10 อันดับ เกมคณิตศาสตร์ เลือกแบบไหน ซื้อที่ไหนดี ปี 2024

เกมคณิตศาสตร์ คืออะไร?

พัฒนาการที่ดี เป็นไปตามวัยของลูก เชื่อแน่ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องการ ดังนั้น การให้ดื่มนมที่มีประโยชน์ รวมไปถึงมีการฝึกเขาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งผ่านการดู การฟัง การพูดคุย ตอบถามระหว่างคุณกับเด็ก และใช้ของเล่น เช่น การเล่นรถแมคโคร การเล่นรถบังคับ การต่อจิ๊กซอว์ รวมไปถึงการเล่นเกมในแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะได้ต่างกันไป และเด็กเล็กจะมีการพัฒนาทางด้านสมองที่รวดเร็วมาก ๆ ค่ะ ดังนั้นแล้ว หนึ่งในของเล่นหรือเกมที่ควรมีให้ลูก ๆ ควรมี เกมคณิตศาสตร์ อยู่ในนั้นร่วมด้วยค่ะ

เกมคณิตศาสตร์ คือ เกมชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการเล่น เพื่อให้สามารถแก้โจทย์ หรือหาคำตอบได้ มีกฎในการเล่นชัดเจน สำหรับเด็ก ๆ แล้วเป็นเกมที่จะฝึกทักษะทางความคิดได้ดีมาก สามารถเล่นได้ทั้งเดี่ยว และกลุ่มเพื่อแข่งขันกัน มีประเภทเกมด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับวัยของลูกรัก

เกมคณิตศาสตร์ ประโยชน์?

เกมคณิตศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบในการฝึกทักษะให้กับเด็ก ๆ ค่ะ เราจะประมวลประโยชน์มาให้ดังนี้

 1. ความสนุกสนาน สิ่งที่จะดึงดูดให้เด็กอยู่กับสิ่งใดได้นาน ๆ สิ่งนั้นต้องทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ ซึ่งเกมคณิตศาสตร์หลากหลายรูปแบบก็สามารถทำตรงนี้ได้เป็นอย่างดี
 2. ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ในเด็กแต่ละช่วงวัย สามารถฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยาก ซึ่งตัวเกมจะทำให้กระบวนการทางความคิดเด็กถูกฝึกและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมพัฒนาการ อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้าแล้วนะคะว่าเกมคณิตศาสตร์มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบมาก ๆ เช่น สำหรับเด็กเล็ก เกมก็จะเน้นให้ใช้มือในการหยิบจับตัวปริศนาไปวางในตำแหน่งที่ต้องแก้โจทย์ จึงช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ แขน ตลอดจนสายตา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสมองร่วมด้วย เป็นต้น
 4. เกิดการเรียนรู้และจดจำ เกมคณิตศาสตร์นอกจากจะช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เด็กได้แล้ว เมื่อทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ จดจำ และจะเพิ่มทางลัดในการทำที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้
 5. การแก้ไขปัญหา เกมคณิตศาสตร์จะเป็นโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เด็กสามารถฝึกการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 6. การทำงานเป็นทีม เกมคณิตศาสตร์สามารถเล่นได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม สำหรับโจทย์ต่าง ๆ สามารถให้เด็กเล่นได้ทั้งเดี่ยวก็จะฝึกการแก้ไขปัญหา แต่สำหรับโจทย์ที่ทำร่วมกับแบบกลุ่ม ยังเป็นการฝึกให้น้องรู้จักการทำงานเป็นทีม การถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน รวมไปถึงฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

เกมคณิตศาสตร์ วิธีเลือกซื้อ?

เมื่อต้องการเลือกซื้อเกมคณิตศาสตร์ให้ลูกรัก เรามีคำแนะนำในการเลือกซื้อดังนี้

 1. เลือกให้เหมาะกับวัย เกมคณิตศาสตร์มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน จึงควรเลือกประเภทของเกมให้เหมาะกับวัย เช่น หากเป็นเกมของเด็กเล็ก แต่นำมาให้เด็กโตเล่น เด็กก็จะไม่รู้สึกสนุก หรือเบื่อหน่ายอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
 2. ปลอดภัย ไม่อันตราย มุ่งหมายเอาเกมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ที่เด็ก ๆ ยังมักนำของเล่นเข้าปาก ควรต้องผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัย รวมไปถึงไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เด็กจะกลืนกินได้
 3. รูปแบบของเกม เกมคณิตศาสตร์มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ คุณพ่อคุณแม่อาจให้ลูก ๆ มีส่วนช่วยตัดสินใจก่อนการซื้อ ว่าเกมการเล่นลักษณะนี้ เด็กสนใจหรือใคร่จะเรียนรู้หรือไม่
 4. ใช้งานได้นาน กรณีวัสดุเป็นพลาสติกหรือไม้ ต้องมีความแข็งแรงของวัสดุ สามารถใช้งานได้นาน

ของเล่นที่หลากหลายย่อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็ก และเกมคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยส่งเสริมลูกรักได้เป็นอย่างดี มาเลือกให้เด็ก ๆ กันค่ะ

1. Genius one ลูกคิดคณิตศาสตร์

เกมคณิตศาสตร์

Genius one ลูกคิดคณิตศาสตร์

 • เหมาะกับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป
 • เสริมความคิดสร้างสรรค์และฝึกสมาธิ
 • กระตุ้นการเรียนรู้การจินตนาการ
 • เรียนรู้เรื่องสี และรูปทรงรูปร่าง
 • กระตุ้นความสนใจ และความอยากรู้

Genius one ลูกคิดคณิตศาสตร์

Genius one ลูกคิดคณิตศาสตร์ • ของเล่น ลูกคิดคณิตศาสตร์ • ของเล่นเด็ก ช่วยเสริมพัฒนาการ เสริมความคิดสร้างสรรค์และฝึกสมาธิ กระตุ้นการเรียนรู้การจินตนาการ • เด็กๆสามารถเรียนรู้เรื่องสี และรูปทรงรูปร่างได้อย่างดี • ช่วยกระตุ้นความสนใจ และความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก • เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และฝึกสมาธิ เสริมพัฒนาการและกระตุ้นการเรียนรู้ตามจินตนาการ • ช่วยหล่อหลอมบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก • นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาให้เด็กสามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ • วัสดุของเล่นมีการตรวจสอบ QC เรียบร้อย ไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก สีสันสนใสทำให้จดจำได้ง่าย • ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย บรรจุด้วยกล่องห่อเเผ่นกันกระเเทกอย่างหนาเเน่น • ใช้เล่นกับเพื่อเสริมกล้ามเนื้อและทักษะโดยตรง

2. Vinv Wooden Sudoku Board Game with Drawer

เกมคณิตศาสตร์

Vinv Wooden Sudoku Board Game with Drawer

 • ผลิตจากไม้
 • มีลิ้นชักจัดเก็บตัวเลข เป็นระเบียบ
 • สินค้าคุณภาพดี
 • แถมตัวเลข กันสูญหาย 1 ชุด
 • แถม หนังสือคู่มือ​เล่นซูโดกุ100โจทย์

Vinv Wooden Sudoku Board Game with Drawer

Vinv Wooden Sudoku Board Game with Drawer • ผลิตจากไม้ • มีลิ้นชักจัดเก็บตัวเลข เป็นระเบียบ • สินค้าคุณภาพดี • แถมตัวเลข กันสูญหาย 1 ชุด • แถม หนังสือคู่มือ​เล่นซูโดกุ100โจทย์

3. สื่อการสอนคณิตศาสตร์_วงล้อสูตรคูณ

เกมคณิตศาสตร์

สื่อการสอนคณิตศาสตร์_วงล้อสูตรคูณ

 • วงล้อสูตรคูณ (แม่ 2-20)
 • มีให้เลือก 2 แบบ : ไฟล์, สินค้าสำเร็จรูป
 • สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจเด็กได้ดี
 • สินค้าสำเร็จคงทน และเคลือบร้อนอย่างดี
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว

สื่อการสอนคณิตศาสตร์_วงล้อสูตรคูณ

สื่อการสอนคณิตศาสตร์_วงล้อสูตรคูณ • สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วงล้อสูตรคูณ • สินค้ามี 2 แบบนะคะ • แบบที่ 1 : ไฟล์ PDF ทางร้านจะจัดส่ง Barcode ให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถแสกน Barcode เพื่อดาวน์โหลดไฟล์สื่อได้ค่ะ • แบบที่ 2 : สินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน • ประกอบไปด้วย : วงล้อสูตรคูณ แม่ 2-20 จำนวน 19 วงล้อ • สินค้าเเบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สีสันสวยงาม คงทน และเคลือบร้อนอย่างดี • ขนาดสินค้า : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว

4. A-MATH เอแม็ท มัธยม (ทั่วไป) ชุดมาตรฐาน

เกมคณิตศาสตร์

A-MATH เอแม็ท มัธยม (ทั่วไป) ชุดมาตรฐาน

 • เกมต่อเลขคำนวณ ชุดมาตรฐาน
 • เหมาะสำหรับ ระดับมัธยม
 • เบี้ยตัวอักษรและถุงแบบมาตรฐาน
 • กระดานพลาสติก มีขอบสันกั้นตัวเบี้ย
 • มี 2 ลายให้เลือก

A-MATH เอแม็ท มัธยม (ทั่วไป) ชุดมาตรฐาน

A-MATH เอแม็ท มัธยม (ทั่วไป) ชุดมาตรฐาน • Max Ploys A-MATH เอแม็ท(เกมต่อเลขคำนวณ) ชุดมาตรฐานเอแมท • ชุดมาตรฐาน (ระดับมัธยม)เอแม็ท เป็นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ โดยสมการที่ลงจะต้องเป็นสมการที่เท่ากันทั้งสองฝั่งซึ่งผู้เล่นจะผลัดกันลงสมการในกระดาน และนับคะแนนไปเรื่อยๆ สุดท้ายเมื่อตัวเบี้ยหมด ฝ่ายที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเกมส์ • เอแมท (ระดับมัธยม) ชุดมาตรฐาน ในชุดประกอบด้วยเบี้ยตัวอักษรและถุงแบบมาตรฐาน • กระดานพลาสติก • มีขอบสันกั้นตัวเบี้ย •วิธีเล่นครอสเวิร์ดเกม – ผสมตัวอักษรจากเบี้ยให้เกิดเป็นคำศัพท์วางบนตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดบนกระดาน เพื่อทำคะแนน ฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะระยะเวลาในการเล่น – 15 – 45 นาที

5. A-MATH เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ประถม 2

เกมคณิตศาสตร์

A-MATH เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ประถม 2

 • เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ป.2
 • ฝึกสมอง
 • เพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์
 • ผสมเบี้ยตัวเลขให้เกิดเป็นสมการ
 • ได้ใช้เวลาในครอบครัวร่วมกัน

A-MATH เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ประถม 2

A-MATH เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ประถม 2 • เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ เป็นบอร์ดเกมและสื่อการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ • เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ประถม 2 A-MATH • วิธีเล่นเอแม็ท • ให้น้องๆ ผสมเบี้ยตัวเลขให้เกิดเป็นสมการ วางไขว้กับสมการที่อยู่บนกระดาน เพื่อสร้างสมการใหม่ คำนวณคะแนนที่ได้จากการเล่นในตานั้นๆ คนไหนได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ • ระยะเวลาในการเล่น • 15 – 20 นาที • ประโยชน์ของการเล่นเอแม็ท • สร้างเสริมให้น้อง ๆ ในวัยอนุบาล – ประถมต้น สนใจและรักด้านการคำนวณ • ฝึกการคำนวณ รู้จักการสร้างสมการ + , – เลขง่ายๆ ผ่านการเล่นบอร์ดเกม ที่ทั้งสนุกและได้ความรู้ • เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครู ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อสอนน้อง ๆ • ช่วยให้ได้ใช้เวลาในครอบครัวร่วมกัน หรือใช้เป็นกิจกรรมในห้องเรียน • ช่วยพัฒนาการด้านสังคม และด้านอารมณ์

6. บอร์ดเกมส์ คณิตศาสตร์SEQUENCE NUMBER 123GAME

เกมคณิตศาสตร์

บอร์ดเกมส์ คณิตศาสตร์SEQUENCE NUMBER 123GAME

 • ขนาดกระดาน 15×17นิ้ว
 • แนวทดลองไหวพริบ ความไว ทักษะคณิตศาสตร์
 • พ่อกับแม่สามารถเล่นกับเด็กได้ด้วย
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี
 • มี มอก.685-2549

บอร์ดเกมส์ คณิตศาสตร์SEQUENCE NUMBER 123GAME

บอร์ดเกมส์ คณิตศาสตร์SEQUENCE NUMBER 123GAME • SCQUENCE NUMBERS123 เป็นเกมส์ฝึกทักษะ ฝึกการคิดเลขไว เกมส์ที่ได้ประโยชน์ เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องการฝึกฝนลูกน้อยผ่านการเล่นเกมส์สนุกๆ ให้น้องๆหนูๆ ได้รู้จักวิธีการ บวก ,ลบ คณิตศาสตรแบบง่ายๆ ผ่านบอร์ดเกมส์ที่ฮิตในเด็กๆตอนนี้ • เกม Sequence Numbers 1, 2, 3 บอร์ดเกม ง่ายๆ แนวทดลองไหวพริบ ความไว และทักษะทางคณิตศาสตร์ การ บวก/ลบ ผสม กับเกม Bingo ที่ไม่ยากเกินไป • เพราะเลขบวก เลขลบ เราจำเป็นต้องใช้ทุกวัน เพื่อเป็นการฝึกฝนลูกๆที่บ้าน ก่อนวัยเรียน หรือ เรียนแล้ว แต่อยากฝึกให้คิดไว บวกลบไว อยากให้ลูกคิดเลขไว ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ลูกก็เบื่อ เจอเกมนี้ ฟินแน่ ฟินทั้งครอบครัว • Sequence Numbers Board Game เกมที่จะช่วยให้การฝึก บวก ลบ เลข สนุ๊ก สนุกกกกกก เด็กที่บ้านลองเล่นปุ๊ป ติดหนึบเลย อยู่ได้เป็นชั่วโมง ไม่ถามหามือถือ ไม่ติดจอ แถมพ่อกับแม่เล่นด้วย เด็กๆ ยิ่งชอบ • Sequence Number หนึ่งในชุดเกม Sequence ที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ เป็นเกมฝึกทักษะ การบวก การลบ เลข 2 หลัก • เล่นได้ตั้งแต่ 2-6 คน • ขนาดกระดาน 15×17นิ้ว • มีมอก.685-2549

7. A-MATH เอแม็ท รุ่นประถม ชุดมาตรฐาน

เกมคณิตศาสตร์

A-MATH เอแม็ท รุ่นประถม ชุดมาตรฐาน

 • รุ่นประถม ชุดมาตรฐาน
 • ฝึกการคำนวณ คิดเลขเร็ว
 • ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางแผน การตัดสินใจ
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน และคนในครอบครัว
 • ฝึกผสมเบี้ยตัวเลขให้เกิดเป็นสมการ

A-MATH เอแม็ท รุ่นประถม ชุดมาตรฐาน

A-MATH เอแม็ท รุ่นประถม ชุดมาตรฐาน • เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ เป็นบอร์ดเกมและสื่อการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ • เอแม็ท รุ่นประถม ชุดมาตรฐาน A-MATH • วิธีเล่นเอแม็ท • ผสมเบี้ยตัวเลขให้เกิดเป็นสมการ วางไขว้กับสมการที่อยู่บนกระดาน เพื่อสร้างสมการใหม่ คำนวณคะแนนที่ได้จากการเล่นในตานั้นๆ ฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ • ระยะเวลาในการเล่น 15 – 45 นาที • ประโยชน์ของการเล่นเอแม็ท • ฝึกการคำนวณ คิดเลขเร็ว • ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางแผน วางกลยุทธ์ และการตัดสินใจ • สนุกสนาน สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน และคนในครอบครัว • เข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัล • สะสมผลงานเพื่อโอกาสในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ผ่านโครงการรับตรงฯอุปกรณ์ ในกล่องเอแม็ท

8. Melissa & Doug Magnetic Number Maze

เกมคณิตศาสตร์

Melissa & Doug Magnetic Number Maze

 • ให้เด็ก ๆ เรียนรู้ตัวเลข จำนวน การนับ
 • เก็บง่าย เล่นสะดวก
 • มีสมาธิ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • มีปากกาและลูกแม่เหล็ก ที่เลื่อนตามกัน
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

Melissa & Doug Magnetic Number Maze

Melissa & Doug Magnetic Number Maze • ไม่มีชิ้นส่วนที่หลุดออกได้ เก็บง่าย เล่นสะดวก • มีปากกาและลูกแม่เหล็ก ที่เลื่อนตามกัน ดึงดูดความสนใจ • เรียนรู้ตัวเลข จำนวน การนับ motor-skills และ hand-eye coordinationส่งเสริมการ • มีสมาธิ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง • กระดานเกม 1 แผ่น • ปากกาแม่เหล็ก 1 ด้าม

9. Learning Resources, Botley 2.0 The Coding Robot Activity Set

เกมคณิตศาสตร์

Learning Resources, Botley 2.0 The Coding Robot Activity Set

 • ของเล่นเด็ก 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถโค้ดดิ้งให้เดินได้ถึง 6 ทิศทาง
 • หุ่นยนต์นี้สามารถโต้ตอบได้ถึง 16 รูปแบบ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

Learning Resources, Botley 2.0 The Coding Robot Activity Set

Learning Resources, Botley 2.0 The Coding Robot Activity Set • จะช่วยให้เด็กเล็กขนาดอายุ 5 ปี สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโค้ดดิ้งได้ โดยไม่ต้องใช้หน้าจอเลย • บอทเลย์ 2.0 จะช่วยให้รู้จักหลากหลายวิธีในการโค้ดดิ้งจากในกล่อง • เด็กจะสามารถโค้ดดิ้งให้เดินได้ถึง 6 ทิศทาง เล่นดนตรี และแม้กระทั่งแสดงการโชว์ไฟได้ หุ่นยนต์นี้สามารถโต้ตอบได้ถึง 16 รูปแบบ • เปลี่ยนให้ ‘บอทเลห์’ เป็นรถไฟ รถตำรวจ ผี และอีกมากมาย เด็กๆ จะสามารถทดสอบความจำของตนเองกับระบบแสงและเสียงของ ‘บอทเลย์สั่งการ’ หุ่นตัวน้อยจะสามารถสร้างโค้ดดิ้งได้มากกว่า 100 ขั้นตอน และออกเดินทางผจญภัยในความมืดด้วยเซนเซอร์แสงที่จะสว่างขึ้นภายในเมื่ออยู่ในความมืด • เด็กๆ จะสามารถปลดล็อกโจทย์สเต็มที่ท้าทายและการทําโค้ดดิ้งแรกภายในเวลาไม่กี่นาที (แบตเตอรี่ขนาด AAA 5 ก้อนไม่ได้รวมอยู่ในชุด) • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5 ปี+ • สิ่งที่ได้จากการเล่น • เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับ STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, และ คณิตศาสตร์) • เสริมทักษะการเขียนโค้ดแบบลงมือปฏิบัติ • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้ใช้เวลามีค่าเล่นเกมส์ด้วยกัน • น้องๆรู้จักกฎกติกาและรอบของการเล่น การแบ่งปันให้และรับร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆ

10. Smart Games, IQ Fit

เกมคณิตศาสตร์

Smart Games, IQ Fit

 • เหมาะสำหรับอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
 • มีโจทย์ให้เลือกเล่นทั้งหมด 120 โจทย์
 • ท้าทายความสามารถของผู้เล่น
 • ฝึกทักษะในการคิดแบบมีมิติสัมพันธ์
 • วางแผน การแก้ปัญหา และสมาธิ

Smart Games, IQ Fit

Smart Games, IQ Fit • IQ Fit เป็น pocket game ที่พกพาสะดวก เอาไปเล่นได้ทุกที่ สำหรับทุกวัยที่ต้องการเกมส์ลับสมอง • นำ puzzle 3D มาวางเรียงบนบอร์ดเกมส์ในรูปแบบ 2D ผู้เล่นต้องวาง puzzle ตามโจทย์และวาง puzzle ที่เหลือลงในบอร์ดเกมส์ไม่ให้เหลือช่องว่างให้เห็นเลย โดยที่ไม่ขยับเปลี่ยนตำแหน่ง puzzle ที่โจทย์ให้มา • เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ • ฝึกทักษะในการคิดแบบมีมิติสัมพันธ์ การวางแผน การแก้ปัญหา และสมาธิ เกมส์เล่นสนุก โดยที่คุณจะไม่รู้ว่าคุณกำลังสร้างทักษะมากมายอยู่! • เกมส์สำหรับผู้เล่นหนึ่งคน • เหมาะสำหรับอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป • มีโจทย์ให้เลือกเล่นทั้งหมด 120 โจทย์ Starter, Junior, Expert, Master ไปจนถึง Wizard • ท้าทายความสามารถของผู้เล่นขึ้นไปเรื่อยๆ • เกมส์นี้ผู้เล่นต้องฝึกการวางแผน สมาธิ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแบบตรรกะ และการรู้จักลองผิดลองถูกเพื่อหาคำตอบ • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้ใช้เวลามีค่าเล่นเกมส์ด้วยกัน • การเล่นบอร์ดเกมส์ช่วยให้น้องๆรู้จักกฎกติกาและรอบของการเล่น การแบ่งปันให้และรับร่วมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ

บทส่งท้าย

ตัวเลขเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้นการฝึกคิด หรือเสริมทักษะเกี่ยวกับตัวเลขหรือคณิตศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น และสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กอายุน้อย ๆ โดยเป็นการเล่นผ่านเกมคณิตศาสตร์ที่เราเลือกให้เหมาะสมกับวัย เลือกเกมที่สนุก และหากคุณพ่อคุณแม่สามารถมีส่วนร่วมในเกมได้ก็จะดีมาก เพราะนอกจากให้เด็กเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ