับพระปางเปิดโลก ขอเริ่มพุทธประวัติตอนเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหารย์เรียบร้อยแล้วนั้น ทรงรำพึงว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ หลังแสดงยมกปาฏิหารย์แล้ว ก็จักจำพรรษาในภพดาวดึงส์ เพื่อแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดา ดังนี้แล้ว ทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุคันธร ทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเหนือยอดเขาสิเนรุ และในก้าวที่ 3 ก็เสด็จถึงภพดาวดึงส์ จากนั้นทรงประทับนั่งที่บัณฑุกัมพลสิลา ซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์ อยู่ใต้ต้นปาริชาติ และได้แสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดา ซึ่งในขณะนั้นเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตร ผู้ปกครองภพดุสิต ตลอดจนเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลาย ตลอดกาล 3 เดือน

จนเมื่อ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือที่เราเรียกกันว่าวันออกพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ภพ โดยพระพุทธองค์ทรงทำโลกวิวรณปาฏิหาริย์ คือ ทรงเปิดโลกทั้ง 3 อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพ เหล่าเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก มนุษย์มองเห็นเทวดาและสัตว์นรก รวมถึงสัตว์นรกเองก็สามารถมองเห็นมนุษย์และเทวดาได้ นี่เองจึงเป็นที่มาของพระปางเปิดโลก

โดยมีความเชื่อในปางดังกล่าวนี้ว่า มีพุทธคุณในด้านเปิดทางสว่าง เปิดรับโชคลาภ วาสนา บารมี ประพฤติตนอยู่ในคุณงามความดี นั่นเอง

พระปางเปิดโลก คาถาบูชา?

สำหรับพระปางเปิดโลกนั้น เมื่อท่านเช่าบูชามาแล้ว ก็ควรหมั่นสวดมนต์ ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งตนในทางที่ดี และกระทำแต่กุศลกรรมร่วมด้วยนะคะ โดยมีบทสวดดังนี้

เริ่มด้วยการท่องนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

อิติปิโส โลกะนาถัง

พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด

พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา

อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เย็น ยะที่สุด

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง

พุทธะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง

ทัมมะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง

สังฆะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

ดังนี้แล หมั่นสวดบูชาเป็นประจำทุกวัน และหากท่านใดกำลังมองหาพระปางเปิดโลกเพื่อเช่าบูชามาไว้กราบสักการ เราได้รวบรวมมาให้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

1. พระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก

พระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก

 • ขนาดสูง 7ซม.
 • เนื้อทองเหลือง
 • ปลุกเสกทำพิธีแล้ว
 • ผ่านพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน และพิธีอื่นๆหลายวาระ
 • รับฟรี!!ของสมนาคุณทุกคำสั่งซื้อ

พระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก

พระพุทธเจ้า ปางเปิดโลก • ขนาดสูง 7 ซม. • เนื้อทองเหลือง • สำหรับท่านที่บูชาวัตถุมงคลรับฟรี!!ของสมนาคุณทุกคำสั่งซื้อ มูลค่า250.- อาทิเช่น เหรียญพระพิฆเนศ หลวงพ่อโสธร และอื่นๆ • วัตถุมงคลทุกรายการปลุกเสกทำพิธีแล้ว • วัตถุมงคลทุกรายการปลุกเสกพิธีเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน และพิธีอื่น ๆ หลายวาระ • การเป่ายันต์เกราะเพชรเป็นการปลุกเสกวัตถุมงคลไปในตัวด้วย ใครมีวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ผ้ายันต์ ตะกรุด หรือ เครื่องรางใด ๆ ก็ตาม เวลาเข้าพิธีให้วางไว้บนตักตัวเอง เสร็จพิธีเป่ายันต์ก็นำไปใช้ได้เลย

2. พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก

 • ขนาดความสูง 32 cm.
 • ลงสีทองสวยงาม
 • ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเสาร์ 5 วัดท่าซุง
 • แพ็คสินค้าอย่างดี
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ปางเปิดโลก • ขนาดความสูง 32 cm. • ลงสีทองสวยงาม • ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเสาร์ 5 วัดท่าซุง • แพ็คสินค้าอย่างดี • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

3. พระปางเปิดโลก รุ่น เปิดโลกรับทรัพย์

พระปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก รุ่น เปิดโลกรับทรัพย์

 • รุ่น เปิดโลกรับทรัพย์
 • ขนาด สูง 4.2 กว้าง 1.5 ซม.
 • เนื้อโลหะ ชุบทอง ชุบนาค
 • วัดคลองขุดเล็ก
 • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

พระปางเปิดโลก รุ่น เปิดโลกรับทรัพย์

พระปางเปิดโลก รุ่น เปิดโลกรับทรัพย์ • รุ่น เปิดโลกรับทรัพย์ • ขนาด สูง 4.2 กว้าง 1.5 ซม. • เนื้อโลหะ ชุบทอง ชุบนาค • วัดคลองขุดเล็ก • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

4. พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์

พระปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์

 • สร้างจากมวลสาร 9 ชนิด
 • ขนาด สูง 5 กว้าง 2.4 ซม.
 • ช่วยหนุน ป้องกัน สร้างสิ่งมงคล เสริมอำนาจบารมี
 • อัดกรอบพลาสติกกันน้ำ
 • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์

พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์ • สร้างจากมวลสาร 9 ชนิด • มวลสาร 1.แร่เหล็กน้ำพี้ ป้องกันภูติผีปีศาจ แก้คุนไสย์มนต์ดำ • 2.แร่ดูดทรัพย์ ช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์มีไม่ขาด • 3.เพชรหน้าทั่ง ช่วยเรียกทรัพย์ และป้องกันภัยอันตราย • 4.หินสามกษัตริย์ ช่วยทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาด • 5.ไม้พญางิ้วดำ กันคุณคน คุณผี คุณไสย์ • 6.ลูกพระเจ้าห้าพระองค์ เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา • 7.แก้วโป่งข่าม ให้โชคลาภ ป้องกันสิ่งมองไม่เห็น • 8.ไม้มงคล 9ชนิด ช่วยหนุน ป้องกัน สร้างสิ่งมงคล เสริมอำนาจบารมี • 9.ไหลดำไหลเขียว ช่วยเรียกทรัพย์ ให้โชคลาภ และป้องกันสิ่งมองไม่เห็น • ขนาด (หลังอัดกรอบ) สูง 5 กว้าง 2.4 ซม. • ช่วยหนุน ป้องกัน สร้างสิ่งมงคล เสริมอำนาจบารมี • อัดกรอบพลาสติกกันน้ำ • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

5. พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ไม่อัดกรอบ

พระปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ไม่อัดกรอบ

 • สร้างจากมวลสาร 9 ชนิด
 • ขนาด สูง 3.8 กว้าง 1.6 ซม.
 • ช่วยหนุน ป้องกัน สร้างสิ่งมงคล เสริมอำนาจบารมี
 • ไม่ได้อัดกรอบ
 • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ไม่อัดกรอบ

พระปางเปิดโลก รุ่น 9 มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ไม่อัดกรอบ • สร้างจากมวลสาร 9 ชนิด • ขนาด สูง 3.8 กว้าง 1.6 ซม. • ช่วยหนุน ป้องกัน สร้างสิ่งมงคล เสริมอำนาจบารมี • ไม่ได้อัดกรอบ • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

6. พระปางเปิดโลก สีทำเก่า รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี

พระปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก สีทำเก่า รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี

 • ขนาด สูง 3.7 กว้าง 1.6 ซม.
 • จัดสร้างด้วยมวลสารมากมาย
 • ด้านหน้า พระปางเปิดโลก
 • ด้านหลัง ยันต์เปิดโลกครอบจักรวาล
 • แพ็คสินค้าดี จัดส่งรวดเร็ว

พระปางเปิดโลก สีทำเก่า รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี

พระปางเปิดโลก สีทำเก่า รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี • ขนาด สูง 3.7 กว้าง 1.6 ซม. • จัดสร้างด้วยมวลสารมากมาย • รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี ประกอบด้วย มวลสาร หินพระธาตุออกวรรณะสีแดง,หินพระธาตุออกวรรณะสีน้ำผึ้ง,หินพระธาตุออกวรรณะสีทำเก่า,หินพระธาตุออกวรรณะสีทำเก่า,หินพระธาตุออกวรรณะสีทำเก่า, พระอรหันต์ธาตุ 48 พระอรหันต์ ,พระธาตุพุทธนฤมิตร,พระโลหิตธาตุ,ปฐวีธาตุ ,เหล็กไหล 7 สี,เหล็กไหลนาคราช,แร่เหล็กไหลภูควายเงิน,เหล็กไหลเพลิง,เหล็กไหลฤาษี, ผงเหล็กไหลนาคราช,ผงแผ่นเหล็กน้ำพี้,ดอกไม้กลายเป็นหิน ดอกไม้หิน,ไม้ไผ่ตัน ไม้ไผ่มหาอุด,ชันโรง,ยาปู่ฤาษี 108,หมากไม้มณีโคตร,เบี้ยแก้โบราณล้านปี,เพชรหน้าทั่ง,ผงในกะลาตาเดียว,พลอย นิล หยก อเมทิส, กาฝากไม้คูณ กาฝากไม้ขนุน กาฝากไม้สัก กาฝากไม้มะยม,แร่ดูดทรัพย์,ยาผงฤาษีผาแท่น ยากลายเป็นหิน, คต ขมิ้น ข่า ขิง กลายเป็นหิน,ข้าวสารหินดำ ข้าวสารหินขาว,กะลามะพร้าว 1ตา 3ตา กะลาตาเสือ,พระเจ้า 5 พระองค์ ,สเก็ตดาว,ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ,น้ำตา พระศิวะ เมล็ดรุทรักษะ,แก้วขนเหล็ก, แก้วโป่งข่าม,รังปลวก กลายเป็นหิน,ไหลน้ำพี้ ไหลดำ ไหลเขียว ไหลฟ้า ไหลม่วง,ไม้กลายเป็นหิน,ไม้มงคล 9 อย่าง ,ผงว่าน 108 ชนิด • ด้านหน้า พระปางเปิดโลก • ด้านหลัง ยันต์เปิดโลกครอบจักรวาล • แพ็คสินค้าดี จัดส่งรวดเร็ว

7. พระปางเปิดโลก ขนาดเล็กสุด สีน้ำตาลเข้ม

พระปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก ขนาดเล็กสุด สีน้ำตาลเข้ม

 • รุ่นเปิดชะตา มั่ง มี ศรี สุข
 • ขนาดเล็กสุด สูง 2 เซนติเมตร
 • ปลุกเสก หลวงตาน้อย วัดโคกสลุด
 • ประกอบด้วยมวลสารมากมาย
 • ด้านหลังยันต์เปิดโลกครอบจักรวาล

พระปางเปิดโลก ขนาดเล็กสุด สีน้ำตาลเข้ม

พระปางเปิดโลก ขนาดเล็กสุด สีน้ำตาลเข้ม • ขนาดเล็กสุด สูง 2 เซนติเมตร • ปลุกเสก วันที่ 12 ตุลาคม 2561หลวงตาน้อย วัดโคกสลุดอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก • พระปางเปิดโลกเนื้อมวลสารเนื้อพระธาตุ เนื้อเหล็กไหล เนื้อธาตุกายสิทธิ์มากมาย เนื้อว่านมากกว่า200 ชนิด พระปางเปิดโลกเนื้อมวลสารที่ดีที่สุดในประเทศไทย บรรจุมวลสารเต็มองค์ • พระปางเปิดโลกรุ่นเปิดชะตา มั่ง มี ศรี สุข • ความเชื่อผู้ที่ห้อยบูชาพระปางเปิดโลกรุ่นนี้มีความเชื่อว่าจะเปิดชะตา พลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดี จากดีเป็นดียิ่งขึ้น จากที่ไม่มีจะเป็นคนที่มี จากที่ไม่เคยได้รับโอกาสจะได้รับโอกาส จากที่ไม่มีสง่าราศี จะกลายเป็นคนถูกเปิดให้เป็นสง่าราศี จากที่เป็นคนทุกข์ จะกลายเป็นคนพบความสุขความเจริญอยู่เนื่องๆ เรียกว่าพระปางเปิดโลกรุ่นนี้จะพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี จากดีกลายเป็นดียิ่งๆขึ้นไปไม่สิ้นสุด ยิ่งผู้ห้อยบูชาพระปางเปิดโลกรุ่นนี้สร้างบุญ สร้างกรรมดีมากเท่าไหร่ชะตาจะเปิดมากยิ่งๆขึ้นไปตามบุญ กรรมที่ได้กระทำ จะพบความเจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์ • ด้านหลังยันต์เปิดโลกครอบจักรวาล

8. พระปางเปิดโลก ชุบทอง ขนาดห้อยคอ

พระปางเปิดโลก

พระปางเปิดโลก ชุบทอง ขนาดห้อยคอ

 • พระปางเปิดโลก ชุบทอง
 • ขนาดห้อยคอ เลี่ยมพร้อมบูชา
 • องค์พระสวยงาม
 • แพ็คสินค้าอย่างดี
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

พระปางเปิดโลก ชุบทอง ขนาดห้อยคอ

พระปางเปิดโลก ชุบทอง ขนาดห้อยคอ • พระปางเปิดโลก ชุบทอง • ขนาดห้อยคอ เลี่ยมพร้อมบูชา • องค์พระสวยงาม • แพ็คสินค้าอย่างดี • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

9. พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก งานทองเหลือง

พระปางเปิดโลก

พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก งานทองเหลือง

 • วัสดุ ทองเหลือง
 • ความสูง 35 ซม.
 • ศิลปะพุทธสรีระสวยงามงดงาม
 • แพ็คสินค้าอย่างดี
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก งานทองเหลือง

พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก งานทองเหลือง • วัสดุ ทองเหลือง • ความสูง 35 ซม. • ศิลปะพุทธสรีระสวยงามงดงาม • แพ็คสินค้าอย่างดี • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

10. สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก ปลุกเสกเสาร์5 วัดท่าซุง

พระปางเปิดโลก

สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก ปลุกเสกเสาร์5 วัดท่าซุง

 • วัสดุ : เนื้อทองเหลือง
 • ความสูง 35 เซนติเมตร
 • ปลุกเสกเสาร์ 5 วัดท่าซุง
 • บูชาเสริมดวงชะตาเปิดบารมีเปิดทรัพย์สิน
 • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก ปลุกเสกเสาร์5 วัดท่าซุง

สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก ปลุกเสกเสาร์5 วัดท่าซุง • วัสดุ : เนื้อทองเหลือง • ความสูง 35 เซนติเมตร • ปลุกเสกเสาร์ 5 วัดท่าซุง • บูชาเสริมดวงชะตาเปิดบารมีเปิดทรัพย์สิน • แพ็คอย่างดี จัดส่งรวดเร็ว

บทส่งท้าย

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ถือได้ว่าเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุด โดยได้มีการจัดสร้างพระองค์ในหลากหลายปาง และ 1 ในนั้นคือ พระปางเปิดโลก โดยมีความเชื่อในพุทธคุณอันโดดเด่นในการช่วยเปิดทางให้กับสิ่งที่ดีต่าง ๆ ได้เข้ามา แต่สิ่งนี้จะศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยคุณต้องน้อมมาสู่ใจและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี รักษาซึ่งกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตร่วมด้วย สิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามาสู่คุณนั่นเอง