10 อันดับ ชุดตรวจ ATK โอไมครอน ซื้อที่ไหน ปี 2023

ชุดตรวจ ATK โอไมครอน คืออะไร?

ชีวิตของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีโรคระบาดที่ถูกเรียกว่า โควิด-19 มีการระบาดไปทั่วไทย รวมไปถึงทั่วโลกด้วยนะคะ ซึ่งการป้องกันก็คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หลาย ๆ ท่านก็นิยมสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ 3D การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ อยู่เสมอ การกินร้อน ช้อนตัวเอง ทานอาหารก็แยกมุมของตนเอง เว้นระยะห่างจากทุก ๆ คน อย่างน้อย 1-2 เมตร ไม่ไปในที่ที่คนมาก ๆ แต่หากเรามีอาการหรือไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงมา เช่น คนใกล้ชิดเป็นโควิด, มีอาการไข้, เมื่อยเนื้อตัว, เจ็บคอ, ไปในสถานที่เสี่ยง เป็นต้น เราจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิดค่ะ

ปัจจุบัน สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นโอไมครอน ดังนั้นการตรวจก็เพื่อจะหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK โอไมครอน แต่ก็ครอบคลุมสายพันธ์ุอื่น ๆ ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งชุดตรวจนั้นก็มีทั้งการตรวจแบบแยงจมูก และตรวจแบบใช้น้ำลาย หากคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง การตรวจหาเชื้อควรทำประมาณ 3 ครั้งกล่าวคือ ตรวจครั้งแรกที่ทราบข่าวว่าผู้ใกล้ชิดติดโควิด, ตรวจครั้งที่ 2 ประมาณวันที่ 4-5 หลังทราบว่าผู้ใกล้ชิดติดโควิด และตรวจครั้งที่ 3 ประมาณวันที่ 10 หลังทราบว่าผู้ใกล้ชิดติดโควิด

ชุดตรวจ ATK โอไมครอน มีกี่ประเภท?

ชุดตรวจ ATK หรือ “Antigen Test Kit” เป็นชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งชุดตรวจนี้จะตรวจจับได้ในกรณีที่บุคคลนั้นมีเชื้อในปริมาณมาก แต่อาจตรวจไม่พบในกรณีที่มีเชื้อน้อยหรืออาจเป็นช่วงระยะแรกของการติดเชื้อ ณ ตอนนี้มีด้วยกัน 2 แบบ ดังต่อไปนี้

1.ชุดตรวจ ATK โอไมครอน แบบแยงจมูก ประกอบด้วย ไม้แยงจมูก, หลอดน้ำยาตรวจเชื้อ, แถบทดสอบ โดยมีวิธีการดังนี้

 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะวางชุดตรวจให้ดี ด้วยใช้แอลกอฮอสล์ฆ่าเชื้อ
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือสวมใส่ถุงมือทางการแพทย์ เพื่อรักษาความสะอาดของมือที่จะต้องหยิบจับอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • วิธีเก็บตัวอย่าง ให้ทำตามคำแนะนำที่มากับชุดตรวจอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละชุดตรวจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป
 • เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้ว และเตรียมอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานแล้ว ให้นำก้านสำลีมาหมุนใส่หลอดที่มีน้ำยาตรวจเชื้อ โดยหมุนวนในหลอดน้ำยาอย่างน้อย 7-10 ครั้ง หรือประมาณ 15 วินาที
 • จากนั้นบีบสำลีของไม้แยงจมูกให้แห้งผ่านหลอด ห้ามให้มือสัมผัสกับก้านสำลีเด็ดขาด จากนั้นนำก้านสำลีทิ้งใส่ถุงซีล
 • ปิดจุกหลอดน้ำยาตรวจเชื้อ และทำการหยดสารละลายลงในแถบทดสอบตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนดไว้ (ประมาณ 4-5 หยด) จากนั้นรอผลประมาณ 15-30 นาที ตามเอกสารที่แจ้งไว้

2. ชุดตรวจ ATK โอไมครอน แบบใช้น้ำลาย ประกอบไปด้วย กรวยเก็บน้ำลาย, ฝาปิดและที่เก็บตัวอย่าง, หลอดน้ำยาเก็บตัวอย่าง, แถบทดสอบ ซึ่งแต่ละยี่ห้ออาจจะมีอุปกรณ์แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนั้นควรศึกษาคู่มือก่อนทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายและทดสอบค่ะ เมื่อจะทำการทดสอบมีวิธีการดังนี้

 • ก่อนเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 30 นาทีผู้ตรวจต้องงดอาหาร, เครื่องดื่ม, บุหรี่ งดแปรงฟันหรืองดการใช้น้ำยาบ้วนปาก
 • ผู้ตรวจบ้วนน้ำลายกระแอมจากลำคอขึ้นมาลงกรวยเก็บน้ำลายและเก็บไว้ในหลอดเก็บตัวอย่างตามกำหนด
 • นำหลอดน้ำยาหยดลงไปในที่เก็บตัวอย่างผสมปนกับน้ำลายตามปริมาณที่กำหนด ปิดฝา และคว่ำหลอดเก็บตัวอย่างขึ้นลงประมาณ 10 ครั้ง
 • ทำการหยดตัวอย่างจำนวน 3-5 หยดในหลุมของแถบทดสอบ ทำการรอและอ่านผล

การอ่านผล จากชุดตรวจ ATK โอไมครอน

ในแถบทดสอบนั้น จะมีหลุมเพื่อใช้สำหรับหยดตัวอย่างเชื้อ และมีแถบอ่านค่า โดยเมื่อหยดตัวอย่างเชื้อที่ผสมกับน้ำยาลงไปในหลุมแล้ว รอประมาณ 15-30 นาที จากนั้นให้อ่านค่าดังนี้

 • หากขีดสีแดงขึ้นที่ตัว C หมายความว่า ผลเป็นลบ ไม่มีเชื้อโควิด-19
 • หากขีดสีแดงขึ้นที่ตัว C และตัว T หมายความว่า ผลเป็นบวก พบเชื้อโควิด-19
 • หากไม่มีขีดสีแดงปรากฏที่ตัว C และตัว T หรือ ขีดสีแดงปรากฏแค่ตัว T แปลว่า อ่านผลไม่ได้ ให้ทำการเปลี่ยนชุดทดสอบใหม่ และทำการทดสอบอีกครั้ง
 • หากผลตรวจของท่านเป็นลบ และท่านเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ควรดำเนินการทดสอบในวันที่ 4-5 และวันที่ 10 นับจากวันที่ตรวจครั้งแรก พร้อมกับคอยสังเกตอาการผิดปกติของตนเองร่วมด้วย เช่น มีไข้, เมื่อยตัว, เจ็บคอ เป็นต้น
 • หากผลตรวจของท่านเป็นบวก สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ของ สปสช. 1330 หรือหากโทรไม่ติด ให้ติดต่อที่ 1669 เขาจะให้เบอร์ติดต่อของเขตหรืออำเภอที่คุณอยู่ เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ต่อไป

ในสถานการณ์เช่นนี้การมีชุดตรวจ ATK โอไมครอนไว้ เพื่อความพร้อมในการใช้งาน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณ ๆ ควรเตรียมไว้ค่ะ ดังนั้นเรามาเลือกซื้อเพื่อเก็บไว้ใช้ยามต้องการกันดีกว่านะคะ

1. DEEPBLUE ATK ชุดตรวจโควิด19 ของแท้ ผ่านการรับรอง

DEEPBLUE ATK ชุดตรวจโควิด19 ของแท้ ผ่านการรับรอง

 • 2in1 ชุดตรวจน้ำลาย/ชุดตรวจจมูก
 • ยิ่งซื้อมากยิ่งถูกลง
 • ให้ผลรวดเร็วภายใน 15 นาที
 • กล่องและคู่มือภาษาไทย
 • สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง

DEEPBLUE ATK ชุดตรวจโควิด19 ของแท้ ผ่านการรับรอง

DEEPBLUE ATK ชุดตรวจโควิด19 ของแท้ ผ่านการรับรอง • 2in1 ชุดตรวจน้ำลาย/ชุดตรวจจมูก • ยิ่งซื้อมากยิ่งถูกลง • ให้ผลรวดเร็วภายใน 15 นาที • กล่องและคู่มือภาษาไทย • สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง • เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400547 • เลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) ฆพ.1464/2564 • วิธีทดสอบ • ล้างมือให้สะอาด • นำก้าน swap แหย่น้ำลาย/จมูก หมุน 3-4 ครั้ง ค้างไว้ 5-10 วินาที • นำก้าน swap ใส่หลอดที่มีน้ำยาทดสอบ หมุนวนในน้ำยาประมาณ 5 ครั้ง • หยดน้ำยาลงช่องวงรี ประมาณ 2-3 หยด • รออ่านผล 15 นาที และ ไม่เกิน 30 นาที

2. ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย

ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย

 • บรรจุ 1กล่อง 1 ชุด ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • เลข อย.T 6400436
 • สั่งซื้อเยอะได้ราคาส่ง
 • ทราบผลภายใน 15-20 นาที
 • ตรวจง่ายทั้งเด็ก/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ

ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย

ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย • บรรจุ 1กล่อง 1 ชุด ตรวจได้ 1 ครั้ง • เลข อย.T 6400436 • สั่งซื้อเยอะได้ราคาส่ง • ทราบผลภายใน 15-20 นาที • ตรวจง่ายทั้งเด็ก/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ • อุปกรณ์ในกล่อง • 1.หลอดน้ำยาสกัด • 2.กรวยเก็บน้ำลาย • 3.หลอดดูตัวอย่างน้ำลาย • วิธีการใช้งาน • 1.เปิดฝาหลอดสกัดตัวอย่าง • 2.นำกรวยเก็บตัวอย่างมาหมุนเข้ากับหลอดน้ำยาสกัดตัวอย่าง • 3.บ้วนน้ำลายออกจากลำคอ ลงในกรวยเก็บตัวอย่าง ให้ถึงขีดหมายเลข 2 • 4.ถอดกรวยเก็บตัวอย่างออก ปิดฝาหลอดสกัดตัวอย่าง เขย่าหลอดสกัด ให้น้ำลายและน้ำยาสกัดตัวอย่างเข้ากัน • 5.ใช้หลอดดูดตัวอย่างออกมา และหยดลงตลับทดสอบในช่อง S จำนวน 3 หยด • 6. *อ่านค่าเมื่อครบ 20 นาทีเท่านั้น*

3. ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard ตรวจแยงจมูก

ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard ตรวจแยงจมูก

 • 1 กล่อง/ 1 ชุด / ตรวจ 1 ครั้ง
 • ชุดตรวจแบบแยงจมูก
 • ทราบผลภายใน 15 นาที
 • ความแม่นยำ 99.25%
 • จัดส่งรวดเร็ว

ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard ตรวจแยงจมูก

ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard ตรวจแยงจมูก • 1 กล่อง/ 1 ชุด / ตรวจ 1 ครั้ง • ชุดตรวจแบบแยงจมูก • ทราบผลภายใน 15 นาที • ความแม่นยำ 99.25% • จัดส่งรวดเร็ว

4.Gica ชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด 1 กล่อง

Gica ชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด 1 กล่อง

 • ตรวจจากน้ำลายหรือจากโพรงจมูก
 • ให้ผลรวดเร็ว แม่นยำ ภายใน 15 นาที
 • สามารถตรวจได้เองที่บ้าน
 • มีคู่มือภาษาไทย
 • ของแท้ นำเข้าจากบริษัทโดยตรง

Gica ชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด 1 กล่อง

Gica ชุดตรวจ ATK ตรวจโควิด 1 กล่อง • ตรวจจากน้ำลายหรือจากโพรงจมูก • ให้ผลรวดเร็ว แม่นยำ ภายใน 15 นาที • สามารถตรวจได้เองที่บ้าน • มีคู่มือภาษาไทย • ของแท้ นำเข้าจากบริษัทโดยตรง

5. ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย

ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย

 • ชุดตรวจทางน้ำลาย
 • บรรจุ 1 กล่อง ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • เลข อย. T 6400436
 • ทราบผลตรวจไว
 • สามารถสั่งยกกล่องได้

ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย

ชุดตรวจ ATK hip biotech ชุดตรวจโควิดทางน้ำลาย • ชุดตรวจทางน้ำลาย • บรรจุ 1 กล่อง ตรวจได้ 1 ครั้ง • เลข อย. T 6400436 • ทราบผลตรวจไว • สามารถสั่งยกกล่องได้

6. ชุดตรวจATK แบบแยงจมูก สินค้าพร้อมส่ง

ชุดตรวจATK แบบแยงจมูก สินค้าพร้อมส่ง

 • 1 กล่อง/1ชุด/ตรวจ 1 ครั้ง
 • ผ่านการรับรอง Public Health England
 • ผลแม่นยำประสิทธิภาพ 98%
 • 15นาที รู้ผลทันที ไวทันใจ
 • ตรวจเองได้​ พกพาสะดวก

ชุดตรวจATK แบบแยงจมูก สินค้าพร้อมส่ง

ชุดตรวจATK แบบแยงจมูก สินค้าพร้อมส่ง • ชุดทดสอบ H-GUARD • ผ่านการรับรอง Public Health England • ผลแม่นยำประสิทธิภาพ 98% 15นาที รู้ผลทันที • น้ำยาเดียวกับโรงพยาบาล • มีใบเซอร์ ( Certification ) • ชุดตรวจ​ มาตรฐาน​โรงพยาบาล Antigen​ Swab สามารถตรวจหาเชื้อได้ทางจมูก • ผลแม่นยำ​ 98 % ตรวจเองได้​ • ทราบผลใน​ 15​ นาที​ • พกพาสะดวก

7. 25 เทส/1กล่อง ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard

25 เทส/1กล่อง ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard

 • ชุดตรวจทางจมูก
 • จำนวน 25 เทส/1กล่อง
 • ผลแม่นยำประสิทธิภาพ 98%
 • ทราบผลไวภายใน 15 นาที
 • ตรวจเองได้สะดวก พกพาง่าย

25 เทส/1กล่อง ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard

25 เทส/1กล่อง ชุดตรวจ โควิด-19 ATK H-Guard • ชุดตรวจทางจมูก • จำนวน 25 เทส/1กล่อง • ผลแม่นยำประสิทธิภาพ 98% • ทราบผลไวภายใน 15 นาที • ตรวจเองได้สะดวก พกพาง่าย

8. ชุดตรวจ ATK โควิด-19 จาก USA ยี่ห้อ Healgen

ชุดตรวจ ATK โควิด-19 จาก USA ยี่ห้อ Healgen

 • ชุดตรวจแบบแยงจมูก
 • ความแม่นยำ 98.73%
 • มีอย. เลขที่ T6400541
 • ได้รับมาตรฐานของประเทศต่างๆ
 • รู้ผลไวภายใน 15 นาที

ชุดตรวจ ATK โควิด-19 จาก USA ยี่ห้อ Healgen

ชุดตรวจ ATK โควิด-19 จาก USA ยี่ห้อ Healgen • ชุดตรวจ ATK มาตรฐานสากลของแท้มีอย. ใบรับรองเทคโนโลยี เลขที่ T6400541 • ได้รับมาตรฐานของประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และ ฝรั่งเศส เป็นต้น • ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในสหภาพยุโรป • มาตรฐาน CE mark • สามารถตรวจไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งโอมิครอน และ เดลต้า • ใช้งานง่าย รู้ผลไวภายใน 15 นาที • ความแม่นยำสูง • Accuracy 98.73% • Sensitivity 97.25% • Specificity 100%

9. ชุดตรวจ ATK Singclean ก้านยาว 1 กล่อง 1 ชุดทดสอบ

ชุดตรวจ ATK Singclean ก้านยาว 1 กล่อง 1 ชุดทดสอบ

 • บรรจุ 1กล่อง 1 ทดสอบ
 • มีทั้งแยงจมูกและน้ำลาย
 • ทราบผลภายใน 15 นาที
 • ผ่านรับรอง อย.ไทย T 6400436
 • ก้านอ่อน ใช้ง่าย

ชุดตรวจ ATK Singclean ก้านยาว 1 กล่อง 1 ชุดทดสอบ

ชุดตรวจ ATK Singclean ก้านยาว 1 กล่อง 1 ชุดทดสอบ • ชุดตรวจโควิด ATK Singclean ก้านยาว แบบจมูก (1เทส/กล่อง) 1 กล่อง 1 ชุดทดสอบ Covid-19 Antigen Tesk Kit ตรวจโอมิครอนได้ • บรรจุ 1กล่อง 1 ทดสอบ • ก้านอ่อน ใช้ง่าย สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง มีคู่มือและวีดีโอการใช้งานภาษาไทย • ทราบผลภายใน 15 นาที • เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T 6400401 • เลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) 1770/2564 • HIP BIOtech ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) แบบน้ำลาย (1เทส/กล่อง) สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use) : เป็นแบบที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในบ้าน • ใช้สำหรับการประเมินคุณภาพของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบแอนติเจนในตัวอย่างน้ำลาย • เหมาะสำหรับโรงเรียนและสถานรับดูแลเด็กและคนชรา • เลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์(ฆพ.) ฆพ.1842/2564 • เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี T6400436 • รู้ผลเร็ว ตรวจเองที่บ้านได้ • มีความแม่นยำ 98% • ผ่านการรับรอง อย.ไทย (เลขที่ T 6400436) • ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10. Flowflex ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก

Flowflex ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก

 • บรรจุกล่องละ 1 ชุด
 • ความแม่นยำ 99.6%
 • มีความไวสูงสุด
 • ตรวจเจอแม้มีเชื้อน้อย
 • ได้รับการรับรองจาก สถาบันระดับโลก

Flowflex ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก

Flowflex ชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก • FlowFlex ชุดตรวจ โควิท • ให้ค่าแม่นยำสุด ตรวจ omicron ได้ • ชุดตรวจที่หายาก และขายดีที่สุดตอนนี้ • รัฐบาลอังกฤษและหลายประเทศในยูโรปใช้ Flowflex เป็นชุดตรวจหลัก สำหรับประชาชนในประเทศ • ตรวจโอมิครอนได้ความแม่นยำสูง 99.6% สามารถตรวจในระยะเริ่มแรกได้ • มีความไวสูงสุด จากงานวิจัยทุกสถาบันทั้งในไทย สวิส เยอรมัน • ตรวจเจอแม้มีเชื้อน้อย ต่างกับ ยี่ห้อจีนหลายยี่ห้อที่ต้องใช้เชื้อเยอะจึงจะตรวจเจอ • ไม่ต้องรอให้มีอาการมากจึงจะตรวจเจอ • เจอเร็ว แพร่เชื้อน้อย ปลอดภัยต่อคนรอบข้าง • สามารถทำเองได้ ไม่ต้องไป รพ. • ได้รับการรับรองจาก สถาบันระดับโลก • ใบอนุญาตและใบประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T6400231 • ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.1775/2564 • ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ โดย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี • สามารถตรวจสายพันธุ์อังกฤษ อินเดีย แอฟริกาใต้ บราซิล นิวยอร์ก และอื่นๆได้

บทส่งท้าย

แม้ว่าการเป็นโควิดจะน่ากลัว รวมไปถึงอาการหลังจากหายที่เรียกว่า Long covid ด้วยแล้ว การไม่เป็นหรือไม่ได้รับเชื้อมาเลยจะดีที่สุด แต่ในเมื่อเรายังต้องทำงานและยังต้องมีการติดต่อกับผู้คนทั่วไป จึงทำให้หลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ควรระมัดระวังสูงสุด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออยู่เสมอ หลีกห่างจากผู้คน และควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเสมอ รวมไปถึงชุดตรวจ ATK โอไมครอนด้วยนะคะ หวังไว้ว่าคุณ ๆ จะสามารถรอดกันได้ทุกซีซั่นค่ะ