10 อันดับ ชินบัญชร เล่มไหนดี ซื้อที่ไหน ปี 2024

สารบัญ

ชินบัญชร คืออะไร?

โลกยิ่งก้าวไกล เทคโนโลยีล้ำ ความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น แต่เคยสังเกตไหมคะว่าจิตใจของมนุษย์ตกต่ำลง ผู้กระทำความผิดที่ออกข่าวกันในทีวีนั้น อายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ การจะเสพข่าวลบทุกวันก็อาจทำให้จิตใจเราเครียดไม่รู้ตัว บ้างก็สงสารผู้ถูกกระทำ บ้างก็รู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ นี่ยังไม่รวมถึงความเครียดในการทำงาน การดูแลครอบครัว การใช้ชีวิตประจำของเรา ดังนั้นในบางครั้งควรหลบหลีกจากความวุ่นวายเหล่านี้ หาเวลาสงบให้ตัวเองสัก 20-30 นาทีต่อวันเป็นอย่างน้อย ด้วยการมานั่งสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูป ไม่ว่าที่บ้านจะจัดทำเป็นห้องพระมีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมมูล หรือจะเป็นหิ้งพระติดผนังขนาดเล็กก็ตาม ถือว่าเป็นการพักจิตพักใจได้ดีเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อจะเริ่มสวดมนต์ หลายคนก็มีคำถามว่า จะสวดบทใดดี บทใดเหมาะ สำหรับแอดมินเองอยากแนะนำให้คุณเริ่มสวดจากบทที่เราชอบค่ะ เพราะการได้สวดบทที่ชอบ ที่มีความหมายดี มีความศรัทธา หรือบทสวดไพเราะก็ตาม นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และยาวนานค่ะ สำหรับบทความนี้จะเสนอบทสวดอีกบทที่มีความหมายดีมาก ๆ นั่นคือ บทสวดชินบัญชร นั่นเอง

ชินบัญชร ถือได้ว่าเป็นบทสวดยอดนิยมบทหนึ่งสำหรับชาวไทยพุทธ ซึ่งมีการกล่าวถึงแหล่งที่มาหลายแห่ง บ้างก็ว่า พระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะมีปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช หรือบ้างก็ว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา แต่ไม่ว่าจะสืบเนื่องมาจากที่ใดก็ตาม บทสวดนี้ได้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม นำมาปรับปรุงใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ชินบัญชร ความหมาย?

สำหรับคำว่า ชินบัญชร นั้น ในบาลีเขียนว่า ชินปญฺชร (อ่านว่า ชิ-นะ-ปัน-ชะ-ระ)

คำว่า ชิน ซึ่งย่อมาจาก พระชินเจ้า อันหมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คำว่า บัญชร หมายถึง กรง หรือ เกราะ

ดังนั้นคำว่า ชินบัญชร จึงหมายความว่า กรงหรือเกราะป้องกันภัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในบทสวดที่หมายความว่า เป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจำนวน 28 พระองค์ เริ่มตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าตัณหังกร เป็นต้น รวมไปถึงพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 80 องค์ ซึ่งเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ยิ่งใหญ่ มีศีลคุณที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีการอาราธนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง เช่น รัตนปริตร, ธชัคคะปริตร, ขันธปริตร เป็นต้น ที่ทรงอานุภาพในด้านต่าง ๆ ให้มาห้อมล้อมรวมกันเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันรอบกาย อันตรายใด ๆ ก็ไม่สามารถเข้ามากร้ำกรายได้

ชินบัญชร การเตรียมความพร้อมและการสวด?

หากคุณอยากจะเริ่มสวดมนต์ เรามีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากดังนี้ค่ะ

 1. อาบน้ำให้เรียบร้อย การจะสวดมนต์ ควรทำร่างกายให้ตื่นพร้อม และสดชื่น การอาบน้ำจึงเป็นการทำให้ร่างกายมีความตื่นตัว สะอาด สบาย ซึ่งก็จะทำให้การสวดมนต์เป็นไปด้วยดีค่ะ
 2. หาที่นั่งสวดให้สบาย หากมีห้องพระ ควรหาที่นั่งสวดที่เหมาะสมและสบาย เช่น มีเบาะปูรอง หรือหากเป็นผู้สูงอายุ อาจมีเก้าอี้นั่ง เพื่อการนั่งที่เรียบร้อย สบาย ทำให้สามารถสวดได้อย่างจดจ่อในบทสวดนั้น ๆ
 3. สวดบทที่ชอบ การสวดมนต์เป็นการสาธยายถึงคุณของพระรัตนตรัย บางบทก็กล่าวถึงพระชาติต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น หากคุณไม่ทราบว่าจะสวดมนต์บทใด อยากให้คุณเลือกชินบัญชรไปสวดค่ะ หรือเลือกบทสวดที่คุณชอบเป็นการส่วนตัวได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้เราเกิดความสุขและแรงจูงใจที่จะสวดมนต์เป็นประจำนั่นเอง
 4. ไม่ต้องเน้นปริมาณ การสวดมนต์ ไม่ต้องเน้นปริมาณว่าต้องสวดให้ได้เยอะ ๆ หลายจบ หลายรอบ แต่อยากให้คุณตั้งใจมั่น ค่อย ๆ อ่านและสะกดคำอ่านให้ถูกต้อง หาบทสวดที่มีคำแปลร่วมด้วยยิ่งดี เพราะจะทำให้คุณเข้าใจความหมายในบทสวดมากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้ง ศรัทธามากตามไปด้วย
 5. ใช้หนังสือสวดมนต์ แนะนำให้ใช้หนังสือสวดมนต์ มากกว่าการเปิดอ่านในมือถือ อย่างแรกหน้าจอมือถือมีขนาดเล็ก ทำให้คุณต้องพะวงในการเลื่อนตัวหนังสือบ้าง กลัวหน้าจอดับบ้าง อีกทั้งการเปิดหาบทสวดในมือถือที่คุณหาข้อมูลจากเว็บต่าง ๆ นั้น ต้องใช้อินเตอร์เน็ตร่วมด้วย ทำให้ระหว่างสวด อาจมีเสียงสัญญาณของแอปอื่น ๆ เข้ามาแทรกได้ ซึ่งจะทำให้ความจดจ่อในบทสวดลดลง อีกทั้งหน้าจอของมือถือยังมีแสงสีฟ้าที่มีผลต่อดวงตาของคุณด้วย ดังนั้น การใช้หนังสือสวดมนต์จึงตอบโจทย์มากกว่า เพราะทำให้คุณมีใจจดจ่อกับบทสวดได้มากและนานกว่าด้วยค่ะ
 6. ขี้เกียจก็ทำ ขยันก็ทำ เรายังต้องทานข้าวทุกวันฉันใด ก็ให้ถือว่าการสวดมนต์เป็นการทานข้าวของจิต ฉันนั้นค่ะ วันใดที่เหนื่อยล้า ขี้เกียจ เบื่อ เศร้า เหงา จนไม่อยากจะสวดมนต์ ก็ต้องพยายามเคี่ยวเข็ญตนเองให้มาสวดมนต์นะคะ แล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจในตนเองมากขึ้นว่า “เราทำได้”
 7. สงบกาย วาจา เมื่อสวดมนต์บ่อยครั้งขึ้นแล้ว ลองมาพิจารณาในระหว่างวันกันบ้าง ว่าคุณทำอะไรที่ออกนอกศีล 5 กันบ้าง ก็พยายามระงับให้ผิดพลาดน้อยลงเรื่อย ๆ สิ่งใดทำผิดแล้ว ก็ระมัดระวังอย่าไปทำผิดซ้ำ แล้วเราจะมีความสุขที่มากขึ้น มีสติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันค่ะ

หากชีวิตของคุณกำลังมีปัญหา ลองให้การสวดมนต์ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้น ตามคำแนะนำข้างต้นนะคะ

1. สวดมนต์ก่อนนอน มีพาหุงมหากา คาถาชินบัญชร

สวดมนต์ก่อนนอน มีพาหุงมหากา คาถาชินบัญชร

 • ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย สบายตา
 • มีหลายบทสวดให้เลือก
 • 9 บทสวดมนต์ตอนเช้า
 • 10 บทสวดมนต์ก่อนนอน
 • รูปเล่มสวยงาม

สวดมนต์ก่อนนอน มีพาหุงมหากา คาถาชินบัญชร

สวดมนต์ก่อนนอน มีพาหุงมหากา คาถาชินบัญชร • ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย สบายตา • มีหลายบทสวดให้เลือก • 9 บทสวดมนต์ตอนเช้า • 10 บทสวดมนต์ก่อนนอน • รูปเล่มสวยงาม

2. หนังสือสวดมนต์ ให้โชคดีมีสุข พุทธชัยมงคลคาถา พระคาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์ ให้โชคดีมีสุข พุทธชัยมงคลคาถา พระคาถาชินบัญชร

 • ขนาดสินค้า 11 x 16 เซนติเมตร
 • กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์ความหนา 70 แกรม
 • น้ำหนัก 60 กรัม
 • สีหมึกพิมพ์ 4 สี
 • จำนวนหน้า 72 หน้า

หนังสือสวดมนต์ ให้โชคดีมีสุข พุทธชัยมงคลคาถา พระคาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์ ให้โชคดีมีสุข พุทธชัยมงคลคาถา พระคาถาชินบัญชร • ขนาดสินค้า 11 x 16 เซนติเมตร • กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์ความหนา 70 แกรม • น้ำหนัก 60 กรัม • สีหมึกพิมพ์ 4 สี • จำนวนหน้า 72 หน้า • รูปเล่มสวยงาม

3. สวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มหาเมตตาใหญ่ คาถาชินบัญชร

สวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มหาเมตตาใหญ่ คาถาชินบัญชร

 • บทสวดหลากหลาย
 • 4 สี สวยงาม
 • ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา
 • รูปเล่มสวยงาม
 • จัดส่งรวดเร็ว

สวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มหาเมตตาใหญ่ คาถาชินบัญชร

สวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก มหาเมตตาใหญ่ คาถาชินบัญชร • บทสวดหลากหลาย • 4 สี สวยงาม • ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา • รูปเล่มสวยงาม • จัดส่งรวดเร็ว

4. พระคาถาชินบัญชร คาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร คาถาชินบัญชร

 • ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง
 • ด้านหน้าเป็นบทสวดพระคาถาชินบัญชร
 • ด้านหลังเป็นบทแปลภาษาไทย
 • เคลือบมันวาวทั้ง 2 หน้า (ป้องกันน้ำ)
 • ตัวหนังสืออ่านง่าย ไม่สะท้อนสายตา

พระคาถาชินบัญชร คาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร คาถาชินบัญชร • ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง • ด้านหน้าเป็นบทสวดพระคาถาชินบัญชร • ด้านหลังเป็นบทแปลภาษาไทย • เคลือบมันวาวทั้ง 2 หน้า (ป้องกันน้ำ) • สีสรรสวยงาม • ตัวหนังสืออ่านง่าย ไม่สะท้อนสายตา • คมชัดทั้ง 2 ด้าน

5. บทสวดมนต์ทำวัตรเข้าเย็น (50 เล่ม) คาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ทำวัตรเข้าเย็น (50 เล่ม) คาถาชินบัญชร

 • ขนาด 14.5 x 20.5 (ครึ่ง A4) 48 หน้า
 • จำนวน 50 เล่ม
 • ปกสีสรรสวยงาม เคลือบมันวาว ป้องกันน้ำ
 • ด้านในพิมพ์ตัวหนังสือสีดำ
 • ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย

บทสวดมนต์ทำวัตรเข้าเย็น (50 เล่ม) คาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ทำวัตรเข้าเย็น (50 เล่ม) คาถาชินบัญชร • ขนาด 14.5 x 20.5 (ครึ่ง A4) 48 หน้า • จำนวน 50 เล่ม • ปกสีสรรสวยงาม • เคลือบมันวาว ป้องกันน้ำ • ด้านในพิมพ์ตัวหนังสือสีดำ • ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย • ราคาคุ้มสุด ๆ • สั่ง 100 เล่มขึ้นไป ใส่ชื่อผู้จัดพิมพ์ฟรี

6. สมุดข่อย แผ่นพับ แบบพกพา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร

สมุดข่อย แผ่นพับ แบบพกพา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร

 • ขนาด กว้าง 15.5 x สูง 6 ซม. x หนา 0.5 ซ.ม.
 • จำนวนหน้า : 24 หน้า
 • แผ่นพับ แบบพกพา
 • ปกทอง-เหลือง ล.ซ.
 • ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา

สมุดข่อย แผ่นพับ แบบพกพา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร

สมุดข่อย แผ่นพับ แบบพกพา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร • ขนาด กว้าง 15.5 x สูง 6 ซม. x หนา 0.5 ซ.ม. • จำนวนหน้า : 24 หน้า • แผ่นพับ แบบพกพา • ปกทอง-เหลือง ล.ซ. • ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา

7. หนังสือสวดมนต์ (แพ็ค 100เล่ม) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, คาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์ (แพ็ค 100เล่ม) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, คาถาชินบัญชร

 • 1 แพ็ค จำนวน 100 เล่ม
 • ขนาด 13 x 18.5 ซม.
 • จำนวนหน้า : 64 หน้า
 • รวมบทสวดมนต์ที่เป็นที่นิยม
 • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

หนังสือสวดมนต์ (แพ็ค 100เล่ม) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, คาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์ (แพ็ค 100เล่ม) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, คาถาชินบัญชร • 1 แพ็ค จำนวน 100 เล่ม • ขนาด 13 x 18.5 ซม. • จำนวนหน้า : 64 หน้า • ความหนา 70 แกรม • น้ำหนัก 50 กรัม ต่อเล่ม • สีหมึกพิมพ์ : 1 สี • รวมบทสวดมนต์ที่เป็นที่นิยม • จัดส่งสินค้ารวดเร็ว

8. หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (จำนวน 100 เล่ม)

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (จำนวน 100 เล่ม)

 • 1 แพ็ค จำนวน 100 เล่ม
 • ขนาด 14.5 x 21 ซม.
 • จำนวนหน้า : 48 หน้า
 • รวมบทสวดมนต์ที่เป็นที่นิยม
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (จำนวน 100 เล่ม)

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (จำนวน 100 เล่ม) • 1 แพ็ค จำนวน 100 เล่ม • ขนาด 14.5 x 21 ซม. • จำนวนหน้า : 48 หน้า • รวมบทสวดมนต์ที่เป็นที่นิยม • สินค้าจัดส่ง ฟรี

9. (20 แผ่น) พระคาถาชินบัญชร A4 คาถาชินบัญชร

(20 แผ่น) พระคาถาชินบัญชร A4 คาถาชินบัญชร

 • ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง
 • 1 แพ็ค มีจำนวน 20 แผ่น
 • ด้านหน้าเป็นบทสวดพระคาถาชินบัญชร
 • ด้านหลังเป็นบทแปลภาษาไทย
 • เคลือบมันวาวทั้ง 2 หน้า (ป้องกันน้ำ)

(20 แผ่น) พระคาถาชินบัญชร A4 คาถาชินบัญชร

(20 แผ่น) พระคาถาชินบัญชร A4 คาถาชินบัญชร • ขนาด A4 • พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง • 1 แพ็ค มีจำนวน 20 แผ่น • ด้านหน้าเป็นบทสวดพระคาถาชินบัญชร • ด้านหลังเป็นบทแปลภาษาไทย • เคลือบมันวาวทั้ง 2 หน้า (ป้องกันน้ำ) • สีสรรสวยงาม • ตัวหนังสืออ่านง่าย ไม่สะท้อนสายตา • คมชัดทั้ง 2 ด้าน

10. แผ่นพับใบลาน “คาถาชินบัญชร” รหัส I001 แพ็ค 10 เล่ม

แผ่นพับใบลาน “คาถาชินบัญชร” รหัส I001 แพ็ค 10 เล่ม

 • แผ่นพับใบลาน แพ็ค 10 เล่ม
 • ขนาดพับแล้ว 1.25 x 5 นิ้ว
 • ขนาดกางออก 5 x 19.5 นิ้ว
 • รูปเล่ม เคทอง+เคเงินสวยงาม
 • พร้อมมีปลอกสวม

แผ่นพับใบลาน “คาถาชินบัญชร” รหัส I001 แพ็ค 10 เล่ม

แผ่นพับใบลาน “คาถาชินบัญชร” รหัส I001 แพ็ค 10 เล่ม • กลุ่มรหัส I001 แผ่นพับใบลาน แพ็ค 10 เล่มพระคัมภีร์แบบโบราณ • ไซส์ พับแล้ว 1.25 x 5 นิ้ว • กางออกเป็นไซด์ 5 x 19.5 นิ้ว +เคทอง+เคเงินสวยงาม พร้อมมีปลอกสวม ไซส์ 1.25 x 3.25 นิ้ว • เป็นบทสวด “พระคาถาชินบัญชร” สมเด็จพระพุฒาจาร์ยโต พรหมรังสี • ในชุดนี้เป็นราคารวมพร้อมถุงแก้ว และติดโบว์ทองเรียบร้อยแล้ว • สวยงาม กะทัดรัด พกพาสะดวก

บทส่งท้าย

การสวดมนต์ นั้นเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ให้คุณได้กระทำคุณงามความดี เพื่อที่จะสามารถต่อยอดในการทำความดีอื่น ๆ ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ อันมีทาน, ศีล และภาวนา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณประสบสุข แคล้วคลาดปลอดภัย แม้จะมีสิ่งไม่ดีเข้ามา คุณก็จะมีสติตั้งมั่น และปัญญาที่เฉียบคมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น มาเริ่มต้นในการสวดมนต์กันนะคะ