10 อันดับ คาถาจักรพรรดิ เล่มไหนดี ซื้อที่ไหน ปี 2024

คาถาจักรพรรดิ คืออะไร?

สำหรับชาวไทยพุทธเรานอกจากจะมีพระพุทธรูปซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราตั้งไว้เป็นองค์ประธานบนโต๊ะหมู่บูชาเพื่อกราบไหว้กันแล้ว ก็มักจะมีหลวงพ่อต่าง ๆ ที่เราเคารพนับถือ ศรัทธาในจริยาวัตร หรือสังฆคุณของท่าน และมีองค์พระไว้กราบไหว้ ซึ่งก็มีหลวงพ่อ หลวงปู่ดัง ๆ หลายท่าน เช่น หลวงปู่ทิม, หลวงปู่หมุน, หลวงพ่อรวย, หลวงพ่อกวย เป็นต้น นอกจากจะมีพระพุทธเจ้าตั้งเป็นประธาน แล้วลดหลั่นลงมาด้วยหลวงปู่ หรือหลวงพ่อทั้งหลายแล้ว การแบ่งเวลามานั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก็จะช่วยให้จิตเราผ่องใส แช่มชื่น เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตของคุณนั่นเองค่ะ โดยบทสวดมนต์นั้นมีมากมายหลายบท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้สวดเอง โดยในบทความนี้เราจะแนะนำอีก 1 บทสวดที่คนนิยมกัน นั่นคือ “คาถาจักรพรรดิ”

คาถาจักรพรรดิ เป็นบทสวดบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่แต่งขึ้นโดย หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (หรือวัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม) โดยท่านได้แรงบันดาลใจจาก ชมพูปติสูตร โดยเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทรมาน หรือกำราบความโอหังของพระเจ้าชมพูบดี พระมหากษัตริย์ผู้มากอิทธิฤทธิ์แห่งเมืองปัญจาละ และจบลงด้วยการแสดงธรรม

โดยหลวงปู่ดู่ได้บอกบทสวดนี้แก่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเพื่อให้นำไปสวดบูชาพระประจำวัน จนกระทั่งหลวงตาม้า แห่งวัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่ ศิษย์เอกของท่านนำไปเผยแผ่ให้ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปได้สวดตาม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับความมาจนถึงปัจจุบัน

คาถาจักรพรรดิ ความเป็นมาในชมพูปติสูตร?

ได้เกริ่นไปก่อนหน้าแล้วว่า หลวงปู่ดู่และหลวงปู่ทวด ท่านได้แรงบันดาลใจในการแต่งบทสวดดังกล่าวนี้มาจาก ชมพูปติสูตร ซึ่งเรื่องราวมีดังต่อไปนี้

ในสมัยพุทธกาล มีพระมหากษัตริย์ผู้เรืองอำนาจพระองค์หนึ่ง มีพระนามว่า “พระเจ้าชมพูบดี” พระองค์ได้ปกครองนครปัญจาละ พระองค์เป็นผู้มีบุญญาธิการมาก โดยในวันที่พระองค์ประสูตินั้นได้มีขุมทองผุดขึ้นในที่ต่าง ๆ และพระองค์ยังมีของวิเศษประจำกาย 2 อย่าง คือ

 1. ฉลองพระบาทแก้ว สวมใส่แล้วทำให้พระองค์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ หรือแปลงกายเป็นพญานาคใช้ไฟเผาผลาญศัตรูได้
 2. ลูกศรวิเศษ หากพระองค์ยิงลูกศรวิเศษไปแล้ว มันจะพุ่งไปเจาะพระกรรณของพระราชาต่างเมืองที่รบกันอยู่ทันที ทำให้พระราชาทั้งหลายต่างเกรงกลัวพระบารมีของพระองค์

ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าชมพูบดีได้คิดจะยึดครองกรุงราชคฤห์ ของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์จึงเสด็จไปขอพึ่งพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธองค์ใช้ญาณตรวจดูก็เล็งเห็นว่า พระเจ้าชุมพูบดีนั้นอยู่ในข่ายพระญาณ สามารถจะสำเร็จมรรคผลได้ จึงได้ให้พระอินทร์แปลงกายเป็นราชทูตไปทูลเชิญพระเจ้าชมพูบดีมาเฝ้า

ทางด้านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงเครื่องราชาที่สวยงามและอลังการ รวมไปถึงให้พระอัครสาวกและพระสาวกผู้ทรงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นเสนาบดีน้อยใหญ่ เนรมิตวัดเวฬุวันเป็นมหานครใหญ่ รายล้อมด้วยกำแพงแก้ว 7 ชั้น เหล่าเทวดา พรหม คนธรรพ์ นาค ก็ได้ร่วมเนรมิตเป็นพื้นที่โดยรอบให้เป็นตลาดสด ตลาดน้ำ

เมื่อพระเจ้าชมพูบดีเสด็จมาถึง ก็ตกตะลึงกับความอลังการที่ทรงพบเห็น เมื่อผ่านกำแพงแก้วแต่ละชั้นเข้ามา และทอดพระเนตรเห็นเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย ก็มีความรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงจนพระเสโทไหลโทรมทั่วทั้งพระวรกาย ครั้งอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เนรมิตกายอยู่นั้น ก็ยิ่งหวั่นไหวในใจมากขึ้น แต่ด้วยทิฏฐิมานะก็ได้กล่าวท้าทายพระพุทธองค์ด้วยความถือดี พระพุทธองค์จึงได้เชื้อเชิญให้พระเจ้าชมพูบดีใช้ของวิเศษที่มีอยู่แสดงฤทธิ์ออกมาแข่งขันกัน แต่ไม่ว่าพระเจ้าชมพูบดีจะแสดงฤทธิ์อย่างไรก็ไม่อาจจะสู้ต่อพระพุทธองค์ได้ จึงได้ขอยอมแพ้

ครั้งพระพุทธองค์ทรงเห็นว่า พระเจ้าชมพูบดีคลายทิฏฐิมานะลงแล้ว จึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา จนพระเจ้าชมพูบดีได้ดวงตาเห็นธรรม จากนั้นก็ทูลขออุปสมบท และเมื่อบวชแล้วก็ทรงปฏิบัติต่ออย่างเข้มข้นจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด

คาถาจักรพรรดิ อานิสงส์ของการสวด?

สำหรับคาถาจักรพรรดินั้น เชื่อกันว่า หากผู้สวดมีใจตั้งมั่น เป็นกุศล ก็จะยิ่งทำให้เป็นคาถาที่มีพลานุภาพมาก โดยเชื่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการสวดคาถาจักรพรรดิว่า

 • สามารถเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้สวด ตลอดจนเสริมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้น
 • ปรับชะตาชีวิตให้ดีขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิต หรือมีการติดขัดก็จะทุเลาเบาบางลง
 • เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี
 • จิตใจผ่องใส สงบสุข
 • หากปฏิบัติธรรม ก็จะเจริญก้าวหน้าในธรรมได้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยลดเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

จึงถือได้ว่า คาถาจักรพรรดินี้มีอานิสงส์มากมายหลายประการเหลือเกิน หากคุณต้องการจะเริ่มสวดคาถาจักรพรรดิ การมีหนังสือไว้จะช่วยทำให้คุณจดจ่อกับบทสวดได้มากขึ้น ทำให้ได้รับพลังและอานิสงส์จากการสวดแบบเต็ม ๆ อีกด้วยค่ะ

1. พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ พลังครอบจักรวาล

พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ พลังครอบจักรวาล

 • พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ
 • มีบทสวดอื่น ๆ ร่วมด้วย
 • มีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ
 • ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
 • ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม

พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ พลังครอบจักรวาล

พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ พลังครอบจักรวาล • พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ พลังครอบจักรวาล • ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี • ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม • เพิ่มบารมี • ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร • ทางร้านมีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการ เนื่องในการทำบุญในวาระต่างๆ  • หากท่านต้องการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือ เพื่อประกาศบุญและอนุโมทนา กรุณาติดต่อสอบถามร้าน

2. หนังสือสวดมนต์ ขนาดA5(ยกแพ็ค10 เล่ม)

หนังสือสวดมนต์ ขนาดA5(ยกแพ็ค10 เล่ม)

 • ขนาด A5 (ยกแพ็ค 10 เล่ม)
 • ขนาด 11 x 16 ซม.
 • จำนวนหน้า : 64 หน้า
 • พลังครอบจักรวาล
 • ปรับชะตาร้ายกลายเป็นดี

หนังสือสวดมนต์ ขนาดA5(ยกแพ็ค10 เล่ม)

หนังสือสวดมนต์ ขนาดA5(ยกแพ็ค10 เล่ม) • ขนาดA5 (ยกแพ็ค10 เล่ม) • ขนาด 11 x 16 ซม. • จำนวนหน้า : 64 หน้า • พลังครอบจักรวาล • ปรับชะตาร้ายกลายเป็นดี • ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม • เพิ่มบารมี • ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร • ยังมีบทสวดมนต์แบบอื่น ๆ ให้เลือกร่วมด้วย

3. ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต)

 • ฉบับเดิม – ปกสมเด็จโต
 • ขนาดหนังสือ กว้าง 14.5 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม.
 • จำนวนหน้า 64 หน้า
 • คาถามหาจักรพรรดิ์ พาหุงมหากา และอื่น ๆ
 • มีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต) • ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ฉบับเดิม (ปกสมเด็จโต) คาถามหาจักรพรรดิ์ พาหุงมหากา พระคาถาอาการวัตตสูตร คาถาชินบัญชร คาถาธารณปริตร คาถาพระแม่กวนอิม และคาถาศักดิ์ต่างๆ • จำหน่ายโดย ร้านบาลีบุ๊ก มหาแซม Palibook • ขนาดหนังสือ กว้าง 14.5 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม. • จำนวนหน้า 64 หน้า • ทางร้านมีบริการรับพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพหรือพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการ เนื่องในการทำบุญในวาระต่าง ๆ • หากท่านต้องการพิมพ์รายชื่อเจ้าภาพลงในหนังสือ เพื่อประกาศบุญและอนุโมทนา กรุณาติดต่อสอบถามร้าน

4. แผ่นพับ สมุดข่อย สวดมนต์ พระคาถามหาจักรพรรดิ

แผ่นพับ สมุดข่อย สวดมนต์ พระคาถามหาจักรพรรดิ

 • ขนาด 9.5 x 16.9 ซม.
 • จำนวน 8 หน้า พิมพ์ 4 สี
 • รูปแบบ : แผ่นพับ
 • สวดภาวนาอยู่ทุกวัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • ป้องกันอันตรายทั้งปวง ให้มีโชคลาภ

แผ่นพับ สมุดข่อย สวดมนต์ พระคาถามหาจักรพรรดิ

แผ่นพับ สมุดข่อย สวดมนต์ พระคาถามหาจักรพรรดิ • แผ่นพับ สมุดข่อย สวดมนต์ พระคาถามหาจักรพรรดิ (4 สี) พิมพ์ 4 สี • ขนาด 9.5 x 16.9 ซม. • จำนวน 8 หน้า • พลังครอบจักรวาล ปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดี • ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เพิ่มบุญบารมี • ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร • หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ได้อธิษฐานรวมพลังความศักดิ์สิทธิ์ อันไม่มีประมาณทั้งหมดไว้ในทุกอักขระแห่งพระคาถามหาจักรพรรดินี้ เมื่อนำมาสวดภาวนาอยู่ทุกวัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ทั้งในการคิดและการกระทำ ทั้งยังป้องกันอันตรายทั้งปวง ให้มีโชคลาภ มีกิจมีใช้ไม่หมด ดังมีสมบัติจักรพรรดิอยู่กับตัว เป็นคาถาที่วิเศษดีนัก

5. คาถาเงินล้าน 108 จบ คาถามหาจักรพรรดิ

คาถาเงินล้าน 108 จบ คาถามหาจักรพรรดิ

 • หนังสืออนุญาตจัดพิมพ์
 • ความเป็นมาพระคาถาเงินล้าน
 • เคล็ดลับสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล
 • สวดต่อเนื่อง บุญบังเกิด
 • ลาภผลมีไม่ขาดสาย

คาถาเงินล้าน 108 จบ คาถามหาจักรพรรดิ

คาถาเงินล้าน 108 จบ คาถามหาจักรพรรดิ • คาถาเงินล้าน 108 จบ คาถามหาจักรพรรดิ สวดต่อเนื่อง 2 เดือน บุญบังเกิด ลาภผลมีไม่ขาดสาย ทำกิจการอันใดมีความคล่องตัว สำเร็จดังใจหวัง • เนื้อหาในเล่ม • ปกรอง • หน้าเครดิต • หนังสืออนุญาตจัดพิมพ์ • ความเป็นมาพระคาถาเงินล้าน • เคล็ดลับสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล • พลานุภาพพระคาถาเงินล้าน • บทกราบพระรัตนตรัย • คาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ • คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญและอโหสิกรรม • พระคาถามหาจักรพรรดิ • พระคาถาสุนทรีวาณี

6. พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ ( 1 เล่ม)

พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ ( 1 เล่ม)

 • ขนาด 14×21 cm
 • จำนวน 63 หน้า
 • ตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย
 • รูปเล่มสวยงาม
 • เพิ่มบุญบารมี มีสติ สมาธิตั้งมั่น

พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ ( 1 เล่ม)

พระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ ( 1 เล่ม) • ขนาด 14×21cm • จำนวน 63 หน้า • ตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่าย • รูปเล่มสวยงาม • เพิ่มบุญบารมี มีสติ สมาธิตั้งมั่น • เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหา • มีความคล่องตัวในทุก ๆ เรื่อง • ให้บังเกิดลาภผล มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

7. แผ่นพับบทสวดมนต์ K002 ชุดพระมหาจักรพรรดิ

แผ่นพับบทสวดมนต์ K002 ชุดพระมหาจักรพรรดิ

 • แพ็ค 10 ใบ
 • มาพร้อมภาพพระ 4 สี
 • รูปเล่มสวยงาม
 • ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา
 • มีบทสวดหลากหลาย

แผ่นพับบทสวดมนต์ K002 ชุดพระมหาจักรพรรดิ

แผ่นพับบทสวดมนต์ K002 ชุดพระมหาจักรพรรดิ • แพ็ค 10 ใบ • พร้อมภาพพระ 4 สี ได้แก่ พระพรหมปัญโญ(หลวงปู่ดู่) พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า) พระพุทธนิมิต(พระจักรพรรดิ) พระรามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์(หลวงปู่ทวด) • รูปเล่มสวยงาม • ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา • มีบทสวดหลากหลาย • อานิสงส์การสวดคาถามหาจักรพรรดิ • 1. พระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาก มีพลังครอบจักรวาล • 2. ทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้น ปฏิบัติธรรมได้เร็วขึ้น • 3. เพิ่มพลังบุญให้กับตัวเอง • 4. ปรับภพภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร

8. หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถามหาจักรพรรดิ

หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถามหาจักรพรรดิ

 • ขนาด 14.5×21 cm
 • ต้นฉบับเดิม – หน้าปกสมเด็จโต
 • มีบทสวดหลากหลาย
 • เหมาะสำหรับสวดเอง หรือมอบแด่ผู้อื่น
 • เพิ่มสมาธิ จิตจดจ่อตั้งมั่น

หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถามหาจักรพรรดิ

หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถามหาจักรพรรดิ • ขนาด 14.5×21 cm • ต้นฉบับเดิม – หน้าปกสมเด็จโต • มีบทสวดหลากหลาย • เหมาะสำหรับสวดเอง หรือมอบแด่ผู้อื่น • เพิ่มสมาธิ จิตจดจ่อตั้งมั่น

9. หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม

 • จำนวน 10 เล่ม
 • ต้นฉบับเดิม – หน้าปกสมเด็จโต
 • ขนาด 14.5 x 21 ซม.
 • มีบทสวดหลากหลายให้เลือก
 • เหมาะสำหรับใช้สวดเอง และมอบแด่ผู้อื่น

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม

หนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม • จำนวน 10 เล่ม • ต้นฉบับเดิม – หน้าปกสมเด็จโต • ขนาด 14.5 x 21 ซม. • มีบทสวดหลากหลายให้เลือก • เหมาะสำหรับใช้สวดเอง และมอบแด่ผู้อื่น

10. แผ่นพับบทสวดมนต์ K001 ชุดพระมหาจักรพรรดิ

แผ่นพับบทสวดมนต์ K001 ชุดพระมหาจักรพรรดิ

 • ขนาดเมื่อพับ 4.25 x 4.75 นิ้ว
 • ขนาดเมื่อกางออก 4.75 x 20.5 นิ้ว
 • จำนวน 4 พับ 5 ตอน
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม
 • เคลือบยูวีเงากันน้ำสวยงาม

แผ่นพับบทสวดมนต์ K001 ชุดพระมหาจักรพรรดิ

แผ่นพับบทสวดมนต์ K001 ชุดพระมหาจักรพรรดิ • แผ่นพับคาถามหาจักรพรรดิ ไซส์ 4.25 x 4.75 นิ้ว • ขนาดเมื่อกางออก 4.75 x 20.5 นิ้ว • จำนวน 4 พับ 5 ตอน • กระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม+เคลือบยูวีเงากันน้ำสวยงาม • แพ็ค 10 ใบ • พร้อมภาพพระ 4 สี ได้แก่ พระพรหมปัญโญ (หลวงปู่ดู่) • พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) • พระพุทธนิมิต (พระจักรพรรดิ) • พระรามุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด)

บทส่งท้าย

การสวดมนต์ แม้จะเป็นเพียงบทสั้น ๆ และอานิสงส์มหาศาล สวดให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดกับคุณ ทำให้จิตใจเบาสบาย เป็นสุข มีสมาธิที่ดีทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มสติและปัญญาของคุณให้เจริญมากขึ้น รวมถึงเป็นการสั่งสมอริยทรัพย์ติดตัวไปในภพต่อ ๆ ไปร่วมด้วย จะเห็นได้ว่าการสวดมนต์มีแต่สิ่งที่ดี จะเลือกสวดบทใดก็ได้ที่เราชอบ เพื่อให้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อไปได้เรื่อย ๆ นั่นเอง