10 อันดับ นิทานอีสป นิทานเด็ก ซื้อที่ไหนดี ปี 2024

นิทานอีสป คืออะไร?

เด็กกับนิทานถือได้ว่าเป็นของคู่กันจริง ๆ ค่ะ และก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์กล่อมเด็กให้นอนหลับบนเปลเด็กหรือที่นอนของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างชงัดอีกด้วย โดยนิทานนั้นนอกจากจะใช้เป็นสิ่งที่กล่อมเด็กนอนแล้ว ยังทำให้คุณพ่อคุณแม่และลูกมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งนิทานยังเป็นตัวช่วยในการฝึกการฟัง การอ่าน การคิด ตลอดจนเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ และนิทานที่ถือได้ว่าเก่าแก่โบราณ แต่มีความคลาสสิคที่ยังสามารถเล่าให้เด็กฟังได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งได้แง่คิดดี ๆ ก็คือ นิทานอีสป นั่นเอง

นิทานอีสป เป็นนิทานที่มีมาอย่างยาวนาน และรู้จักกันไปทั่วโลก โดยตัวนิทานนั้นจะมีสอดแทรกความรู้ ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และแง่คิดต่าง ๆ มากมาย โดยที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นในการเล่าว่า “กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว……” และจบสุดท้ายของนิทานด้วยคำว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า……..” ซึ่งนิทานของอีสปนั้น จะมีการใช้ตัวละครที่เป็นสัตว์ หรือวัตถุต่าง ๆ แต่สามารถพูดหรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนมนุษย์ และใช้บุคลิกลักษณะของสัตว์ที่แสดงออกถึงนิสัยเฉพาะตัว เช่น

 • สิงโต แทนกษัตริย์ หรือผู้มีอำนาจ หรือผู้ปกครองใหญ่ในดินแดนนั้น ๆ
 • หนู แทนผู้ที่มีความต่ำต้อย มักโดนดูถูกหรือรังเกียจ
 • หมาป่า แทนผู้ที่มีความฉลาด แต่เล่ห์เหลี่ยมเยอะ
 • เต่า แทนผู้ที่มีความอดทน ความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นต้น

ปัจจุบันนิทานอีสปที่มีจำหน่ายนั้นมักทำเป็นแบบ 2 ภาษา เพื่อให้เด็กสามารถได้เรียนรู้ในภาษาต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งอย่างสนุกสนาน

นิทานอีสป ประวัติอีสป?

นิทานอีสปนั้น เป็นนิทานที่เล่าสืบ ๆ ต่อกันมาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า อีสป ชาวกรีกโบราณ โดยอีสปเกิดเมื่อประมาณ 620 ปีก่อนคริสตกาล ลักษณะร่างกายของเขาที่มีการเล่าต่อ ๆ กันมานั้นกล่าวว่าเขามีรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์ ปากแบะ จมูกบี้ ลิ้นคับปาก ผิวดำ เมื่อเดินหลังงุ้ม พูดเสียงอยู่ในลำคอ และเป็นทาส แต่ถึงร่างกายของเขาจะไม่น่าดูนัก แต่กลับมีความฉลาดล้ำเหลือ และด้วยไหวพริบที่ดี จึงทำให้เขาสามารถได้รับอิสรภาพ ไม่ต้องเป็นทาสต่อไป

อีสป ถึงแม้จะเคยเป็นทาส และไม่ใช่ผู้มีชื่อเสียง แต่ด้วยความชาญฉลาด ตลอดจนความสามารถในการเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีแนวคิดที่ดี การเปรียบเทียบ และคติสอนใจมากมาย จนสามารถเอาชนะใจผู้คนในเมืองได้ จนชื่อเสียงนั้นโด่งดังไปถึงหูของกษัตริย์ และได้ถวายตัวรับใช้งาน ได้ออกงานสังคมและเจอผู้คนชั้นสูงมากมาย ใช้การเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบของเขาแก่ชาวเมือง จนชาวเมืองที่กระด้างกระเดื่องต่อกษัตริย์หันกลับมายอมรับผู้ปกครองเมืองโดยดุษฎี

นิทานอีสป ประโยชน์?

นิทานอีสป ถือได้ว่าเป็นนิทานที่ไม่ล้าสมัย มีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มากมายหลายประการเลยทีเดียวค่ะ ดังเช่น

 1. เสริมพัฒนาการของเด็ก นิทานอีสปช่วยเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กมากมาย เช่น การฟัง, การอ่าน การใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วในการเปิดหนังสือนิทานเพื่อดูภาพสวย ๆ มีสีสัน, การคิด เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไปของเด็กได้ดี
 2. เสริมจินตนาการ ในนิทานอีสปจะมีการเปรียบเทียบสัตว์ต่าง ๆ ให้แสดงออกมาในลักษณะที่เหมือนมนุษย์ หรือมีบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจน หรือให้เด็กใส่จินตนาการจากเรื่องที่คุณพ่อคุณเล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี
 3. เด็กได้คิด วิเคราะห์ ในตอนท้ายของนิทาน มักมีคำสอน หรือบทสรุปสอดแทรกไว้ให้ ในเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสรุปให้เด็ก ๆ แต่สำหรับเด็กโต ที่เขาเริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง อาจลองให้เขาคิดพิจารณาว่า นิทานเรื่องนี้สอนอะไรบ้าง หรือให้แง่คิดอะไรกับเขาบ้าง เป็นต้น
 4. ส่งเสริมในเรื่องภาษา ปัจจุบันนิทานอีสปบางแบบมีการทำออกมาใน 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเท่ากับเป็นการให้ลูกได้เรียนรู้คำ ประโยค การสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
 5. เสริมสร้างสมาธิ ในการเล่าเรื่องนั้น เด็ก ๆ ต้องมีใจจดจ่อกับการฟังเรื่องราว หรือคิดพิจารณาไปตามเรื่องราวนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างสมาธิกับเด็ก ๆ ได้อีกทางหนึ่ง
 6. เสริม EQ ให้เด็ก นิทานอีสปเป็นนิทานที่สอดแทรกคำสอน และแง่คิดดี ๆ มาก ๆ ช่วยสอดแทรกทักษะต่าง ๆ ตลอดจนการกระทำที่ดี และไม่ดี เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับลูกได้ด้วยค่ะ
 7. สร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเล่านิทานให้ลูกฟังนั้น ทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจต้องปลีกเวลาจากงาน หรือเวลาพักผ่อนส่วนตัวมาช่วงหนึ่ง เพื่อเล่านิทาน แต่ก็จะทำให้ได้ใกล้ชิดและใช้เวลากับลูกมากขึ้น อีกทั้งตัวเด็กเองก็จะรู้สึกอบอุ่น และถือว่าเป็นภาพจำในวัยเยาว์ที่ดีของเขา ช่วยทำให้เขามีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง เป็นไปอย่างเหมาะสมตามวัยของเขานั่นเอง

ประโยชน์ของนิทานอีสปมีมากมายหลายประการขนาดนี้ หากคุณพ่อคุณแม่ยังลังเลใจว่าจะหานิทานมาอ่านให้ลูกฟังกันดีไหม อย่าลังเลใจค่ะ และหันมาเลือกนิทานอีสปที่เหมาะกับวัยของลูก และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสมัยได้ด้วยค่ะ มาเลือกกันนะคะ

1. หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง

นิทานอีสป

หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง

 • ขนาดรูปเล่ม 220 x 249 x 13 มม.
 • รูปแบบปก ปกแข็ง
 • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี
 • จำนวนหน้า 184 หน้า
 • สามารถใช้ร่วมกับ Talking Pen

หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง

หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี • จำนวนหน้า 184 หน้า • ขนาดรูปเล่ม 220 x 249 x 13 มม. • รูปแบบปก ปกแข็ง • น้ำหนัก 690 กรัม • ผู้เขียน สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส • จุดเด่นของเล่มนี้ สามารถใช้ร่วมกับ Talking Pen และดูวิดีโอทาง Youtube ได้ • นิทานอีสปปกม่วง ขายดียาวนานต่อเนื่อง • เป็นเล่มที่เด็กๆ ต้องได้ฟังก่อนเติบโตขึ้น • เพราะมันจะทำให้พวกเขาเป็นเด็กดี มีคุณภาพ • ใช้กับปากกาพูดได้ได้ทุกรุ่น • จิ้มฟังเสียงเล่าอังกฤษ-ไทย เสียงเอฟเฟกต์ตื่นเต้นไปอีก • ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นเล่านิทาน • แอป Sanook Read ดาวน์โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

2. Book World หนังสือนิทาน ชุด นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชุดที่ 1

นิทานอีสป

Book World หนังสือนิทาน ชุด นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชุดที่ 1

 • นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
 • 1 ชุดมี 10 เรื่อง
 • อ่านและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย
 • พร้อมคติสอนใจ ปลูกฝังคุณธรรมในใจเด็ก
 • รูปเล่มทนทาน เคลือบพลาสติกทั้งเล่ม

Book World หนังสือนิทาน ชุด นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชุดที่ 1

Book World หนังสือนิทาน ชุด นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชุดที่ 1 • 1 ชุดมี 10 เรื่อง • นิทานอีสป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับให้เด็ก ๆ เริ่มหัดอ่านและเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย • พร้อมคติสอนใจ ปลูกฝังคุณธรรมในใจเด็ก ภาพประกอบสวยงาม • รูปเล่มทนทาน เคลือบพลาสติกทั้งเล่ม • นอกจากช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ยังช่วยเสริมประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

3. หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 50 เรื่อง (2ภาษา)

นิทานอีสป

หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 50เรื่อง(2ภาษา)

 • 2 ภาษา อังกฤษและไทย
 • มีทั้งหมด 50 เรื่อง
 • สามารถสแกน QR Codeเพื่อดูนิทาน อนิเมชั่น
 • เนื้อใน พิมพ์ 4 สีจำนวนหน้า 184 หน้า
 • ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้Talkingpenได้

หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 50เรื่อง(2ภาษา)

หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 50 เรื่อง (2ภาษา) • มากอดลูกด้วยความรู้กับสื่อดีดีกันนะคะ • หนังสือนิทานอีสปก่อนนอน 50เรื่อง(2ภาษา) • ฟรีQR Code • ดูนิทาน2ภาษามาปลูกฝังจริยธรรมการเป็นเด็กดีให้กับลูกผ่านนิทานอีสปทั้ง50เรื่อง • ที่จะสอนเด็ก ๆ ผ่านเรื่องราวของตัวละครแต่ละตัวในนิทาน ที่เด็กๆจะฟังโดยไม่รู้เบื่อกันค่ะ • นิทานเล่มนี้สามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้เมื่อใช้ปากกาพูดได้ • แตะที่หน้าหนังสือ ปากกาก็จะเล่าเรื่องทั้งภาษาไทยหรืออังกฤษแล้วแต่เราเลือกค่ะ • นอกจากจะได้สนุกสนานกับนิทานแล้วยังเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับเด็ก ๆ และคุ้นชินกับประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในนิทานอีกด้วยค่ะ • เมื่อแตะที่ตัวสัตว์หรือสิ่งของก็จะมีเสียงสัตว์และสิ่งของให้เด็ก ๆ ได้ฟังอย่างสนุกสนาน • ถ้าไม่ใช้กับปากกาพูดได้ ยังสามารถสแกน QR Codeเพื่อดูนิทาน อนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวทั้งไทยและอังกฤษได้ค่ะ • นิทานเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสติปัญญา การรับรู้ สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ผ่านตัวละครในนิทาน และยังช่วยให้เด็ก ๆ เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นสุข • นอกจากนี้แล้วการเล่านิทานให้ลูก ๆ ฟังบ่อย ๆ จะช่วยเสริมสร้างสายใยความผูกพันระหว่างพ่อ-แม่และลูกให้ประทับอยู่ในความทรงจำวัยเด็กของลูก ๆ ด้วยค่ะ • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี • จำนวนหน้า 184 หน้า • ขนาดรูปเล่ม 22 x 24.9 CM • รูปแบบปก ปกแข็ง

4. ชุดนิทานอีสปสองภาษา ชุดที่ 1 (12 เล่ม)

ชุดนิทานอีสปสองภาษา ชุดที่ 1 (12 เล่ม)

 • ขนาด 4 x 6 นิ้ว จับถนัดมือสำหรับเด็ก
 • นิทานสองภาษา อังกฤษและไทย
 • 1 ชุดมี 12 เล่ม
 • พร้อมกระเป๋าใส่สวยงาม
 • ภาพสีตลอดเล่ม

ชุดนิทานอีสปสองภาษา ชุดที่ 1 (12 เล่ม)

ชุดนิทานอีสปสองภาษา ชุดที่ 1 (12 เล่ม) • ชุดนิทานอีสป ชุดที่ 1 (12 เล่ม) พร้อมกระเป๋าใส่สวยงาม • ภาพสีตลอดเล่ม • ขนาด 4″x6″ • จับถนัดมือสำหรับเด็ก • อ่านสนุก ได้ข้อคิดสอนใจ • น้ำหนัก 300 กรัม

5. อีสปเด็กดี 50 เรื่อง (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย)

อีสปเด็กดี 50 เรื่อง (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย)

 • ขนาดรูปเล่ม 8.6 x 8.8 นิ้ว
 • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี
 • จำนวนหน้า 216 หน้า
 • รูปแบบปก ปกแข็ง
 • สามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ TalkingPen

อีสปเด็กดี 50 เรื่อง (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย)

อีสปเด็กดี 50 เรื่อง (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย) • อ่านเล่มนี้แล้วลูกเราจะเป็นเด็กดี • เป็นนิทานอีสปที่คัดสรรมาแล้วว่าดี • อ่านสนุก สอนใจ ภาพสวย เสริม EF • แม่จ๋า พ่อจ๋า เลือกนิทานให้ลูกเอาคุ้มๆ ไปเลย • เล่มนี้แอดการันตีความคุ้ม 1 เล่ม ได้ 50 เรื่อง • 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย • จำนวนหนังสือ 1 เล่ม • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี • จำนวนหน้า 216 หน้า • ขนาดรูปเล่ม 8.6 x 8.8 นิ้ว • รูปแบบปก ปกแข็ง • ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี • จุดเด่นของเล่มนี้ สามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ TalkingPen

6. ห้องเรียน หนังสือเด็ก 101 อมตะ นิทานอีสป (ปกใหม่)

นิทานอีสป

ห้องเรียน หนังสือเด็ก 101 อมตะ นิทานอีสป (ปกใหม่)

 • รวมนิทานของอีสป 101 เรื่อง
 • ขนาด 227 x 227 มม.
 • จำนวนหน้า 132 หน้า
 • ได้รับเลือกเป็นหนังสือโครงการ 108 หนังสือดี
 • อ่านสนุกและได้ข้อคิด

ห้องเรียน หนังสือเด็ก 101 อมตะ นิทานอีสป (ปกใหม่)

ห้องเรียน หนังสือเด็ก 101 อมตะ นิทานอีสป (ปกใหม่) • หนังสือ 101 อมตะนิทานอีสป •
รางวัล • ได้รับเลือกเป็นหนังสือโครงการ 108 หนังสือดี • เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสวัย 6-9 ปี จัดโดย สสส. • ได้รับเลือกเป็นหนังสือโครงการ 100 หนังสือดี • เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย จัดโดย สสค. • นิทานอีสปสอนใจ 101 เรื่องเอก • อ่านสนุกและนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน • พร้อมทั้งประวัติน่ารู้ของอีสปนักเล่านิทานชื่อก้องโลก • ภาพประกอบสี่สีสวยงามทั้งเล่ม • ขนาด 227 x 227 มม. • จำนวนหน้า 132 หน้า

7. ห้องเรียน หนังสือนิทาน ชุดนิทานคลาสสิคก่อนนอนของหนู

ห้องเรียน หนังสือนิทาน ชุดนิทานคลาสสิคก่อนนอนของหนู

 • 1 ชุดมี 14 เล่ม
 • บางเล่มเป็นนิทานสติ๊กเกอร์
 • บางเล่มเป็นนิทาน 2 ภาษา
 • มีคติเตือนใจและคำสอนต่าง ๆ
 • สินค้าจัดส่ง ฟรี

ห้องเรียน หนังสือนิทาน ชุดนิทานคลาสสิคก่อนนอนของหนู

ห้องเรียน หนังสือนิทาน ชุดนิทานคลาสสิคก่อนนอนของหนู • ชุดนิทานคลาสสิคก่อนนอนของหนู 14 เล่ม • บางเล่มเป็นนิทานสติ๊กเกอร์ • บางเล่มเป็นนิทาน 2 ภาษา • มีคติเตือนใจและคำสอนต่าง ๆ • สินค้าจัดส่ง ฟรี • โดยทั้ง 14 เล่มมีรายชื่อดังนี้ • โฉมงามกับเจ้าชายอสูร • ภูตจิ๋วกับช่างทำรองเท้า ธัมเบลินา • ปี่วิเศษ ไก่แดงแสนขยัน • 101 อมตะนิทานอีสป • พ่อมดแห่งออซ นิทานเจ้าหญิง • เด็กหญิงไม้ขีดไฟ ทหารดีบุกผุ้ทรหด • ชุดใหม่ของพระราชา เจ้าหญิงเงือกน้อย • หงส์ป่า จักรพรรดิกับนกไนติงเกล

8. หนังสือนิทาน หนังสือพูดได้ นิทานอีสปเด็กดี 50 เรื่อง

หนังสือนิทาน หนังสือพูดได้ นิทานอีสปเด็กดี 50 เรื่อง

 • ขนาดรูปเล่ม : 8.6 x 8.8 นิ้ว
 • รูปแบบปก : ปกแข็ง
 • ภาพน่ารัก สีสดใส
 • พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง ปลอดภัยสำหรับเด็ก
 • สามารถใช้ร่วมกับปากกาพูดได้

หนังสือนิทาน หนังสือพูดได้ นิทานอีสปเด็กดี 50 เรื่อง

หนังสือนิทาน หนังสือพูดได้ นิทานอีสปเด็กดี 50 เรื่อง • นิทานอีสปสามัญประจำบ้าน คาถาวิเศษปราบลูกน้อยให้อยู่หมัด (2 ภาษา อังกฤษ-ไทย) สามารถสแกน QR Code เพื่อฟังเสียงเล่านิทานทุกเรื่องในเล่ม • สอนแบบไม่ต้องสั่ง คือเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะ นิทานอีสปสามัญประจำบ้าน คัดสรรมาเฉพาะเรื่องยอดนิยม สอดแทรกข้อคิดสอนใจ สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีและมีคุณธรรม • สำคัญมาก!!! มีเสียงเล่านิทานให้ฟัง • ฟรี!!!เพียงสแกน QR Code ฟังเสียงจากเจ้าของภาษา สำเนียงเป๊ะ • นอกจากอ่านสนุกสอนใจ แล้วยังฝึกภาษาด้วย • จิ้มเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะฟังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ • ปกแข็งอย่างดี เย็บทนทาน ทนไม้ทนมือ • เล่มใหญ่กำลังดี ภาพชัด ตัวอักษรชัด • 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย มีคำศัพท์ท้ายเรื่อง • ภาพสวย สีสวย น่ารัก สดใส ดึงดูดความสนใจ • ตอนท้ายจบลงด้วย “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…”เป็นข้อคิดสอนใจ ปลูกฝังความดีให้งอกงามในจิตใจเด็ก • พิเศษ!!! ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ MIS Talking Penใครมีปากกาอยู่แล้วจิ้มฟังเสียงได้เลย หากยังไม่มีซื้อเพิ่มกับทางร้านได้

9. หนังสือนิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา

หนังสือนิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา

 • 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย
 • ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส
 • ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปกับนิทานอีสป
 • ช่วยให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดี
 • ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูกรัก

หนังสือนิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา

หนังสือนิทานอีสป 50 เรื่อง สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กดี 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย • มาปลูกฝังเด็กดี สร้างเด็กเก่งภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปกันเถอะ • ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปกับนิทานอีสป • ช่วยให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดีและสร้างความคุ้นเคยในการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ • นิทานอีสปเป็นสื่อกลางในการสอนลูกให้มองโลกของความเป็นจริง พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูกรัก • เสริมสร้างจินตนาการของลูกรักได้อย่างดีเยี่ยม • ตัวช่วยสำหรับสอนลูกน้อยให้คิดดี ทำดี พูดดี • ภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส • และเพื่อนนิทาน จะพาน้องๆ ก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้ด้านภาษา • พร้อมบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้งอกเงยในจิตใจ

10. นิทานอีสป 202 เรื่อง

นิทานอีสป 202 เรื่อง

 • ขนาดรูปเล่ม : 218 x 223 x 13 มม.
 • นิทาน ทั้งหมด 202 เรื่อง
 • เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
 • สนุก พร้อมแง่คิดคติสอนใจ
 • ทำให้เด็กนิ่ง จดจ่อกับการฟังเรื่องราวอันสนุก

นิทานอีสป 202 เรื่อง

นิทานอีสป 202 เรื่อง • พบกับสุดยอดนิทานอมตะแสนสนุก พร้อมแง่คิดคติสอนใจกว่า 202 เรื่อง • ที่เหมาะเล่าให้ลูกฟังก่อนนอน เป็นดั่งมนตร์สะกดที่ทำให้เด็กนิ่งและใจจดใจจ่อกับการฟังเรื่องราวอันสนุกสนานและแสนจะตื่นเต้น • รวมถึงสามารถใช้เป็นสื่อในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกได้ • เป็นดั่งสะพานเชื่อมพ่อแม่ไปสู่ตัวลูกเพื่อเปิดประตูสู่โลกใบใหญ่ให้กับลูกรักได้เป็นอย่างดี • ชนิดปก : ปกอ่อน • จำนวนหน้า : 216 หน้า • ขนาดรูปเล่ม : 218 x 223 x 13 มม. • น้ำหนัก : 572 กรัม • เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม • ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต • สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส, สนพ. • ผู้เขียน : ชนาภัทร พรายมี

บทส่งท้าย

นิทานอีสป ถือได้ว่าเป็นนิทานแสนอมตะที่อยู่คู่เด็ก ๆ ทุกคนมาทุกยุคทุกสมัย และเรื่องราวในนิทานก็ไม่ได้ล้าสมัยด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกเรื่องที่เล่าเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการเรียนรู้ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับชมภาพเคลื่อนไหว ใช้ปากกาแตะเพื่อให้มีคำอ่านออกเสียง ทำให้เด็ก ๆ มีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้น และยังซึมซับได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็กได้อย่างดี ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่มาเลือกนิทานอีสปไปเล่าให้ลูก ๆ ฟังกันเถอะค่ะ